E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 18 (2)
Cilt: 18  Sayı: 2 - 2007
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Eklem İçi Kalkaneus Kırıklarının Açık Redüksiyon Ve İnternal Fiksasyon İle Tedavi Sonuçları
Results Of Surgıcally Managed Intra-Artıcular Calcaneal Fractures
Ufuk Özkaya, Yavuz Kabukcuoğlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Seçkin Baslıgan
Sayfalar 57 - 63

2.
Kene Isırması Şikayeti İle Başvuran Olgularımız
The Cases Admitted To Pediatric Emergency Department Due To Tick Bite
Gülay Çiler Erdağ, Yasemin Akın, Esra Çetinkaya, Yelda Erkul, Gökçe Ergen, Gülnur Tokuç
Sayfalar 64 - 70

3.
Üst Ve Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Karşılaşılan Anjiyoektazi Lezyonları
Angıoectasıas In Upper And Lower Gastroıntestınal Endoscopıes
Emel Ahıshalı, Oya Uygur Bayramiçli, Can Dolapçıoğlu, Reşat Dabak, Fidan Canan Çelik Yağan, Binnaz Çalışkan, Erdoğan Arslan
Sayfalar 71 - 76

4.
Deplase Olekranon Kiriklarinda Germe Bandi Tekniği İle Sonuçlarimiz
Our Results With Tension-Band-Wiring Technique In The Management Of Displaced Olecranon Fractures
Ufuk Özkaya, Yavuz Kabukcuoğlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Murat Gül, Sedat Yeniocak, Ümit Özdoğan
Sayfalar 77 - 82

OLGU SUNUMU
5.
Karbon Monoksit Zehirlenmesinde Hiperbarik Oksijenizasyon
Carbon Monoxide Intoxication and Hyperbaric Oxygenation
Elif Atar, Tamer Kuzucuoğlu, Müjge Yücekaya, Kübra Ömeroğlu, Oğuzhan Kılavuz, Burhanettin Irlat
Sayfalar 83 - 88

6.
Üst Dudakta Kondroid Siringoma: Olgu Sunumu
Chondroid Syringoma Of The Upper Lip: A Report Of A Case
Mustafa Karaca, Aykut Mısırlıoğlu, Ali Dursun Kan, Tayfun Aköz
Sayfalar 89 - 92

7.
Kostadan Kaynaklanan Osteokondrom: Olgu Sunumu
Osteochondroma Orıgınatıng From A Rıb: Case Report
Recep Demirhan, Burak Onan, Kürşat Öz, Güven Bulut, Alpaslan Mayadağlı
Sayfalar 93 - 96

8.
Perkütan Drenaj Uygulanan Posttravmatik Dalak Psödokisti: Olgu Sunumu
Percutenous Draınage Of Posttraumatıc Pseudocyst Of The Spleen: Case Report
Barış Tüzün, Feyyaz Onuray, Murat Çağ, Levent Kaptanoğlu, Nimet Süslü, Erhan Tunçay, Esra Onuray, Selahattin Vural
Sayfalar 97 - 100

DERLEME
9.
İntoksikasyonlara Güncel Yaklaşım
İntoksikasyonlara Güncel Yaklaşım
Gülten Arslan, Kemal Tural, Yaman Özyurt, Hüsnü Süslü, Tamer Kuzucuoğlu
Sayfalar 101 - 107
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale