E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2016
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Renal Arter Lezyonlarının Endovasküler Tedavisi: On Beş Olgu Sunumu
Endovascular Treatment of Renal Artery Lesions: A Report of 15 Cases
Ahmet Akça, Ercüment Çiftçi, Sevtap Gümüştaş
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.31549  Sayfalar 1 - 6

2.
Diyabet Nedeniyle Acil Servise Başvuran Geriatrik Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Geriatric Type 2 Diabetes Mellitus Patients Admitted to Emergency Services as Result of Diabetes
Seydahmet Akın, Cumali Yalçın, Sinan Kazan, Salih Kılıç, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.58219  Sayfalar 7 - 10

3.
ESWL Erkeklerde Cinsel Fonksiyonları Etkiliyor mu?
Do the ESWL Affect the Sexual Functions in Men?
Cahit Şahin, Kemal Sarıca
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.06977  Sayfalar 11 - 15

4.
Bonzai-İlişkili Solunumsal/Kardiyovasküler Komplikasyonların Analizi: Üniversite Hastanesi Deneyimi
Analysis of Bonsai-Associated Respiratory/Cardiovascular Complications: University Hospital Experience
Emre Salçın, Merter Gümüşel, Serkan Emre Eroğlu, Kerem Ali Kabaroğlu, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Arzu Denizbaşı
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.43650  Sayfalar 16 - 20

5.
Önemi Belirlenemeyen Atipik Skuamöz Hücrelerle Sekiz Yıllık Deneyim ve Küçük Sitolojik Anomalilerinin Klinik Önemi
Clinical Significance of Minor Cytological Abnormalities and Eight Years of Experience with Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance
Önder Sakin, Bülent Kars, Kadir Güzelmeriç, Orhan Ünal
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.06978  Sayfalar 21 - 28

6.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2008 ve 2012 Yılları Arasında Kanser Sıklıkları
Cancer Incidence at Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital Hospital between 2008 and 2012
Kayhan Başak, Yasin Sağlam, Ayşe Gökçen Yıldız, Merve Başar, Hanım İstem Köse, Şükran Kayıpmaz, Nimet Karadayı
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.65768  Sayfalar 29 - 36

7.
Akciğer Kanserli Hastalarda Radyasyona Bağlı Özefajit ve Kilo Kaybının Önlenmesinde Oral Glutaminin Etkisi
The Effect of Oral Glutamine in the Prevention of Radiotherapy Related Esophagitis and Weight Loss in Lung Cancer Patients
Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Ramazan Atalay, Berrin Benli Yavuz, Duygu Gedik, Atınç Aksu
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.76736  Sayfalar 37 - 41

8.
Kliniğimize Yatırılan Geriatrik Onkoloji Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Geriatric Oncology Cases Hospitalized in the Clinic
Muhammet Emin Erdem, Seydahmet Akın, Seher Tanrıkulu, Sinan Kazan, Cumali Yalçın, Pınar Özdemir, Mustafa Erdoğan, Didem Kılıç Aydın, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.38991  Sayfalar 42 - 46

9.
Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Gözlerde Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Maküla Kalınlığındaki Değişiminin Karşılatırılması
Comparison of Macular Thickness Changes Between Diabetic and Nondiabetic Patients after Uncomplicated Cataract Surgery
Esin Söğütlü Sarı, Mehmet Atakan, Alper Yazıcı, Sıtkı Samet Ermiş
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.35403  Sayfalar 47 - 51

10.
Nd: YAG Lazer Arka Kapsülotominin Makula Kalınlığına Etkisi
Impact of Nd: YAG Laser Posterior Capsulotomy on Macular Thickness
Kenan Çalışır, Mustafa Kalaycı, Abdulkadir Ort, Leyla Yavuz, Ayşegül Demir
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.82713  Sayfalar 52 - 56

11.
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mavi Kod Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Code Blue Practices and Evaluation of Results in a Training and Research Hospital
Osman Esen, Hayrünisa Kahraman Esen, Sema Öncül, Elif Atar Gaygusuz, Mehmet Yılmaz, Erkan Bayram
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.75547  Sayfalar 57 - 61

OLGU SUNUMU
12.
Pubik Bölgeye İlerleyen Toraks Duvarı Apsesi
Chest Wall Abscess Proceeding to Pubic Region
Erkan Akar
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.50480  Sayfalar 62 - 64

13.
Hafif Göz Bulguları Olan Bir Olguda Orbital Enfeksiyonun Ciddi Komplikasyonları
Multiple Severe Complications of Orbital Infection in a Case with Mild Ocular Signs
Çapan Konca, Eyyüp Karahan, Mehmet Ali Taş
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.68095  Sayfalar 65 - 67

14.
Hajdu-Cheney Sendromunda Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu
Anesthesia Management in Hajdu-Cheney Syndrome: A Case Report
Kutlu Hakan Erkal, Gülten Arslan, Feriha Temizel, Banu Eler Çevik
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.32932  Sayfalar 68 - 70

15.
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Zemininde Gelişen Pulmoner Nokardiyoz
A Case of Pulmonary Nocardiosis with Concomitant Small-Cell Lung Cancer
Coşkun Doğan, Pelin Karadağ, Binnaz Zeynep Yıldırım, Zuhal Tekkanat Tazegün, Bülent Çağlar Bilgin, Osman Kılınç
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.48378  Sayfalar 71 - 74

16.
Uterin Atoni Gelişen Eklamptik Gebe
Pregnancy with Atonic Bleeding Due to Eclampsia
Serkan Uçkun, Tamer Kuzucuoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.10438  Sayfalar 75 - 78

17.
Adölesan Dönemde Tanı Alan Bir Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu
Systemic Lupus Erythematosus Case Diagnosed in Adolescence
Gökçen Külahlı, Sema Erdoğmuş, Zuhal Aydan Sağlam, Müferet Ergüven
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.61687  Sayfalar 79 - 82

18.
Mikroskopik Polianjitis Olgusu
A Case of Microscopic Polyangiitis
Tuğba Arslan Küçük, Sevda Şener Cömert, Serap Diktaş Tahtasakal, Şener Küçük, Ekrem Orbay
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.10693  Sayfalar 83 - 87

19.
Seckel Sendromu: Nadir Bir Olgunun Sunumu
Seckel Syndrome: A Rare Case Report
Bayram Ali Dorum, Cansu Kara, Özlem Özdemir, Sevil Dorum
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.79368  Sayfalar 88 - 90

DERLEME
20.
Baş-Yüz Fibröz Displazileri
Craniofacial Fibrous Dysplasia
Hüseyin Baki Yılmaz, Sevtap Akbulut, Mehmet Gökhan Demir, Kayhan Başak
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.46794  Sayfalar 91 - 96

LookUs & Online Makale