E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 2018
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Ameliyat Öncesi ve Sonrası Radyoterapi Uygulanmış Yumuşak Doku Sarkomlarında Tedavi Sonuçları ve Prognostik Faktörler
Prognostic Factors in Soft Tissue Sarcoma Patients Treated with Pre- or Postoperative Radiotherapy
Gökhan Yaprak, Özgür Ozan Şeşeogulları, Hüseyin Bilgehan Çevik, Seyit Ali Gümüştaş, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2018.97268  Sayfalar 69 - 74

2.
Sigmoid Kolon Kanserinde Laparoskopik ve Açık Rezeksiyon Yapılan Hastaların Histopatolojik ve Onkolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Histopathological and Oncological Results of Patients Who Underwen Laparoscopic or Open Resection for Sigmoid Cancer
Selçuk Kaya, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Şeker, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
doi: 10.14744/scie.2018.00710  Sayfalar 75 - 79

3.
Preeklamptik Gebelerde Spiral Arter Doppleri ve Plasental Mikrodamar Yoğunluğunun İmmünhistokimyasal İncelenmesi
Immunohistochemical Analysis of Placental Microvessel Density and Spiral Artery Doppler Results in Preeclamptic Pregnancies
Bahar Ergen, Kadir Güzelmeriç, Gülden Yılmazer, Cenk Ergen, Önder Sakin, Engin Ersin Şimşek, Oluş Api, Mehmet Cem Turan
doi: 10.14744/scie.2018.58076  Sayfalar 80 - 85

4.
Nötrofil Lenfosit Oranı: Bronşektazide KOAH’dan Daha mı Yüksektir?
Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio: Is it Higher in Bronchiectasis than in COPD?
Pakize Sucu, Zuhal Karakurt, Sinem Gungor, Emine Aksoy, Eylem Tuncay, Ilim Irmak, Nezihe Ciftaslan Goksenoglu, Meltem Coban Agca, Ipek Ozmen, Gokay Gungor
doi: 10.14744/scie.2018.54254  Sayfalar 86 - 93

5.
Enflamatuvar Hastalıklarda Sekonder Amiloidoz ile Karotis İntima Media Kalınlığı İlişkisi
Relationship Between Secondary Amyloidosis and Carotid Intima Media Thickness in Inflammatory Disease
Uğur Arslantaş, Ersin Engin Şimsek, Mustafa Bulut, Nimet Bilge Kalkan, Selçuk Pala
doi: 10.14744/scie.2018.64936  Sayfalar 94 - 98

6.
Plevral Ampiyemlerde Dekortikasyon Operasyonunun Hastanın Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi
The Effects of Pleural Decortication on Respiratory Functions of the Patients with Pleural Empyema
Kadir Burak Özer, Mehmet Tükel, Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2018.85866  Sayfalar 99 - 104

7.
Kolorektal Anastomoz Darlıklarına Yaklaşımda Doğrular ve Yanlışlar: Ne Zaman? Hangi Teknik?
Right and Wrong Approaches To Colorectal Anastomotic Strictures: When? Which Technique?
Selçuk Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Önder Altın, Ahmet Şeker, Hasan Ediz Sıkar, Kenan Çetin, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
doi: 10.14744/scie.2018.41636  Sayfalar 105 - 109

8.
Post-menopozal Kadınlarda Hiperlipidemi ve Mamografik Meme Yoğunluğu Arasındaki İlişki
Association Between Hyperlipidemia and Mammographic Breast Density in Post-menopausal Women
Mehmet Akif Ozturk, Mustafa Keçeci, Sabiha Komoglu, Müzeyyen Eryılmaz, Yaşar Sertbaş, Meltem Sertbaş, Ali Özdemir
doi: 10.14744/scie.2018.41736  Sayfalar 110 - 114

9.
Yaşlı Hastalarda İntertrokanterik Femur Kırklarının Parsiyel Kalça Protezi ve Proksimal Femoral Çivi İle Tedavi Sonuçları
Treatment of Intertrochanteric Femur Fractures in the Elderly via Bipolar Hip Arthroplasty or Proximal Femoral Nail
Özgür Korkmaz, Yıldıray Genç
doi: 10.14744/scie.2018.76476  Sayfalar 115 - 119

10.
Total Kalça Replasmanı Sonrası Hasta Kaynaklı En Sık Kalça Çıkığı Nedenleri
Causes of the Most Frequent Hips Out of Patients Following Total Hip Replacement
Tansel Mutlu, Ali Ramazan Benli
doi: 10.14744/scie.2018.96977  Sayfalar 120 - 124

11.
Kuzey ve Orta Nijerya’daki İki Hastanede CT-Expo Yazılımı Kullanılarak Hastaya Verilecek Dozun Hesaplanması
Patient Dose Estimation Using CT-Expo Software at Two Hospitals in North-Central Nigeria
Mary-ann Etim Ekpo, Rachel Ibhade Obed, Akintayo Daniel Omojola
doi: 10.14744/scie.2018.78942  Sayfalar 125 - 131

OLGU SUNUMU
12.
Akciğer Kanseri ile Komplike Olan Kombine Pulmoner Fibrozis ve Amfizem Sendromu
Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema Syndrome Complicated by Lung Cancer
Nesrin Kıral Gürbüz, Saadet Akkuş, Banu Salepçi, Sevda Şener Cömert, Elif Torun Parmaksız, Coşkun Doğan
doi: 10.14744/scie.2018.99815  Sayfalar 132 - 135

13.
Melkersson–Rosenthal Sendromu: Olgu Sunumu
Melkersson–Rosenthal Syndrome: A Case Report
Sedat Aydın, Seva Öztürk, Abdussamet Faraşoğlu, Tolga Çakıl, Sedef Çoruk
doi: 10.14744/scie.2018.06025  Sayfalar 136 - 138

14.
Erlotinib Kullanımına Bağlı Gelişen Papülopüstüler Erupsiyon ve Mukozit Olgusu
Erlotinib-Induced Papulopustular Eruption and Mucositis
Zehra Aşiran Serdar, Ezgi Aktaş Karabay
doi: 10.14744/scie.2018.83803  Sayfalar 139 - 141

15.
Fungus Topunun İlginç Bir Lokalizasyonu: Trekeal Divertikül İçinde Aspergilloma
Interesting Localization of a Fungus Ball: Aspergilloma Located in a Tracheal Diverticulum
Coşkun Doğan, Tamer Baysal, Sevda Şener Cömert, Aysegul Atalay, Elif Torun Parmaksız, Dilek Ece İlgici
doi: 10.14744/scie.2018.35744  Sayfalar 142 - 145

LookUs & Online Makale