E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 31 (1)
Cilt: 31  Ek: 1 - 2020
HIÇBIRI
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - VII

DERLEME
2.
SARS-CoV-2: Bulaşma ve Korunma
SARS-CoV-2: Transmission and Prevention
Ayşe Batırel
doi: 10.14744/scie.2020.00378  Sayfalar 1 - 7

3.
SARS-CoV-2: Virolojisi ve Tanıda Kullanılan Mikrobiyolojik Testler
SARS-CoV-2: Virology and Microbiological Diagnostic Tests
Serap Demir Tekol
doi: 10.14744/scie.2020.13549  Sayfalar 8 - 12

4.
COVID-19 Olgusunun Klinik Özellikleri ve Yaklaşım
Clinical Characteristics and Approach of the COVID-19 Case
Sevda Şener Cömert
doi: 10.14744/scie.2020.73645  Sayfalar 13 - 15

5.
COVID-19 Pnömonisinin Radyolojik Bulguları
Radiological Findings of COVID-19 Pneumonia
Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral
doi: 10.14744/scie.2020.96158  Sayfalar 16 - 22

6.
COVID-19 ve Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi
COVID-19 and Its Effect on the Cardiovascular System
Nurdan Papila
doi: 10.14744/scie.2020.10337  Sayfalar 23 - 25

7.
COVID-19 ile İlişkili Nörolojik Komplikasyonlar
Neurological Complications Related with COVID-19
Banu Özen Barut, İlknur Güçlü Altun
doi: 10.14744/scie.2020.78557  Sayfalar 26 - 30

8.
COVID-19’un Özgün Tedavisi
Specific Treatment of COVID-19
Ayse Batirel
doi: 10.14744/scie.2020.57704  Sayfalar 31 - 41

9.
COVID-19’da Yoğun Bakım Hastalarında İmmün Plazma Tedavisi
Immune Plasma Treatment in COVID-19 Intensive Care Patients
Fulya Ciyiltepe, Yeliz Bilir, Elif BOMBACI, Kemal Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2020.57855  Sayfalar 42 - 47

10.
Çocuk Hastalarda COVID-19 Epidemiyolojisi, Klinik Özellikler ve Tanı
COVID-19 Epidemiology, Clinical Features and Diagnosis in Pediatric Patients
Ceren Çetin, Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın
doi: 10.14744/scie.2020.62347  Sayfalar 48 - 51

11.
Çocuk Hastalarda COVID-19 Tedavisi
COVID-19 Treatment in Pediatric Patients
Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Yasemin Akın
doi: 10.14744/scie.2020.97659  Sayfalar 52 - 55

12.
COVID-19 Pandemisi ve Göz
COVID-19 Pandemic and the Eye
Ayşegül Penbe, Hatice Selen Kanar, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2020.90277  Sayfalar 56 - 61

13.
COVID-19 Pandemisinde Estetik Cerrahi Pratiği: Önlemler ve Öneriler
Aesthetic Surgery Practice During COVID-19 Pandemic: Precautions and Recommendations
Gaye Filinte, Özay Özkaya
doi: 10.14744/scie.2020.60490  Sayfalar 62 - 64

14.
COVID-19 Pandemisinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bakış Açısı ve Hasta Yönetimi
Otorhinolaryngology Perspective and Patient Management in COVID-19 Pandemic
Hakan Avcı
doi: 10.14744/scie.2020.60252  Sayfalar 65 - 68

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
COVID-19 ve Gebelik
COVID-19 and Pregnancy
Hale Ankara Aktaş, Yasmin Aboalhasan, Taylan Aygün, Gülfem Başol, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2020.00921  Sayfalar 69 - 73

DERLEME
16.
Emzirme ve COVID-19 Pandemisi
Breastfeeding and COVID-19 Pandemic
Nahide Haykır
doi: 10.14744/scie.2020.90377  Sayfalar 74 - 77

17.
COVID-19 Pandemisinde Girişimsel Radyolojik İşlemler
Interventional Radiological Procedures During COVID-19 Pandemics
Ömer Aydıner, Tamer Baysal
doi: 10.14744/scie.2020.52386  Sayfalar 78 - 82

OLGU SUNUMU
18.
COVID-19 Olgularında Atipik Prezentasyon: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Atypical Presentation of COVID-19 Cases: A Case Report and the Literature Review
Banu Cevik, Kemal Tolga Saracoglu, Elif Bombacı
doi: 10.14744/scie.2020.47704  Sayfalar 83 - 85

DERLEME
19.
COVID-19 Pandemisinde Yaşlı Hastalar ve Komorbiditelerine Genel Bir Bakış
Overview of Elderly Patients and Comorbidities in COVID-19 Pandemic
Seydahmet Akın, Banu Böyük, Özcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2020.08860  Sayfalar 86 - 89

20.
COVID-19 Pandemi Sürecinde Akciğer Cerrahisi Ameliyatlarında Nelere Dikkat Etmeliyiz?
What to Take Care About Thoracic Surgery Practice During COVID-19 Pandemic
Kadir Burak Özer, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2020.67625  Sayfalar 90 - 93

21.
COVID-19 Salgını ve Genel Cerrahi Uygulamaları
COVID-19 Pandemic and General Surgery Applications
Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya, Ayhan Çevik
doi: 10.14744/scie.2020.84756  Sayfalar 94 - 97

LookUs & Online Makale