E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 1 (4)
Cilt: 1  Sayı: 4 - 1990
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
SEGMENTER PANKREAS OTOTRANSPLANTASYONU YAPILAN KÖPEKLERDE EKZOKRİN DİVERSİYON YÖNTEMLERİ
C Yeğen, Ö Aktan, H Döşlüoğlu, N Okboy, N Baykan, R Yalın, Y Göğüş
Sayfalar 197 - 199

2.
ÜLKEMİZDE ASTMA'NIN EPİDEMİYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ
Yaşar Yılmazkaya, Fevzi Güneş
Sayfalar 200 - 206

3.
VİRAL HEPATİTLİ OLGULARDA SERUM PREALBUMİN DÜZEYLERİ
Işık Türkalp, Günay Gözüm, Mualla Ayyıldız
Sayfalar 207 - 208

4.
KAYAK YARALANMALARI, NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ
THE REASONS AND PREVENTIONS OF SKI INJURIES
Bilge Aykurt, Muzaffer Aykurt
Sayfalar 209 - 214

5.
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE İNTRAVENÖZ STREPTOKİNAZ UYGULAMASI VE ÖNEMİ
Özgür Şamilgil, Ali Yayla, Selahattin Ertürk, Birsel Kavaklı
Sayfalar 215 - 220

6.
PLEURAL EFFÜZYONLARIN TANI VE TAKİBİNDE ULTRASONOGRAFİNİN ÖNEMİ
A Özgüner, M İnalhan, O Oran, E Akgün, E Tutar
Sayfalar 221 - 222

7.
ÇOCUKLARDAKİ EKSTRENSEK ASTMANIN İMMUNOTERAPİSİNDE EV TOZU AKARLARI (D.PTERONYSSİNUS, D.FARİNAE)'NIN SPESİFİK IGG4'LERLE DEĞERLENDİRİLMESİ (ÖN RAPOR)
Leyla Tural, Mualla Ayyıldız
Sayfalar 223 - 225

8.
AKTİF VE KRONİK TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE İKİ AYLIK TEDAVİ SONRASI İMMÜN GLOBULÜN DEĞERLERİ
Rahmi Irmak, Ahmet Ilgazlı, Ali Yayla, Sevim Ak
Sayfalar 226 - 228

9.
POPLİTEAL KİSTLERİN İNCELENMESİNDE ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERİ
Muraz Üzel, Muzaffer Yıldız, Sırrı Aksu, Ayhan Baran, Nevzat Aydoğdu, Mustafa Çetin, Ekmel Yorgancıgil
Sayfalar 229 - 233

10.
DİCK YÖNTEMİ İLE İNSİZYONEL HERNİLERİN ONARIMI
REPAIR OF INCISIONAL HERNIAS WITH
Yıldırım Gülhan, Zeki Memiş, Lokman Eldem, Necmi Kurt, Faik Çelik, Mustafa Gülmen
Sayfalar 234 - 236

OLGU SUNUMU
11.
MULTİKİSTİK DİSPLAZİK BÖBREK HASTALIĞI (BİR OLGU TAKDİMİ)
A Özgüner, M İnalhan, E Tutar, O Oran
Sayfalar 237 - 239

12.
SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİ'YE BAĞLI İNTRASEREBRAL KANAMALAR
Sevinç Aktan, Canan Aykut, Önder Us
Sayfalar 240 - 242

DERLEME
13.
ÜST GASTROİNTESTİNAL VARİS DIŞI KANAMALAR VE ENDOSKOPİK TEDAVİSİ
Lütfi Değirmencioğlu
Sayfalar 243 - 245
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
AFLATOKSİNLER VE KANSER
L Afrasyap
Sayfalar 246 - 250
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale