E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 32 (1)
Cilt: 32  Sayı: 1 - 2021
1.
Front Matter 2021-1
Front Matter 2021-1

Sayfalar I - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Persimmon (Diospyros Kaki L.) Sıçanlarda Etanol ile İndüklenen Mide Ülserini Hafifletir
Persimmon (Diospyros Kaki L.) Alleviates Ethanol-Induced Gastric Ulcer in Rats
Mustafa Can Güler, Ayhan Tanyeli, Ersen Eraslan, Mehmet Ramazan Bozhüyük, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Erdem Toktay, Nezahat Kurt, Esra Çapanoğlu Güven, Gülay Özkan
doi: 10.14744/scie.2020.94546  Sayfalar 1 - 7

3.
Rektum Kanseri Cerrahisinde Laparoskopik ve Açık Yaklaşımın Yaşam Kalitesi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Quality of Life After Rectal Cancer Surgery: Comparison of Open and Laparoscopic Approaches
Selçuk Kaya, Ramazan Sarı
doi: 10.14744/scie.2020.99705  Sayfalar 8 - 12

4.
Hemodiyaliz Hastalarında Biyokimyasal Parametreler ile Aleksitimi ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of the Relationship Between Biochemical Parameters, Alexithymia, and Stress Levels in Hemodialysis Patients
Okan Akyüz, Ergün Parmaksız, İsa Ardahanlı
doi: 10.14744/scie.2021.24993  Sayfalar 13 - 18

5.
Biyolojik Ajan Kullanan Kronik Enflamatuar Hastalılığı Olan Hastalarda Aşılama Oranlarının ve Enfeksiyon Riskinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Vaccination Rate and Risk of Infection Among Chronic Inflammatory Disease Patients Receiving Biologic Agents
Gülay Okay, Elmas Biberci Keskin
doi: 10.14744/scie.2020.24482  Sayfalar 19 - 24

6.
Mirisetin Over Torsiyonu Detorsiyon ile indüklenmiş Over ve Akciğer Hasarlarını Azaltır: Biyokimyasal Bir Çalışma
Myricetin Decreases Ovarian and Lung Tissue Injury Induced by Ovarian Torsion-Detorsion: A Biochemical Study
Yunus Emre Topdağı, Ayhan Tanyeli, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Ersen Eraslan, Mustafa Can Güler
doi: 10.14744/scie.2020.08769  Sayfalar 25 - 29

7.
Sternal Dehisens Onarımında Nitinol Plak Kullanımının Klinik Sonuçları
Clinical Results of Nitinol Plate Implantation for Reconstruction of Sternal Dehiscence
Tuba Apaydın, Murat Akkuş
doi: 10.14744/scie.2020.94834  Sayfalar 30 - 35

8.
Safra Kesesi Poliplerinde Ameliyat Endikasyonlarımız Doğru mu?
Are Our Surgical Indications Accurate for Gallbladder Polyps?
Ecem Memişoğlu, Murat Alkan, Ahmet Başkent
doi: 10.14744/scie.2020.77045  Sayfalar 36 - 39

9.
Serum ve İdrar Fraktalkine Düzeyinin Primer Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde Klinik Önemi
Clinical Importance of Serum and Urinary Fractalkine Level in Primary Non-Muscle Invasive Bladder Cancer
Cengiz Çanakcı, Asif Yildirim, Özgür Arikan, Banu Isbılen Basok, Gokhan Atis, Cenk Gurbuz, Seyma Ozkanli, Ferruh Kemal Isman, Turhan Caskurlu
doi: 10.14744/scie.2020.19970  Sayfalar 40 - 46

10.
Olfaktör Fossa Anatomisinin Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi ve Keros Sınıflandırmasının Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisindeki Yeri
Evaluation of Olfactory Fossa Anatomy by Computed Tomography and the Place of Keros Classification in Functional Endoscopic Sinus Surgery
Emrah Karatay, Hakan Avcı
doi: 10.14744/scie.2020.88156  Sayfalar 47 - 52

11.
Adezyona Bağlı Akut Mekanik Bağırsak Obstrüksiyonlarında Laparoskopik Adezyolizis
Laparoscopic Adhesiolysis in Acute Mechanical Intestinal Obstruction Due to Adhesion
Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya
doi: 10.14744/scie.2020.03360  Sayfalar 53 - 57

12.
Metabolik Sendromlularda Karaciğer Yağlanmasınn Transient Elastografi ile Değerlendirilmesi ve Serum Endotrofin Seviyeleri Arasındaki İlişki
The Evaluation of Liver Steatosis with Transient Elastography in Metabolic Syndrome and the Relationship Between Serum Endorphin Levels
Seher Irem Çetin, Engin Beydoğan, Savaş Güzel, Osman Maviş, Banu Boyuk
doi: 10.14744/scie.2020.03779  Sayfalar 58 - 63

13.
Postmastektomi Ağrı Sendromu: Histopatolojik Tip ve Komorbidite ile İlişkisi Hakkında Geriye Dönük Bir Kohort Çalışma
Postmastectomy Pain Syndrome: A Retrospective Cohort Study About the Relationship of Histopathological Type and Comorbidities
Aslınur Sagün, Şebnem Rumeli Atıcı, Guldane Karabakan, Ahmet Dağ, Mustafa Azizoğlu
doi: 10.14744/scie.2020.04900  Sayfalar 64 - 68

14.
Katarakt Cerrahisi ve Göz içi Lensi Uygulaması İle Kombine Yapılan Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti
Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty Combined with Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation
Seyhan Kocabas, Baran Kandemir
doi: 10.14744/scie.2020.79847  Sayfalar 69 - 74

15.
Graves’ Oftalmopatisinin Oküler Ön ve Arka Segment Yapılarına Etkileri: Oküler Görüntüleme Temelli Çalışma
The Impact of Graves’ Ophthalmopathy On Anterior and Posterior Ocular Structures: Ocular Imaging Based Study
Hatice Selen Sönmez Kanar, Murat Oklar, Aysegul PENBE, Aysu arsan, Engin Ersin Şimşek
doi: 10.14744/scie.2021.21043  Sayfalar 75 - 79

16.
Adalardaki Turist Bisiklet Kazaları: Bir Geriye Dönük Kohort Çalışma
Touristic Bicycle Accidents in Princess Islands: A Retrospective Cohort Study
Avni Uygar Seyhan, Sevim Şen, Nihat Müjdat Hökenek, Erdal Yılmaz, Rohat Ak
doi: 10.14744/scie.2020.09821  Sayfalar 80 - 85

DERLEME
17.
Siyataljinin İntrapelvik Nedenleri: Sistematik Bir Derleme
Intrapelvic Causes of Sciatica: A Systematic Review
Ahmet Kale, Betul Kuru, Gulfem Basol, Elif Cansu Gundogdu, Emre Mat, Gazi Yıldız, Navdar Doğuş Uzun, Taner A Usta
doi: 10.14744/scie.2020.59354  Sayfalar 86 - 94

OLGU SUNUMU
18.
Yanık Hastasında Gelişen Candida Glabrata Enfeksiyonu
Candida Glabrata Infection in a Burn Patient
Ceren Çetin, Ayşe Karaaslan, Murat Dereli, Yasemin Akın, Halise Cankılıç, Gaye Filinte
doi: 10.14744/scie.2020.52523  Sayfalar 95 - 98

19.
Orbita Travması Sonrası Geç Dönemde Görülen Orbital Abse Olgusu Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi
Medical and Surgical Management of Late-Term Posttraumatic Orbital Abscess
Özlen Rodop Özgür, Gizem Doğan Gökçe, Semih Bagatur, Seyhan Kocabaş, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2020.00719  Sayfalar 99 - 102

20.
Akut Ürtiker İle Başvuran Hastada Etiyolojik Ajan Olarak Saptanan Parainfluenza Virüs Tip 3
Parainfluenza Type 3 Virus as an Etiological Cause of Acute Urticaria
Öner Özdemir, Ece Cansu Okur
doi: 10.14744/scie.2020.77598  Sayfalar 103 - 105

21.
Yaşlı Bir Hastada Nadir Görülen Hastane Kaynaklı Ürosepsis Etkeni: Sphingomonas Paucimobilis
A Rare Case of Nosocomial Urosepsis in an Elderly Patient: Sphingomonas Paucimobilis
Ayşegül Seremet Keskin, Filiz Kizilates, Kübra Demir Önder
doi: 10.14744/scie.2019.46362  Sayfalar 106 - 108

LookUs & Online Makale