E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - 2008
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Aspirasyon pnömonisi olgularının retrospektif analizi
Retrospective analysis of aspiration pneumonia cases
Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Muharrem Tokmak, Gülşen Saraç, Banu Salepçi, Nesrin Kıral
Sayfalar 113 - 116

2.
Astım ve/veya alerjik rinit semptomları varlığında bronş provakasyon testi ve sonuçları ile ilişkili faktörler
Bronchial challenge test and related factors in the presence of asthma and/or allergic rhinitis symptoms
Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Gülşen Saraç, Banu Salepçi
Sayfalar 117 - 122

3.
Dev boyutlarda deri ve yumuşak doku kanserleri
Giant skin and soft tissue cancers
Aykut Mısırlıoğlu, Hüseyin Karanfil, Tayfun Aköz
Sayfalar 123 - 130

4.
Ailesel Akdeniz ateşi tanılı olgularımız
Cases with familial Mediterranean fever
Gülay Çiler Erdağ, Yasemin Akın, Turgut Ağzıkuru, Recep Yaver, Semiramis Sadıkoğlu, Ayça Vitrinel
Sayfalar 131 - 137

5.
Akut iskemik inmede C-reaktif protein ve internal karotis arter intima media kalınlığı
C-reactive protein and internal carotid artery thickness in acute ischemic stroke
Yeliz Şengül, Semra Bilge, Fazilet Hız, Ülgen Kökeş, Meral Çınar, Turgut Karagöl
Sayfalar 138 - 143

OLGU SUNUMU
6.
Mikroskopik polianjiitis olgusu
Microscopic polyangiitis: Case report
Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Gülşen Saraç, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
Sayfalar 144 - 147

EDITÖRE MEKTUP
7.
Biyomedikal dergilere gönderilen makalelerde bulunması gerekli standartlar: Biyomedikal yayınların yazımı ve değerlendirilmesi
Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for biomedical publication

Sayfalar 148 - 164
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale