E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2015
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde Yapılan Avuç İçi Toraks Ultrasonografisinin Tanısal Değeri
Diagnostic Value of Handheld Thoracic Ultrasound Scanning in Pulmonary Outpatient Clinic
Coşkun Doğan, Tolga Sinan Güvenç, Binnaz Zeynep Yıldırım, Umut Hasan Kantarcı
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.45477  Sayfalar 193 - 201

2.
Dislipidemide Ceviz veya Ceviz Suyunun Yeri
Effect of Walnut or its Juice on Dyslipidemia
Teslime Ayaz, Serap Baydur Şahin, Osman Zikrullah Şahin, Neslihan Özyurt, Ahmet Akın
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.49403  Sayfalar 202 - 206

3.
Tip 2 Diyabette Hastalık Yaşı ile Acil Servis Başvurularında Yatış Oranlarının Karşılaştırılması
Relationship Between Disease Duration and Emergency Hospitalization Rates in Type 2 Diabetes
Seydahmet Akın, Sinan Kazan, Cumali Yalçın, Mustafa Erdoğan, Didem Kılıç Aydın, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.24582  Sayfalar 207 - 210

4.
Ambliyopi Olgularının Yetişkin Dönemdeki Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Clinical Characteristics of Amblyopia During Adulthood
Feride Aylin Kantarcı
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.02703  Sayfalar 211 - 216

5.
Pott Hastalığının Tedavisinde Stabilizasyonun Yeri
Importance of Stabilization in Patients With Pott's Disease
Necati Tatarlı, Zeki Oral
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.94803  Sayfalar 217 - 225

6.
Retinal Ven Tıkanıklığı Tedavisinde Kullanılan İntravitreal Deksametazon İmplantının Göz İçi Basıncına Etkisi
Impact of Intravitreal Dexamethasone Implant Used in Retinal Vein Occlusion Therapy on Intraocular Pressure
Muhammed Nurullah Bulut, Yusuf Özertürk, Güzide Akçay, Ulviye Kıvrak
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.81905  Sayfalar 226 - 230

7.
Renal Hücreli Karsinomda Endoglin Ekspresyonu ve Klinik Önemi
Expression and Clinical Value of Endoglin in Renal Cell Carcinoma
Muhsin Balaban, Mustafa Yücel Boz, Alper Kafkaslı, Rahim Horuz, Ramazan Yıldız, Şükran Sarıkaya, Selami Albayrak, Önder Cangüven
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.16779  Sayfalar 231 - 236

8.
Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Bağlı Hemodinamik Değişikliklerin Kontrolünde Magnezyum Sülfat ve Lidokainin Etkinliği
Effectiveness of Magnesium Sulphate and Lidocaine on Hemodynamic Responses Caused By Laryngoscopy and Endotracheal Intubation
Vildan Kılıç Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Ali Özyurt, Sevim Canik
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.50103  Sayfalar 237 - 242

9.
Akut Aşil Tendon Rüptürü Tedavisinde Perkütan ve Açık Tekniklerin Karşılaştırılması
Comparison of Percutaneous and Open Techniques in Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture
Evren Akpınar, Hasan Hüseyin Ceylan, Gökhan Polat, Ömer Naci Ergin, Mehmet Erdil, İbrahim Tuncay
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.35467  Sayfalar 243 - 247

OLGU SUNUMU
10.
Oral Terbütalin Sülfat Sonrası Miyoklonus Gözlenen 45 Günlük Olgu
Forty-Five-Day-Old Girl With Myoclonus After Oral Terbutaline Sulfate Treatment
Emel Ataş Berksoy, Ünsal Yılmaz, Tanju Çelik, Nagehan Katipoğlu, Recep Kahramener, Özlem Bekem Soylu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.93798  Sayfalar 248 - 250

11.
Trakeostomi Sonrasında Total Trakeal Obstrüksiyon Gelişen Olguda Bronkoskopik Tedavi
Bronchoscopic Treatment in Total Tracheal Obstruction after Tracheostomy
Elçin Ersöz, Levent Alpay, Hakan Kıral, Talha Doğruyol, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.21033  Sayfalar 251 - 254

12.
Meme Kanseri Tanılı Olguda Endobronşiyal Granülomatöz Lezyon Ayırıcı Tanısı
Differential Diagnosis of Endobronchial Granulomatous Lesion in Patient with Breast Cancer
Sinem İliaz, Raim İliaz, Orhan Arseven
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.89266  Sayfalar 255 - 258

13.
Servikal Vertebranın Difüz İdiyopatik İskelet Hiperostozu: Olgu Sunumu
Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis of the Cervical Spine: A Case Report
Luay Şerifoğlu, Mustafa Kaya, Yusuf Emrah Gergin, Alp Karaaslan, Nail Demirel
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.91259  Sayfalar 259 - 262

14.
Erken Tanı ve Etkin Tedavi ile Düzelen Kötü Prognoz Kriterlerine Sahip Katastrofik Antifosfolipid Sendromu Olgusu
A Case of Antiphospholipid Syndrome with Poor Prognosis: Improvement with Early Diagnosis and Effective Treatment
Savaş Volkan Kişioğlu, Mehmet Engin Tezcan, Abdullah Özkök, Erman Özdemir, Sinan Kazan, Seydahmet Akın, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.92408  Sayfalar 263 - 266

15.
Gebeliğe Bağlı Akut Renal Yetmezlik: Olgu Sunumu
Pregnancy-Related Acute Renal Failure: A Case Report
Burcu Artunc, Ozer Birge, Kemal Sarsmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.48569  Sayfalar 267 - 268

16.
Göğüs Duvarının Dev Lipomu: Olgu Sunumu
Chest Wall Giant Lipoma: A Case Report
Erkan Akar
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.03360  Sayfalar 269 - 271

17.
Farklı Bulguları Olan Spina Bifida ve Renal Anomalili İki Olgu Sunumu
Two Cases of Spina Bifida and Renal Anomaly with Differing Findings
Hatip Aydın, M. Arzu Yoldaş, Erkan Yeşiller, Bilge Geçkinli, Ali Karaman, Esra Tuğ, Meral Yirmibeş Karaoğuz, Halil İbrahim Atasoy
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.52385  Sayfalar 272 - 276

18.
Odinofajinin Nadir Bir Nedeni: Dil Tüberkülozu
An Infrequent Cause of Odynophagia: Lingual Tuberculosis
Sinem İliaz, Raim İliaz, Zeki Kılıçaslan
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.02779  Sayfalar 277 - 280

LookUs & Online Makale