E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2008
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Geriatrik intertrokanterik kırıkların tedavisinde proksimal femoral çivi ve dinamik kayıcı kalça çivisi teknikleri ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
Evaluation of our results with proximal femoral nail and sliding hip screw methods in the management of geriatric intertrochanteric hip fractures
Ufuk Özkaya, Murat Gül, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Seçkin Basılgan, Yavuz Kabukçuoğlu
Sayfalar 1 - 6

2.
Elektif histerektomilerdeki epidural anestezi uygulamalarında levobupivakain ve bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effect of levobupivacain and bupivacain during epidural anesthesia in elective hysterectomies
Feriha Temizel, Özlem Demirtaş, Tamer Kuzucuoğlu, Gülten Arslan, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, Yaman Özyurt, Göksu Yurtcan
Sayfalar 7 - 16

3.
Ürtikere neden olabilecek faktörlerin görülme oranlarının belirlenmesi
The occurrence rate of possible etiological factors in urticaria
Yıldız Mayadağlı, Demet Duman, Nesrin Özbaş, Havva Kahraman
Sayfalar 17 - 22

4.
Lenf nodu negatif meme kanserinde mikrometastaz taraması ve prognostik parametrelerle karşılaştırılması
Micrometastases screening in lymph node-negative breast carcinomas and comparison with prognostic parameters
Aylin Dengizmen, Ayşenur Akyıldız İğdem, Elife Şahan, Nusret Erdoğan
Sayfalar 23 - 29

5.
Kadın hipertansif olguların yaş gruplarına göre hipertansiyon sınıflaması, lipit panellerinin değerlendirilmesi ve geriatrik olgularla karşılaştırılması
The classification of hypertension in females according to the age groups, evaluation of their lipid panels and comparison with geriatric cases
Bülent Turhan, Burcu Tümerdem Çalık, İbrahim Etli, Orhan Akpınar
Sayfalar 30 - 35

OLGU SUNUMU
6.
Zor entübasyon beklenen laringeal tümörlü bir hastada anestezi yönetimi: Olgu sunumu
Anesthesia management of a patient with laringeal tumor with expected difficult intubation: Case report
Gülten Arslan, Kemal Tural, Halil İbrahim Güngör, Feriha Temizel, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan
Sayfalar 36 - 39

7.
Tunica albuginea kisti: Olgu sunumu
Cyst of tunica albuginea: A case report
Metin İshak Öztürk, Orhan Koca, Abdullah İlktaç
Sayfalar 40 - 43

8.
Mobius sendromlu hastada anestezi yönetimi
Anesthetic management of a patient with Mobius syndrome
Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel, Hatice Yılmaz, Aygün Altınel, Ayşegül Arayıcı, Betül Ayaz
Sayfalar 44 - 47

DERLEME
9.
Diyabetik nöropatide sınıflandırma ve klinik özellikler
Classification of diabetic neuroptahy and clinical manifestations
Recep Alp
Sayfalar 48 - 56
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale