E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 10 (4)
Cilt: 10  Sayı: 4 - 1999
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
CA 12-5 VE TVUS İLE ADNEKSİYEL KİTLELERİN BENİGN -MALİGN OLARAK SKORLANMASI
THE SCORING OF THE ADNEXIAL MASSES AS MALIGN-BENIGN WITH THE COMBINED USE OF TVUS AND CA 12-5
Sadiye Eren, Umur Kuyumcuoğlu, Hüsnü Görgen, Karsel Ertekin, Akif Alkan
Sayfalar 765 - 768

OLGU SUNUMU
2.
FREİDRİCH ATAKSİSİ'NDE ANESTEZİ
ANESTHESIA IN FRIEDRICH'S ATAXIA (CASE REPORT)
Banu Çevik, Hüsnü Süslü, Ç Arzum Örskıran, Melek Çelik, Zuhal Arıkan
Sayfalar 769 - 770

DERLEME
3.
D-XYLOSE TESTİNİN KULLANIM ALANLARI
Ekrem Orbay, Oya Bayramiçli, Handan Aksoy, Birsel Kavaklı
Sayfalar 771 - 774
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
YENİ OPİOİD ANALJEZİK TRAMADOL HYDROCHLORİD
Tamer Kuzucuoğlu
Sayfalar 775 - 776
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale