E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 1990
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Eksperimental Effüzyonlu Otitis Media'da Klinik ve Histopatolojik Bulgular
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Cüneyt Alper, Şeref Ünver, Cengiz Yağız, Temel Coşkuner
Sayfalar 5 - 9

2.
Glikozillenmiş Hemoglobin ile İki Saatlik Post-prandial Plazma Glikozu Arasındaki İlişki
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Işık Türkalp, Ahmet Mengi
Sayfalar 10 - 12

3.
Supraaortik ve Serebral Damarların Nadir Görülen Anomalileri
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Kürşad Kutluk, Martin Schumacher
Sayfalar 13 - 17

4.
Selektif Vagotominin Kronik Duodenal Ülserde Yeri
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Aydan Sungurtekin, Bekir Avar, Yusuf Kılıç, Hakan Güven, Sedat Kamalı
Sayfalar 18 - 23

5.
Safra Yollarına Açılan Karaciğer Kist Hidatiklerinde Tanı ve Tedavi Sonuçları (32 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi)
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Levent Bozatlı, Selim Demirci, Turgut Çavuşoğlu, Ebru Erbayat, İsmail Kayabalı
Sayfalar 24 - 27

6.
Ülkemiz Kadınında Himen Morfolojisinin Araştırılması
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Salih Yaşar Özden
Sayfalar 28 - 33

7.
Akut Apandisitlerde İntrainsizyonel Seftriakson Sodium Kullanımı
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Lokman Eldem, Altınok Öz, Süha Aydın, Yusuf Kılıç
Sayfalar 34 - 35

8.
Bakteriyel ve viral menenjitlerin tanısında kantitatif CRP testinin önemi
Importance of quantitative CRP test for the diagnosis of bacterial and viral meningitis
Serdar Özer, Mahmut Yavuz
Sayfalar 36 - 38

OLGU SUNUMU
9.
Mitral Valv Prolapsusu ve Gebelik
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
A Tarık Altınok, Sadullah Bulut, Suzan Ünal, Orhon Ergin, Adil Yüksel
Sayfalar 39 - 41

10.
M. Flexor Digitorum Brevis Kas Flebi ile Topuk Defekti Onarımı
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Erol Kışlaoğlu
Sayfalar 42 - 46

11.
Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Yaşar Yılmazkaya, Mübeccel Akman
Sayfalar 47 - 50

12.
Batında Nadir Yerleşim Gösteren Bir Kist Hidatik Olgusu
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Ergin Olcay, Zeki Çavuşoğlu, Şahin Barut
Sayfalar 51 - 52

DERLEME
13.
Türk Ürolojik Onkoloji Grubu (TÜOG): Amaç ve Hedefler
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Atıf Akdaş, Deniz Ersev, Ferruh Şimşek
Sayfalar 53 - 54

14.
Yeni Görüntüleme Yöntemlerine (YGY) Karşılaştırmalı Bir Bakış
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Soniz Evren
Sayfalar 55 - 59
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Gebelikte Akut Apandisit
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Lütfi Değirmencioğlu
Sayfalar 60 - 61
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale