E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - 2003
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Ağrı Ünitesine Başvuran Kanserli Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Assessment Of Cancer Patients Referring Pain Unit
Tamer Kuzucuoğlu, Ayşenur Boztepe, Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan
Sayfalar 143 - 145

2.
Pankreas Karsinomlu Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation Of Pancreatic Cancer Cases
Yener Koç, Haluk Sargın, Cengiz Gemici, Füsun Bölükbaşı, Mahmut Gümüş, Mustafa Tekçe, Taflan Salepçi, Ali Yayla
Sayfalar 146 - 148

3.
İleri Evre Serviks Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi
Neoadjuvant Chemotherapy In Locally Advanced Carcinoma Of The Cervix Uteri
İlnur Aköz, Melehat Atasever, Seval Adanalı
Sayfalar 149 - 152

4.
Prostat Kanseri Tanısında Transizyonel Zon Psa Dansitesinin Önemi
Importance Of Transition Zone Psa Density For The Diagnosis Of Prostate Cancer
Cem Cahit Barışık, Nagehan Özdemir Barışık, Fatih Tarhan, Yusuf Ziya Benek, Faik Sungurlu, Ahmet Cevri Yıldız
Sayfalar 153 - 155

5.
Eğitim Hastanesi Ortopedi Ameliyathanesi’nde Flouroskopi Kullanımı Ve Radyasyondan Korunma
fluoroscopy usage in orthopedics surgery room of a training hospital and radiological protection
Gültekin Sıtkı Çeçen, Selçuk Öçmen, Güven Bulut, Muammer Çolak, Muzaffer Yıldız
Sayfalar 156 - 158

6.
Akut Myokard İnfarktüsü Geçiren Erkek Hastalarda Serum Östradiol, Testosteron Ve Norepinefrin Düzeyleri
Serum Estradiol, Testosterone and Norepinephrine Levels In Male Patients With Acute Myocardial Infarction
Derya Türkmen Ramazanoğlu, Mahmut Gümüş, Yener Koç, Mesut Şeker, Haluk Sargın, Mustafa Tekçe, Ali Yayla
Sayfalar 159 - 163

7.
Sezaryen Ve Abdominoplasti Sonrası Alt Abdominal Skar: Yara Geriliminin Önemi
Lower Abdominal Scars After Cesarean Section And Abdominoplasty: The Importance Of Wound Tension
İlnur Aköz
Sayfalar 164 - 166

8.
Memede ele gelen kitle şikayeti ile başvuran hastalara yaklaşımımız ve ne kadarında gerçekten kitle mevcut?
Approach to the patients with the symptom of palpabl mass in their breasts and how many of them really have a mass?
Selahattin Vural, Feyyaz Onuray, Gülay Dalkılıç, Erhan Tunçay, Engin Baştürk
Sayfalar 167 - 169

9.
Nüks Olgularda Eksternal Dakriyosistorinostomi Ve Endonazal Endoskopik Dakriyosistorinostomi Ameliyatı Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison Of External Dacryocystorhinostomy And Endonasal Endoscopic Dacryocystorhinostomy In Management Of Unsuccessful Lacrimal Surgery
Burak Özdemir, Titap Yazıcıoğlu, Yusuf Özertürk
Sayfalar 170 - 172

10.
Sementli Total Kalça Artroplastisi Uygulamalarının Sonuçları
Results Of Cemented Total Hip Arthroplasty
Güven Bulut, Zülfü Kılıç, Sırrı Aksu, Fatih İnci, Muzaffer Yıldız
Sayfalar 173 - 179

11.
2000-2003 Yılları Arasındaki Çoğul Gebeliklerde Obstetrik Ve Perinatal Sonuçlarımız
Our Obstetric And Perinatal Outcomes For Multifetal Pregnancies Between 2000-2003
İlknur Aköz, Dilek Benk, Selçuk Ayas, Yasemin Yakut
Sayfalar 180 - 183

OLGU SUNUMU
12.
Nüks Ekrin Porokarsinoma: Olgu Sunumu
Recurrent Eccrine Porocarcinoma: Case Report
Alpaslan Mayadağlı, Saliha Peksu, Naciye Özşeker, Kimia Çepni, Özgür Ozan Şeşeoğulları, Nihal Dizdar
Sayfalar 184 - 187

13.
Dalağın Primer Nonhodgkin Lenfoması: Olgu Sunumu
Primary Nonhodgkin’s Lymphoma Of The Spleen: Case Report
Aylin Ege Gül, Taner Daş, Yunus Gül, Nimet Karadayı, Gülay Dalkılıç, Turgay Erginel
Sayfalar 188 - 190

14.
Masif Alt Gastrointestinal Kanama Olgusuna Alternatif Bir Yaklaşım
An Alternative Approach To A Massive Lower Gastrointestinal Bleeding Case
Selahattin Vural, Nimet Süslü, Barış Tüzün, Turgay Erginel
Sayfalar 191 - 192

15.
Akut Viral Hepatit B Ve Hepatit A Koenfeksiyonu: Olgu Sunumu
Acute Viral Hepatitis B And Hepatitis A Coinfection: Case Report
Şenol Güler, Haluk Sargın, Mesut Şeker, Murat İkiışık, Mustafa Tekçe, Ali Yayla
Sayfalar 193 - 195

16.
SMALL PATELLA SENDROMU: OLGU SUNUMU
SMALL PATELLA SYNDROME: CASE REPORT
Gültekin Sıtkı Çeçen, Gökçe Mık, Güven Bulut, Muzaffer Yıldız, Erman Yanık
Sayfalar 196 - 197

17.
ENTEROBİUS VERMİKULARİS' E BAĞLI UNILATERAL SALPENJİT OLGUSU
UNILATERAL SALPENGITIS DUE TO ENTEROBIUS VERMICULARIS: CASE REPORT
Taner Daş, Nimet Karadayı, Dilek Yavuzer, Aylin Ege Gül
Sayfalar 198 - 199

18.
SPİNAL KİTLE REZEKSİYONU SIRASINDA MASİF KAN TRANSFÜZYONU
MASSIVE BLOOD TRANSFUSION DURING SPINAL SURGERY
Gülcan Berkel Yıldırım, Elif Bombacı, Tülin Atakan Yollu, Serhan Çolakoğlu
Sayfalar 200 - 202

19.
AKCİĞER KANSERİNDE DİŞETİ METASTAZI: OLGU SUNUMU
PULMONARY CANCER METASTATIC TO GINGIVA: CASE REPORT
Alparslan Mayadağlı, Kimia Çepni, Gökhan Yaprak, Cem Parlak
Sayfalar 203 - 204

20.
VALLEKULA KİSTİ ZEMİNİNDE GELİŞEN AKUT EPİGLOTTİT
ACUTE EPIGLOTTITIS SECONDARY TO THE VALLECULA CYSTS
Arif Şanlı, Mustafa Paksoy, Cenk Evren, Resul Öztürk
Sayfalar 205 - 207

21.
RETROPERİTONEAL GANGLİONÖROMA: OLGU SUNUMU
RETROPERITONEAL GANGLIONEUROMA: CASE REPORT
Nagehan Özdemir Barışık, Birsel Tutuş, Cem Cahit Barışık, Nimet Karadayı, Mustafa Gülmen
Sayfalar 208 - 210

22.
LAPAROTOMİ GEREKTİREN DUODENUMDA YABANCI CİSİM: OLGU SUNUMU
FOREIGN BODY OF DUODENUM NECESSITATING LAPAROTOMY: CASE REPORT
Selahattin Vural, Nimet Süslü, Banş Tüzün, Turgay Erginel, Hakan Acar
Sayfalar 211 - 212

23.
PİLOMATRİKS KARSİNOMA: OLGU SUNUMU
PILOMATRIX CARCINOMA: CASE REPORT
Alparslan Mayadağlı, Abdullah Yılmaz, Hüseyin Tepetam, Ümit Borataç, Kimia Çepni
Sayfalar 213 - 215

DERLEME
24.
TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU
THORASIC OUTLET SYNDROME
Güven Bulut, Sırrı Aksu
Sayfalar 216 - 219
Makale Özeti |Tam Metin PDF

25.
ENFEKSİYON GÖSTERGESİ OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKTİF PROTEİN (CRP) VE SERUM AMİLOİD A (SAA)
Ayşe Batırel, Serap Gençer, Serdar Özer
Sayfalar 220 - 224
Makale Özeti |Tam Metin PDF

26.
ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI (ESH) VE C-REAKTİF PROTEİN (CRP)'NİN ORTOPEDİK CERRAHİDEKİ POSTOPERATİF ENFEKTİF KOMPÜKASYONLARIN TAKİBİNDEKİ YERİ
Güven Bulut, Davud Yasmin, Sırrı Aksu
Sayfalar 225 - 228
Makale Özeti |Tam Metin PDF

27.
HASTANELERDE GÜVENLİK HİZMETLERİ
Güven Bulut, Mustafa Işık, Nurşen Aydın, Sırrı Aksu
Sayfalar 229 - 233
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale