E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 2000
OLGU SUNUMU
1.
Lokal Nüks Gösteren Hepatobilier Müsinöz Kistadenom
Locau Recurrence Of Hepatobiliary Mucinous Cystadenoma
Nagehan Özdemir Barışık, Aylin Ege Gül, Necmi Kurt, Nilüfer Onak Kandemir, Dilek Yavuzer, Nimet Karadayı
Sayfalar 828 - 830

2.
Wılson Hastalığı
Wılson's Dısease
Nihal Karatoprak, Gülay Çiler Erdağ, Ayça Vitrînel, Yasemin Akin
Sayfalar 831 - 834

3.
Frontal Sınus Osteomunun Rezeksıyonu Sonucu Oluşan Defektin Fasia Lata Grefti İle Kapatılması
The Hcv Carrier State Of The Healthy Mothers And Perınatal Transfusıon Ofhcv Totheirnevvbürns
Temel Coşkuner, Sevtap Akbulut, Mustafa Paksoy, Şeref Ünver
Sayfalar 835 - 838

4.
İlginç Bir Nüks Olgusu: İnsizyonal Hidatik Kist
Unusual recurrence cıte: an ıncısıonal hvdatıc cyst.
Mustafa Candan
Sayfalar 839 - 840

5.
Atipik Seyirli Hepatit A Olgularımız
Atvpıcal Hepatıtıs A Infectıon Cases
Gülnur Tokuç, Ayça Vitrinel, Nadir Girit, Kamil Esmer, Yasemin Akın, Alev Yavuz Yılmaz
Sayfalar 841 - 842

6.
Blefaroptozis Korreksiyonunda Median Bazlı Orbikularis Okuli Kas Flepleri İle Frontal Askı
Frontal Suspensıon With Medıallv Based Orbicular1s Oculı Flap For Blepharoptosis Correction
A. Eksal Kargı, Asuman Nalça, Tayfun Aköz, Şebnem Kargı, Bülent Erdoğan
Sayfalar 843 - 846

7.
Supraglottik Larenksin Bazal Oid Skuamöz Karsinomu
Basaloid Squamous Carcinoma Of The Supraclottıc Larynx
Arif Şanlı, Ozan Seymen Sezeni, Mehmet Eken, Nusret Erdoğan, Şeref Ünver
Sayfalar 847 - 848

8.
Çocukluk dönemi otoimmün poliglandüler sendrom olguları (Tip I ve Tip III formu)
Autoimmune polyglanduler syndrome cases in childhood period (Type I & Type III form)
Müferet Ergüven, Kadir Babaoğlu, Yasemin Katıöz, Neslihan Sağlam, Yasemin User, Pınar İşgüven, Sevil Özçay
Sayfalar 849 - 851

9.
Tubanın Prımer Karsinomu
I'rımary Çarcın Om A Of Tuba
Ramazan Dansuk, Bülent Kars, Aylin Ege Gül, Kadir Güzelmeriç, Mesut Unsal, Cem Turan, Orhan Ünal
Sayfalar 852 - 854

10.
Sıstemık Lupus Erıtematosus Ve Gebelik
Systemıc Lupus Ervthematosus And Pregnancy
Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Ahmet Çakıroğlu, Ali Yayla, Necmi Kurt
Sayfalar 855 - 856

11.
Tıbbı Yazım Kuralları
Tıbbı Yazım Kuralları
Hüseyin Ekinci, Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Mustafa Gülmen
Sayfalar 857 - 861
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale