E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2009
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kısa süreli ameliyatlarda laringeal maske havayolu ve Cobra perilaringeal havayolunun etkinlik ve komplikasyonlarının karşılaştırılması
A comparison of the effectiveness and complications of the laryngeal mask airway and the perilaryngeal airway-Cobra during operations of short duratıon
Kemal Tural, Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Yaman Özyurt
Sayfalar 57 - 65

2.
Sıçanlarda oluşturulmuş deneysel modelde preoperatif alanin–glutaminden zenginleştirilmiş diyetin kolon anastomozu üzerine etkileri
The effect of L-alanyl L-glutamine-enriched diet on elective colonic anastomosis in rats
Erdem Öztürk, Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Hüseyin Ekinci, Gülay Dalkılıç, Nagehan Barışık, Mustafa Gülmen
Sayfalar 66 - 73

3.
Anne ve kordon kanı çinko düzeyleri ile yenidoğanın antropometrik ölçümleri arasındaki ilişki
The relationship between maternal and cord blood zinc levels and newborn anthropometric measurements
Mikail Genenş, İbrahim Şilfeler, Dilek Benk Şilfeler, Yekta Canbak, Hilal Kurnaz, Bayram Ali Dorum, Fügen Pekün
Sayfalar 74 - 81

4.
Geriatrik hastaların ürolojik cerrahi girişimlerinde uygulanan spinal anestezide levobupivakain ve levobupivakain-fentanilin etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of levobupivacaine and levobupivacaine-fentanyl for urologic surgery in geriatric patients under spinal anesthesia
Nilgün Kars Şenyaşar, Hakan Erkal, Feriha Temizel, Yaman Özyurt
Sayfalar 82 - 89

OLGU SUNUMU
5.
Derin anemi ve yaygın lenfadenomegali ile kendini gösteren sistemik lupus eritematozus olgusu
Systemic lupus erythematosus presenting with severe anemia and generalized lymphadenomegaly
Naciye Demirel Yıldırım, Demet Aydın, Meral Mert, Savaş Tuna, Ercan Bıçakcı, Meliha Nalçacı, Öner Doğan
Sayfalar 90 - 94

6.
Minör travmanın neden olduğu renal anjiomyolipom rüptürü
The rupture of renal angiomyolipoma caused by minor trauma
Ahmet Bora Gül, Veli Sudutan, Bülent Altunoluk, Kemal Şekkeli
Sayfalar 95 - 98

7.
Erken adölesan dönemde akut karın nedeni olarak izole tubal torsiyon
Isolated tubal torsion as a cause of acute abdomen in the early adolescent period
Burcu Artunç, Dilek Benk Şilfeler, Mahmut Erdemoğlu
Sayfalar 99 - 102

8.
İntrakraniyal uzanım gösteren sfenoetmoidal semento-ossifiye fibrom
Sphenoethmoidal cemento-ossifiying fibroma extending intracranially
Arif Şanlı, Sedat Aydın, Gökhan Altın, Mustafa Paksoy, Özlem Çelebi, Nimet Karadayı
Sayfalar 103 - 107

DERLEME
9.
Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinin yenidoğan beslenmesindeki rolü
The role of long chain polyunsaturated fatty acids in neonatal nutrition
Emrah Can, Serdar Cömert, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Fatih Bolat, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 108 - 112
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale