E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2008
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Parotis tümörlerine yaklaşım
Approach to parotid gland tumors
Sedat Aydın, Alev Zeynep Oktay, Mustafa Paksoy, Mehmet Eken, Arif Şanlı, Sermin Kibar
Sayfalar 57 - 61

2.
Tedaviye dirençli glokom olgularında Ahmed Glokom Valv implantasyonu
Ahmed Glaucoma Valve implantation in refractory glaucoma
Berker Bakbak, Güldal Ersoy, Feyza Önder
Sayfalar 62 - 66

3.
Kronik bel ağrısında transforaminal epidural steroid tedavisinin etkinliği
Efficiency of transforaminal epidural steroid treatment in chronic low back pain
Hüsnü Süslü, Elif Atar, Gülten Arslan, İzzet Alatlı, Murat Altun, Serhan Çolakoğlu Abraz
Sayfalar 67 - 72

4.
Glisemik kontrolün diyabetik kardiyovasküler otonom nöropati üzerine etkisi
Effects of glycemic control on diabetic cardiovascular autonomic neuropathy
Selçuk Turan, İsmet Tamer
Sayfalar 73 - 79

5.
Endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız
Our endoscopic dacryocystorhinostomy results
Sedat Aydın, Mustafa Paksoy, Gökhan Altın, Mehmet Eken, Arif Şanlı
Sayfalar 80 - 84

OLGU SUNUMU
6.
Unutulan double j stente bağlı gelişen ilginç bir taş oluşumu: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
An interesting stone formation due to a forgotten double j stent: A case report and review of the literature
Levent Özcan, Yusuf Özlem İlbey, Emin Özbek, Şinasi Yavuz Önal, Abdulmuttalip Şimşek, Osman Köse
Sayfalar 85 - 89

7.
Bilateral abduktor pollisis brevis kasının konjenital yokluğu: Olgu sunumu
Bilateral congenital absence of abductor pollicis brevis muscle: Case report
Recep Alp, Güven Bulut, Selen İlhan Alp, Ülkü Türk Börü
Sayfalar 90 - 92

8.
Nadir bir nazolakrimal hemanjioperisitom olgusu
Hemangiopercytoma of the nasolacrimal duct: A case report
Başak Bala Öven Ustaalioğlu, Mesut Şeker, Ahmet Bilici, Burçak Erkol, Umut Kefeli, Emre Yıldırım, Berkant Sönmez, Mahmut Gümüş, Taflan Salepçi
Sayfalar 93 - 96

9.
Progresif sistemik sklerozisli hastada spinal anestezi: Olgu sunumu
Spinal anesthesia in a patient with progressive systemic sclerosis: Case report
Feriha Temizel, Tamer Kuzucuoğlu, Hakan Erkal, Müjge Yücekaya
Sayfalar 97 - 100

10.
Yaygın retroperitoneal kanamaya neden olan bir renal anjiyomiyolipom olgusu: Olgu sunumu
Renal angiomyolipoma causing massive retroperitoneal hemorrhage: A case report
Levent Özcan, Abdulmuttalip Şimşek, Emre Can Polat, Cevper Ersöz, Yusuf Özlem İlbey, Emin Özbek
Sayfalar 101 - 105

DERLEME
11.
Pulmoner lezyonlarin değerlendirilmesinde endobronşiyal ve transözofageal ultrasonografi
Endobronchial and transesophageal ultrasonography in the evaluation of pulmonary lesions
Gül Dabak, Atilla Saygı
Sayfalar 106 - 112
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale