E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 1993
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
SÜT ÇOCUKLARININ AKUT GASTROENTERİTLERİNDE ROTAVİRUS SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ
THE ROTAVIRUS INCIDENCE IN CHILDHOOD ACUTE GASTROENTERITIS AND RISK FACTORS
Feza Güneş, Semiramis Sadikoğlu, Günnur Tokuç, Ahmet Özgüner, Serdar Özer, Güler Yayli
Sayfalar 387 - 389

2.
HAFİF VE ORTA DERECELİ HİPERTANSİYONDA KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF CALCIUM CHANNEL BLOCKERS ON RESPIRATORY FUNCTION TESTS IN PATIENTS WITH MILD AND MODERATE HYPERTENSION
Nevzat Bayar, Reha Baran, Leyla Yağci
Sayfalar 390 - 392

3.
MESANE TRANSİZYONEL HÜCRELİ KARSİNOMUNDA PROGNOZU BELİRLEYEN PARAMETRELER
THE PARAMETERS INDICATING PROGNOSIS IN THE TRANSITIONAL CELL CARCINOMA OF THE BLADDER
Ayşe Ersev, Deniz Ersev, Kahraman Onur, Nimet Karadayı, Uğur Kuyumcuoğlu, Atıf Akdaş
Sayfalar 393 - 400

4.
KOLONİK NÖRONAL PATOLOJİLERDE GANGLİON HÜCRE TANINMASINDA KOMBİNE HİSTOKİMYANIN KATKİSİ
THE CONTRIBUTION OF COMBINED HISTOCHEMISTRY IN IDENTIFYING GANGLION CELLS IN COLONIC NEURONAL PATHOLOGIES
Duygu Düşmez, Aydın Sav, Gülsün Ekicioğlu
Sayfalar 401 - 402

5.
PARİTENİN MENAPOZDA OSTEOPOROZ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECTS OF PARITY ON OSTEOPOROSIS IN THE POSTMENOPAUSAL PERIOD
Mesut Ünsal, Orhan Ünal, Sedat Varol, Turgut Göksoy, Arzu Ergen
Sayfalar 403 - 406

OLGU SUNUMU
6.
BİR GİANOTTİ-CROSTİ SENDROMU OLGUSU
A CASE OF GIANOTTI-CROSTI SYNDROME
Ahmet Özgüner, Nadir Girit
Sayfalar 407 - 409

LookUs & Online Makale