E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Baskıdaki Makaleler - SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA

Baskıdaki Makaleler

1.
Spina Bifida: Genel Bakış
Spina Bifida: An Overview
Koza Duman
doi: 10.14744/scie.2021.70456  Sayfa 0

2.
Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir Disoproksil Fumarat ve Entekavir Tedavilerinin Renal Yan etkilerinin Karşılaştırılması; Beş Yıllık Analiz Sonuçları
Comparison of Renal Side Effects of Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir Treatments in Patients with Chronic Hepatitis B Infection; The Results of Five-Year-follow-up
Burak Sarıkaya, Riza Aytac Çetinkaya, Ercan Yenilmez, Ersin Tural, Sinem Akkaya Isik, Semiha Çelik Ekinci, Levent Görenek
doi: 10.14744/scie.2022.48802  Sayfa 0

3.
Açı kapanması glokomunda takip sonuçları ve literatür incelemesi
Follow-up results and literature review in the angle closure glaucoma
Gizem Doğan Gökçe, Raziye Dönmez Gün, Anıl Ağaçkesen, Burcu Yelmi, Murat Oklar, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2021.03371  Sayfa 0

4.
Üroloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde COVID-19 Pnömoni İnsidansı
Incidence of COVID-19 Pneumonia on Abdominal Computed Tomography Images of Patients Applied to The Urology Outpatient Clinic
Mehmet Serkan Özkent, Burak Yılmaz, Mustafa Bilal Hamarat, Esma Eroğlu, Bekir Turgut
doi: 10.14744/scie.2022.67209  Sayfa 0

5.
Prone Pozisyonda Göz İçi Basınç Değişiklikleri ve Etkileyen Faktörler
Intraocular Pressure Changes in Prone Position and Affecting Factors
Merve Aslı Yıgıt, Kutlu Hakan Erkal, Ezgi Hatıp Unlu, Melike Kuvvet Bılen, Banu Cevik
doi: 10.14744/scie.2022.50480  Sayfa 0

6.
Yaşlılarda Alt Gastrointestinal Endoskopi: Tek Merkez Deneyimi
Lower Gastrointestinal Endoscopy in Elderly: A Single-Center Experience
Muhammer Ergenç, Tevfik Kıvılcım Uprak
doi: 10.14744/scie.2022.15013  Sayfa 0

7.
AksillaTutulumu Olan Meme Kanseri Hastalarında Neoadjuvant Kemoterapi Sonrası Aksillaya Yaklaşımımız
Our Axilla Approach Following Neoadjuvant Chemotherapy In Breast Cancer Patients With Axillary Involvement
Muhammet Fikri Kündeş
doi: 10.14744/scie.2021.57625  Sayfa 0

8.
Prematüre Doğan Çocukların 1. ve 5. Yaşlarındaki Refraksiyon Durumları
Refractive Status of Premature Babies with or without Retinopathy of Prematurity at the Age of 1 to 5
Kezban Bulut, Ayse Yesim Oral, Muhammed Nurullah Bulut, Ümit Çallı, Aysu Arsan
doi: 10.14744/scie.2022.98705  Sayfa 0

9.
Mid-trimester servikal uzunluk ile erken doğum ve maternal özellikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
The relationship between mid-trimester cervical length and preterm delivery and maternal characteristics
Pınar Yıldız, Rukiye Açış, Esra Keles, Gazi Yıldız, Emre Mat, Kazibe Koyuncu, Rezzan Berna Baki, Özgür Kartal, Alev Esercan, Pınar Birol, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2022.38233  Sayfa 0

10.
Konvalesan Plazma Tedarikini Artırmada Donörlerin Psikolojik Durumlarının ve Verilen Yapılandırılmış Bilgilerin Rolü
The Role of Donors’ Psychological Status and Given Structured Information in Increasing Convalescent Plasma Procurement
Arda Kazim Demirkan, Sude Hatun Aktimur, Necla Gökçe Genç, Ahmet Şen
doi: 10.14744/scie.2022.57983  Sayfa 0

11.
Resusci Anne COVID-19'a Yakalanırsa?
What If Resusci Anne has COVID-19?
Sarper Yılmaz, Figen Ünal Çolak
doi: 10.14744/scie.2022.26214  Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Covid-19 Pandemisinde “online terapi” ve “telepsikiyatri” konularının Google Trends Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi
Assessment of “online therapy” and “telepsychiatry” topics in the Covid-19 Pandemic based on Google Trends Data
Mehmet Buğrahan Gürcan, Alperen Kılıç
doi: 10.14744/scie.2023.68725  Sayfa 0

13.
Acil Servise Delici Kesici Alet Yaralanması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi: 2-Yıllık Retrospektif Analiz
Evaluation of Cases with Stab Wounds Presented to the Emergency Department: A 2-Year Retrospective Analysis
Melis Akçınar, Hüseyin Ergenç, Tuba Betul Umıt, Adem Az, Onur Kaplan, Özgür Söğüt
doi: 10.14744/scie.2023.58855  Sayfa 0

14.
Hipertiroidi Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Tiroid Kanseri İnsidansı: 10 Yıllık Deneyimimiz
Incidence of Thyroid Cancer in Patients Operated for Hyperthyroidism: Our 10-Year Experience
Yasin Tosun, Gizem Akcakoca, Cemal Hacıalioğlu, Ömer Faruk İnanç, Hasan Fehmi Küçük
doi: 10.14744/scie.2023.66563  Sayfa 0

15.
Tibialis Anterior ve Tibialis Posterior Tendonlarının İnterpozisyonun Eşlik Ettiği Ayak Bileği Kırıklı-Çıkığı: Bir olgu sunumu
Ankle Fracture Dislocation with Interposition of the Tibialis Anterior and Tibialis Posterior Tendons: A case report
İlker Çolak, Güven Bulut
doi: 10.14744/scie.2020.24572  Sayfa 0

16.
Türk Onkoloji Hekimlerinde tükenmişlik ve depresyon
Depression and burnout in Turkish oncology doctors
Şule Karabulut Gül
doi: 10.14744/scie.2019.58561  Sayfa 0

17.
NMO mu kitle mi?
NMO Spectrum Disorder or Mass?
Nesibe Yıldız Akbulut, Ahmet kasim kilic, DİLEK YAVUZER, tufan hicdonmez, Banu Özen Barut
doi: 10.14744/scie.2021.65982  Sayfa 0

18.
Roper, Logan, Tierney'in Günlük Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli Doğrultusunda Alev Yanığı Olan Bireyin Bakımı
Nursing Care of the Individual with Flame Burn According to the Nursing Model Based on Daily Living Activities of Roper, Logan and Tierney
Deniz Orhan, Ayşe Kabuk, Handan Aktaş, Ugur Sarıyıldırım, Merdiye Şendir, Gaye Filinte, Tuna Gümüş
doi: 10.14744/scie.2020.04809  Sayfa 0

19.
İmmunkompetan bireylerde postherpetik nevralji için risk faktörleri
Risk factors for postherpetic neuralgia in immunocompetent patients
Yasemin Nadir, Hüseyin Arslan
doi: 10.14744/scie.2021.43760  Sayfa 0

20.
Evre II / III Mide ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Preoperatif Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Postoperatif Sonuçlara Etkisi
The Impact of the Preoperative Anxiety and Depression Levels on Postoperative Outcomes in Stage II / III Gastric and Colorectal Cancer Patients
Selçuk Gülmez, Arif Demirdas, Orhan Uzun, Aziz Serkan Senger, Sinan Ömeroğlu, Uğur Duman, Erdal Polat, Mustafa Duman
doi: 10.14744/scie.2021.04875  Sayfa 0

21.
Diyabetik retinopati tedavisinde güncellemeler
Updates on the management of diabetic retinopathy
Lokman Balyen
doi: 10.14744/scie.2020.69772  Sayfa 0
Makale Özeti

LookUs & Online Makale