E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2009
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut atak tanısı ile yatırılan hastalarda derin ven trombozu sıklığı ve profilaktik düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisinin etkinliği
Frequency of deep vein thrombosis and efficacy of prophylactic low moleculer weight heparin treatment in patients hospitalized for chronic obstructive pulmonary disease exacerbation
Ülkü Aka Aktürk, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Banu Salepçi, Demet Turan, Sevda Cömert, Sühendan Coşanketenci
Sayfalar 113 - 120

2.
Anne vitamin B12 ve folat düzeylerinin bebek doğum ağırlığı üzerine etkisi
Mother vitamin B12 and folate levels' effect on infant birth weight
Bayram Ali Dorum, İbrahim Şilfeler, Sevil Dorum, Dilek Benk Şilfeler, Yekta Canbak, Hilal Kurnaz
Sayfalar 121 - 129

3.
Penil protez implantasyonu: Otuz olgunun gözden geçirilmesi
Penile prosthesis implantation: Evaluation of 30 cases
Abdülmuttalip Şimşek, Ömer Kurt, Emin Özbek, Yusuf Özlem İlbey, Levent Özcan, Cevper Ersöz
Sayfalar 130 - 133

4.
Mikroinsizyonel katarakt cerrahisi yönteminin postoperatif sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of postoperative results of microincision cataract surgery
Selçuk Haşim Gözoğlu, Hasan Basri Velioğlu, Didem Evşen Erdemir, Feyza Önder
Sayfalar 134 - 141

OLGU SUNUMU
5.
Moyamoya hastalığında anestezi: Olgu sunumu
Anesthesia for Moyamoya Disease: Case report
Hakan Erkal, Elif Atar Gaygusuz, Feriha Temizel, Yaman Özyurt
Sayfalar 142 - 145

6.
Diyaliz ile örtüşen serebrovasküler hastalıklarda tedavi güçlükleri: Olgu sunumu
The difficulties of treatment that developed at cerebrovascular diseases related of dialysis: Case report
Fazilet Hız, Meral Çınar, Leman Erkutlu, Ülgen Kökeş, Turgut Karagöl
Sayfalar 146 - 150

7.
Yoğun bakım ünitesinde pediatrik kolşisin zehirlenmesi: Olgu sunumu
Pediatric colchicine poisoning followed in the intensive care unit: Case report
Elif Atar Gaygusuz, Tamer Kuzucuoğlu, Emre Yücel, Tuğba Karaman, Hatice Yılmaz
Sayfalar 151 - 153

DERLEME
8.
İntrakranyal metastazların cerrahi yönetimi
Surgical management of intracranial metastases
Sedat Dalbayrak, Kadir Öztürk
Sayfalar 154 - 161
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale