E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 1992
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
AĞRILI OMUZUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİ
ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE PAINFUL SHOULDER
Murat Üzel, Muzaffer Yıldız, Sırrı Aksu, Ayhan Baran
Sayfalar 261 - 266

2.
YENİDOĞANIN BESLENME İZLEMİNDE SERUM ALBUMİN - PREALBUMİN DEĞERLERİ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN YERİ
THE VALUES OF SERUM ALBUMIN-PREALBUMIN LEVELS AND ANTROPOMETRIC MEASUREMENTS IN THE FOLLOW-UP OF THE NEWBORN INFANT'S NUTRITIONAL STATUS
Ahmet Sancar, Gülnur Tokuç, Mustafa Öztürk, Engin Tutar, Ahmet Özgüner
Sayfalar 267 - 269

3.
İNGUİNAL FİTİĞİN TAMİRİNDE AĞ ÖRME TEKNİĞİ
DARN REPAIR TECHNIQUE IN INGUINAL HERNIA
Tayfun Yücel, Orhan Şan, Mustafa Gülmen
Sayfalar 270 - 275

4.
ON YILLIK DOĞUM TRAVMASI OLGULARININ DÖKÜMÜ
THE SCREENING OF BIRTH INJURIES OF THE LAST TEN YEARS
Dursun Mutlu, Yasemin Ekmekçioğlu, Nevin Bozbora
Sayfalar 276 - 279

5.
PROSTAT KANSERİ TANISINDA PARMAKLA REKTAL İNCELEME, TRANSREKTAL ULTRASON VE PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE VALUE OF RECTAL DIGITAL EXAMINATION, TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY AND PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER.
Atıf Akdaş, Levent N Türkeri, Tufan Tarcan, Nevzat Gürmen
Sayfalar 280 - 281

6.
POPLİTEAL KİSTLERİN İNCELENMESİNDE ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERİ
THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE POPLITEAL CYSTS
Murat Üzel, Muzaffer Yıldız, Sırrı Aksu, Ayhan Baran, Nevzat Aydoğdu, Mustafa Çetin, Ekmel Yorgancıgil
Sayfalar 282 - 285

LookUs & Online Makale