E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 28 (4)
Cilt: 28  Sayı: 4 - 2017
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kontrollü Overyan Hiperstimülasyonu Uygulanan İnfertil Olgularda Klomifen Sitratlı Stimülasyon İle Gonadotropinli Stimülasyon Sikluslarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Controlled Ovarian Hyperstimulation Gonadotropin Stimulation and Clomiphene Citrate Stimulation Cycles in Infertile Women
Yasemin Odabaş, Bülent Kars, Önder Sakin, Engin Ersin Şimşek
doi: 10.14744/scie.2018.40085  Sayfalar 249 - 254

2.
Kliniğimizde Kawasaki Hastalığı Tanısı İle Yatan Hastaların Değerlendirilmesi
Clinical Evaluation of Children with Kawasaki Disease Hospitalized in Our Clinic: A Retrospective Study
Mehmet Gündüz, Yasemin Akın, Esra Çelik Kuzaytepe, Ayşe Karaaslan, Esra Çetinkaya Polatoğlu, Hüseyin Kıyak
doi: 10.14744/scie.2018.49140  Sayfalar 255 - 260

3.
Endometriozisli Hastaların Endometrial Dokudaki Sinir Liflerinin Tanısal Değeri
Diagnostic Value of Endometrial Nerves in the Endometrial Tissue of Patients with Endometriosis
Yaren Tuba Bektaş, Önder Sakin, Zehra Meltem Pirimoğlu, Aylin Onan Yilmaz, Kayhan Basak, Esra Esim Büyükbayrak, Sadullah Ozkan, Engin Ersin Simsek
doi: 10.14744/scie.2018.96168  Sayfalar 261 - 265

4.
Bir Anesteziyoloji Kliniğinde Hastaların İnternet Kullanım Karakteristiklerinin Ameliyat Öncesi Değerlendirilmesi: 1000 Hastalık Bir Anket Çalışması
Preoperative Evaluation of Internet Usage Characteristics of Patients in an Anesthesiology Clinic: A Survey of 1000 Patients
Banu Eler Çevik, Yücel Yüce, Kutlu Hakan Erkal
doi: 10.14744/scie.2018.13007  Sayfalar 266 - 271

5.
Katarakt Cerrahisi Sonrası Profilaktik İntrakamaral Gatifloksasin Uygulamasının Etkinlik ve Güvenliliği: Bir Yıllık Takip Sonuçları
Efficacy and Safety of Prophylactic Intracameral Gatifloxacin Injection in Cataract Surgery: 1 Year Results
Ayşegül Penbe, Işıl Kutlutürk Karagöz, Mehmet Atakan, Yusuf Özertürk
doi: 10.14744/scie.2017.04764  Sayfalar 272 - 277

6.
Primer Total Diz Protezi Öncesinde Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla Ölçülen Transepikondiler Aks İle Cerrahi Transepikondiler Aksın Karşılaştırılması
Comparison of the Transepicondylar Axis Measured Using Computed Tomography Before Primary Total Knee Arthroplasty and the Surgical Measurement
Zeki Taşdemir, Güven Bulut, Özgür Baysal, Hüseyin Bilğehan Çevik, Nurzat Elmalı
doi: 10.14744/scie.2018.02411  Sayfalar 278 - 282

7.
Yanık Merkezimizde Tedavi Edilmiş Uçucu Madde Yanığı Olan Hastaların Geriye Dönük Analizi
Retrospective Analysis of Patients Treated for Volatile Substance Burn Injuries
Yücel Yüce, Banu Eler Çevik, Kutlu Hakan Erkal
doi: 10.14744/scie.2018.88597  Sayfalar 283 - 287

OLGU SUNUMU
8.
Boerhaave Sendromunun Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu
Endoscopic Treatment of Boerhaave Syndrome: A Case Report
Mustafa Salih Akın, Mehmet Sait Buğdacı, Esin Korkut
doi: 10.14744/scie.2018.92485  Sayfalar 288 - 291

9.
Retroperitoneal Dev Mikst Adenöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu
Retroperitoneal Giant Mixed Adenoneuroendocrine Carcinoma: Case Report
Selçuk Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Önder Altın, Ahmet Feran Ağaçhan, Hasan Fehmi Küçük, Metin Kement, Levent Kaptanoğlu, Nejdet Bildik
doi: 10.14744/scie.2018.47955  Sayfalar 292 - 294

10.
Nadir Görülen Bir Yerleşim Olan Maksiller Sinüste Nüks Pleomorfik Adenom
A Rare Localization of Recurrent Pleomorphic Adenoma: The Maxillary Sinus
Cem Berkay Sınacı, Sultan Yalçın, Gaye Taylan Filinte, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu
doi: 10.14744/scie.2017.43153  Sayfalar 295 - 296

11.
Primer Duedonal Mukoza Kökenli Lenfoid Doku Lenfoması (MALToma): Olgu Sunumu
Primary Duodenal Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma (MALToma): A Case Report
Arzu Cennet Işık, Seydahmet Akın, Mesut Ayer, Tuğba Sevinç Gamsız, Begüm Damla Şencan, Özcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2018.35220  Sayfalar 297 - 299

12.
Sağ Ventriküle İnvaze Mediastinal Kitle
Mediastinal Mass Invading the Right Ventricle
Coşkun Doğan, Tolga Sinan Güvenç, Nagehan Özdemir Barışık, Sevda Şener Cömert, Güven Yılmaz
doi: 10.14744/scie.2017.03522  Sayfalar 300 - 304

LookUs & Online Makale