E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Kolon Kanserinde Tarama ve Takip [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 50-57

Kolon Kanserinde Tarama ve Takip

Feza Hüseyin Remzi1, Mustafa Öncel2
1Cleveland Klinik Vakfı Hastanesi Kolorektal Cerrahi Ünitesi
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Adenomatöz polip, kolonoskopi; kolon kanseri/tanı/tedavi; enema; sigmoidoskopi.

Screenıng And Surveıllance For Colorectal Cancer

Feza Hüseyin Remzi1, Mustafa Öncel2
1Cleveland Klinik Vakfı Hastanesi Kolorektal Cerrahi Ünitesi
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

Keywords: Adenomatous polyposis coli, colonoscopy; colorectal neoplasms/diagnosis/treatment; enema; sigmoidoscopy.

Feza Hüseyin Remzi, Mustafa Öncel. Screenıng And Surveıllance For Colorectal Cancer. South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 50-57

Sorumlu Yazar: Feza Hüseyin Remzi
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale