E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 1998
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
2-14 YAŞ GRUBU HASTALARIMIZDA HEPATİT A SEROPOZİTİVİTESİ
THE HEPATIT A SEROPOSITIVITY AMONG THE CHILDREN BETWEEN 2 - 14 YEARS OLD
Orhan Cura, Gülnur Tokuç, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Serdar Özer, Ayça Vitrinel
Sayfalar 699 - 701

2.
ABLASYO PLASENTA: NORMOTANSİF VE HİPERTANSİF HASTALARDA MATERNAL VE PERİNATAL ANALİZ SONUÇLARI
ABLATIO PLACENTA: THE RESULTS OF MATERNAL AND PERINATAL ANALYSIS OF NORMOTENSIVE AND HYPERTENSIVE PATIENTS
Erdal Eskiçırak, Karsel Ertekin, Serap Yaltı, Vedat Dayıcıoğlu
Sayfalar 702 - 705

OLGU SUNUMU
3.
BİR İNSÜLİNOMA OLGUSU
AN INSULINOMA CASE
Gürsel Yıldız, Birsel Kavaklı, Mahmut Gümüş, H Fehmi Küçük, Taflan Salepçi, Mehmet Sargin, Ali Yayla
Sayfalar 706 - 709

LookUs & Online Makale