E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2011
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde sedoanaljezi amacıyla remifentanil ve remifentanil+propofol kombinasyonunun karşılaştırılması
Comparison of the remifentanil and remifentanil+propofol combination for sedoanalgesia in functional endoscopic sinus surgery
Hatice Gül Sarıkaya, Emine Dinçer, Asu Özgültekin, Güldem Turan, Filiz Turan
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.95914  Sayfalar 1 - 6

2.
Çocuk acil polikliniğine ateş ve konvulziyon şikayetiyle başvuran hastaların lomber ponksiyon ve laboratuvar bulguları açısından değerlendirilmesi
Evaluation of patients admitted to the emergency department with fever and convulsion with respect to lumbar puncture and laboratory findings
Dilek Sumengen, İbrahim Silfeler, Bayram Ali Dorum, Yekta Canbak, Hilal Kurnaz, Fugen Pekun, Asiye Nuhoglu
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.53215  Sayfalar 7 - 14

3.
Sadece sütürleme yöntemi ile elde ettiğimiz otoplasti sonuçlarımız
Our otoplasty results with suture-only techniques
Şaban Çelebi, Öner Çelik, Çiğdem Tepe Karaca
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.27167  Sayfalar 15 - 19

4.
Ani işitme kaybında intratimpanik steroid tedavisi ile hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyonunun karşılaştırılması
Comparison of intratympanic steroid treatment versus hemodilution and vasoactive treatment combination in sudden hearing loss
Sedat Aydın, Arif Şanlı, Gökhan Altın, Mehmet Eken, Süleyman Hilmi Yılmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.18199  Sayfalar 20 - 24

OLGU SUNUMU
5.
Pulmoner embolide farklı bir başvuru şikayeti: Hıçkırık
An unusual presenting symptom in pulmonary embolism: Hiccup
Elif Torun, Nagihan Durmuş
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.55376  Sayfalar 25 - 28

6.
Orbita yerleşimli non-Hodgkin lenfoma: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Non-Hodgkin lymphoma in the orbita: A case report and review of the literature
Alpaslan Mayadağlı, Mihriban Koçak, Zedef Özdemir, Kemal Ekici, Naciye Özşeker, Atınç Aksu
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.49368  Sayfalar 29 - 34

7.
Primer abdominal gebelik: Olgu sunumu
Primary abdominal pregnancy: A case report
Dilek Benk Şilfeler, Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Atilla Karateke, Çağatay Güney, Mehmet Mustafa Akın, Ali Ulvi Hakverdi, Ali Baloğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.63497  Sayfalar 35 - 37

8.
Genç hastalarda kolon kanserinin ilk bulgusu olarak akut apandisit
Acut appendicitis as first sign of colon cancer in young patients
Necmi Kurt, Hasan Ediz Sıkar, Cemile Kurt, Mehmet Eser, Hüseyin Uzun, Salim Balin, Selçuk Göktaş, Mehmet Gökçeimam
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.57070  Sayfalar 38 - 41

9.
Psödo Bartter sendromu: Bir olgu sunumu
Pseudo Bartter syndrome: A case report
Mesut Okur, Ayşenur Otlu, Dursun Ali Şenses
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.42650  Sayfalar 42 - 44

10.
Ciddi bir tetanoz olgusunun yoğun bakımda takip ve tedavisi
Follow-up and treatment of a severe tetanus case in the intensive care unit
Tamer Kuzucuoğlu, İlker İtal, İzzet Alatlı
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.86547  Sayfalar 45 - 48

DERLEME
11.
Metastatik kemik tümörlerine yaklaşım
Management of metastatic bone tumors
Alpaslan Mayadağlı, Güven Bulut, Kemal Ekici
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.82787  Sayfalar 49 - 55
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale