E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - 2007
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sıçanlarda İntraperitoneal Taurolidin Kullanımının Cerrahi Sonrası Yapışıklıklara Etkisi
The Effect Of Intraperıtoneal Use Of Taurolıdıne Postoperatıve Adhesıons In Rats: Experımental Study
Nejdet Bildik, Selçuk Kaya, Hüseyin Ekinci, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Gülay Dalkılıç, Aylin Ege Gül, Mustafa Gülmen
Sayfalar 113 - 118

2.
Nöroloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Unutulmaması Gereken Bir Tanı: Bruselloz
A Dıagnosıs, Whıch Is Unforgotten Among Patients That Apply To Outpatıent Neurology Clınıc: Brucellosıs
Recep Alp, Selen İlhan Alp, Sevgi Yüksel
Sayfalar 119 - 122

3.
Subklinik hipotiroidili hastalarda kardiyovasküler bir risk olarak lipid profili
Lipid profile as a cardiovascular risk factor in patients with subclinical hypothyroidism
İsmet Tamer, Reşat Dabak, Gonca Tamer, Serdar Öztora, Ayşen Fenercioğlu
Sayfalar 123 - 128

4.
Romatoid artritli hastalarda anti-siklik sitrulline peptit ve anti-tiroglobulin düzeyleri ile aralarındaki ilişkilerin araştırılması
Anti-cyclic citrullinated peptide levels and correlation of anti-thyroglobulin in patients with rheumatoid arthritis
Pınar Başlı, Metehan Uzun
Sayfalar 129 - 134

5.
Fournıer Gangrenli 24 Hastaya Genel Yaklaşım Ve Tedavi Seçenekleri
Clınıcal Evaluatıon And Treatment Alternatıves Of 24 Patıents Wıth Fournıer Gangrene
Ayşegül Yavuz, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz
Sayfalar 135 - 139

OLGU SUNUMU
6.
Tip B Niemann-Pick Hastalığı Bir Olgu Sunumu
A Case On Type B Niemann-Pick Disease
Can Dolapçıoğlu, Aliye Soylu, Hatice Dolapçıoğlu, Güray Kılıç, Oya Övünç
Sayfalar 140 - 144

7.
İpsilateral dirsek çıkığı ile birlikte el bileği kırıklı çıkığı: Olgu sunumu
Fractuure-dislocation of the wrist with ipsilateral elbow dislocation: Case report
Murat Gül, Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Sedat Yeniocak, Yavuz Kabukçuoğlu
Sayfalar 145 - 148

DERLEME
8.
Çölyak hastalığı
Celiac disease
Erdoğan Arslan, Reşat Dabak, Emel Ahıshalı, Can Dolapçıoğlu, Oya Uygur Bayramiçli
Sayfalar 149 - 157
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
9.
Kartal aile hekimliği günleri
Family medicine meetings in Kartal
İsmet Tamer
Sayfalar 158 - 159
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale