E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 29 (3)
Cilt: 29  Sayı: 3 - 2018
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Pulmoner Metastazektomilerde Cerrahi Tedavi: 92 Olgu Analizi
Surgical Treatment of Pulmonary Metastasectomy: Analysis of 92 Cases
Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Fatma Tuğba Özlü, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2018.55706  Sayfalar 147 - 150

2.
Tip 1 Diyabetes Mellitus Hastalarında Sağlık Okuryazarlığı ve Diyabet Kontrolü ve Hastalığa Özgü Komplikasyonlar Arasındaki İlişki
The Relationship Between Health Literacy, Diabetic Control, and Disease-Specific Complications in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus
Irfan Esen, Hakan Demirci, Metin Guclu, Selin Akturk Esen, Engin Ersin Simsek
doi: 10.14744/scie.2018.77200  Sayfalar 151 - 156

3.
Yaşlı Hastalarda Akut Apandisit Tahmini İçin Alvarado Skoru ve Bilgisayarlı Tomografi
The Alvarado Score and Computed Tomography for Predicting Acute Appendicitis in Elderly Patients
Selçuk Kaya, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Şeker, Levent Kaptanoğlu, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
doi: 10.14744/scie.2018.70894  Sayfalar 157 - 160

4.
Desfluran ya da Sevofluran Anestezisinden Sonra Erken Ameliyat Sonrası Derlenmenin Karşılaştırılması
Comparison of Early Postoperative Recovery after Desflurane or Sevoflurane Anesthesia
Özlem Sezen, Elif Bombacı
doi: 10.14744/scie.2018.44265  Sayfalar 161 - 167

5.
Pulmoner Enfeksiyonu Olan Hastalarda Kandida ve Aspergillus Etken Ayrımında Hangi Biyobelirteçler Yardımcı Olur?
Which Biomarkers Help to Distinguish Between Candida and Aspergillus in Patients with Pulmonary Infections?
Armağan Fatma Hazar, Hatice Türker
doi: 10.14744/scie.2018.92486  Sayfalar 168 - 175

6.
Renal Transplantasyon Öncesi Değerlendirmede Vezikoüreteral Reflünün Belirteçleri
Predictors of Vesicoureteral Reflux in the Pretransplant Evaluation of Patients with End-Stage Renal Disease
Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Zuhal Doğu, Zerrin Bicik Bahçebaşı
doi: 10.14744/scie.2018.63935  Sayfalar 176 - 179

7.
Acil Servisteki Kan Transfüzyonları Ne Kadar Acil?
How Urgent are Blood Transfusions Provided in Emergency Service?
Yasemin Özgür, Seydahmet Akın, Gizem Gecmez, Nazire Aladag, Ozcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2018.08370  Sayfalar 180 - 186

8.
Perkütan Nefrolitotomi Başarı ve Komplikasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Factors Affecting Percutaneous Success and Complications of Nephrolithotomy
Osman Murat İpek, Kaya Horasanlı
doi: 10.14744/scie.2018.18480  Sayfalar 187 - 193

9.
Böbrek Nakli Sonrası Paratiroidektomi: Tek Merkez Deneyimi
Parathyroidectomy After Kidney Transplantation: A Single-Center Experience
Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçebaşı
doi: 10.14744/scie.2018.02996  Sayfalar 194 - 197

OLGU SERISI
10.
Dirençli Orbital Psödo Tümörün CyberKnife Etkin Tedavisi: Olgu Serisi ve Literatürün Kısa Gözden Geçirilmesi
Efficient Treatment of Resistant Orbital Pseudotumor with CyberKnife: Case Series and Short Review of Literature
Gökhan Yaprak, Ahmet Kasım Kılıç, Naciye Işık, Dilber Çelik Yaprak, Özgür Ozan Şeşeogulları
doi: 10.14744/scie.2018.92400  Sayfalar 198 - 202

OLGU SUNUMU
11.
Nadir Görülen Bir Akciğer Metastazı - Glioblastoma Multiforme
A Rare Cause of Lung Metastasis - Glioblastoma Multiforme
Gizem Türkeş, Elif Torun Parmaksız, Nesrin Kıral, Coşkun Doğan, Seda Beyhan Sağmen, Ali Fidan, Sevda Cömert
doi: 10.14744/scie.2018.36035  Sayfalar 203 - 205

12.
Basit Kronik Yaralardan Mortal Sonuçlara; Hidradenitis Suppurativa ve Pilonidal Sinüs Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom
From Basic Chronic Wounds To Mortal Endings: Squamous Cell Carcinoma Arising from Hidradenitis Suppurativa and Pilonidal Sinus
Sedat Öz, Gaye Filinte, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu, Arda Akgün, Sultan Yalçın, Kübra Kalafatlar, Tunç Tunçbilek, Cem Sınacı, Zeynep Arpacık, Bükem Cüce, Barış Kanık
doi: 10.14744/scie.2018.93063  Sayfalar 206 - 208

13.
Sünnette Prilocain İle Lokal Anesteziye Bağlı Askorbik Asit İle Tedavi Edilen Methemoglobinemi: Bir Yenidoğan Olgusu
Methemoglobinemia After Prilocaine Application During Neonatal Circumcision and Treatment with Ascorbic Acid
Nahide Haykır, Fatma Narter, Merve Güllü, Mehmet Berk Aslan
doi: 10.14744/scie.2018.40412  Sayfalar 209 - 212

14.
Orbital Komplikasyona Yol Açan Maksiller Sinüs Plazmablastik Lenfoması
Plasmablastic Lymphoma of the Maxillary Sinus Causing Orbital Complication
Sedat Aydın, Nazmiye Ünlü, Emine Gültürk, Hakan Avcı, Nagehan Özdemir Barışık, Begüm Başlı
doi: 10.14744/scie.2018.57966  Sayfalar 213 - 216

15.
Subdeltoid Kalsifik Bursitin Ultrason Eşliğinde Perkütan Lavaj İle Tedavisi
Treatment of Subdeltoid Calcific Bursitis with Ultrasound-Guided Percutaneous Lavage
Esra Dilşat Bayrak, İlknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan
doi: 10.14744/scie.2018.04127  Sayfalar 217 - 219

LookUs & Online Makale