E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 34 (1)
Cilt: 34  Sayı: 1 - 2023
1.
Front Matter 2023-1
Front Matter 2023-1

Sayfalar I - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Trakeal stenoz nedenli hastane başvurularının pandemi sırasında ve öncesinde karşılaştırılması
Comparison of Hospital Presentations Due to Tracheal Stenosis Before and During the COVID-19 Pandemic
Ummahan Dalkılınç Hökenek, Jülide Sayın Kart, Fatıh Dogu Geyik, Gülten Arslan, Kemal Saracoglu, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2023.25348  Sayfalar 1 - 7

3.
NonBilier Akut Pankreatit Nedeni ile Klinik Takibi Yapılan Hastaların Prognoz Değerlendirmesinde Ranson Kriteri ve HAPS Skorunun Karşılaştırılması
Comparison of Ranson Criteria and HAPS Score for Prognosis of Patients with Clinical Monitoring due to Non-biliary Acute Pancreatitis
Zeynep Koç, Seydahmet Akın, Banu Boyuk, Özcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2022.03789  Sayfalar 8 - 11

4.
Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarının Eksizyonunda Tel ve Radyoaktif Madde ile İşaretleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Radio-guided Occult Lesion Localization (ROLL) and Wire-guided Localization in Non-palpable Breast Lesions
Fırat Mülküt, Mehmet Eser, Aytaç Emre Kocaoğlu, Mehmet Mustafa Altıntaş, Noyan ilhan, Cem Batuhan Ofluoğlu
doi: 10.14744/scie.2022.59489  Sayfalar 12 - 17

5.
Kritik COVID-19 Hastalarında Erken Mortalitenin Prediktörü Olarak Oksijenasyon İndikatörleri
Oxygenation Indicators as a Predictor of Early Mortality in Critically ill Patients with COVID-19
Yeliz Bilir, Gamze Cabakli, Fulya Ciyiltepe, Hakan Haydarlar, Ayten Saracoglu, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2022.10693  Sayfalar 18 - 24

6.
Anormal Uterin Kanamanın Tedavisinde Oral ve Vajinal Mikronize Progesteronların Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma
Efficacy of Vaginal Micronized Progesterone Versus Oral Micronized Progesterone in the Treatment of Abnormal Uterine Bleeding: A Prospective Randomized Controlled Trial
Pınar Yıldız, Esra Keles, Egemen Aydın, Gazi Yıldız, Emre Mat, Kazibe Koyuncu, Rezzan Berna Baki, Özgür Kartal, Alev Esercan, Pınar Birol, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2022.57255  Sayfalar 25 - 30

7.
Pulmoner Emboli Hastalarında Şok İndeksinin Mortalite Prediktörü Olarak Kullanımı
Using the Shock Index in Predicting Mortality in Patients with Pulmonary Embolism
İlkay Güler, İzzet Ustaalioğlu
doi: 10.14744/scie.2023.26096  Sayfalar 31 - 35

8.
Diyaliz Öncesi Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hacim Yükünün Belirlenmesi İçin Diyastolik Disfonksiyon ve Nt-ProBNP Ölçümünün Önemi
Importance of Diastolic Dysfunction and Nt-ProBNP Measurement for Identification of Volume Load in Predialysis Chronic Renal Failure Patients
Osman Maviş, Sıla Öksüz, Banu Boyuk, Umit Bulut, Oguzhan Zengi, Korhan Kapucu
doi: 10.14744/scie.2023.70845  Sayfalar 36 - 41

9.
65 Yaş ve Üzeri Hastalarda Kırılganlık ve Kırık Riski Arasındaki İlişkinin Frax Kullanılarak Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship between Frailty and Fracture Risk using Fracture Risk Assessment Tool in Patients 65 Years and Over
Berkay Demiriş, Sema Basat, Fatma Kurt, Berrin Aksakal, Okcan Basat
doi: 10.14744/scie.2022.66564  Sayfalar 42 - 48

10.
Monosemptomatik Enürezis ve Sünnet Arasındaki İlişki: Yararlı mı yoksa Travmatik mi? Randomize Bir Çalışma
The Relationship Between Monosymptomatic Enuresis and Circumcision: Is it Beneficial or Traumatic? A Randomized Study
Alper Coşkun, Kutluhan Erdem
doi: 10.14744/scie.2022.54771  Sayfalar 49 - 53

11.
Sağlıklı Term Bebeklerde Kord Kan Gazı Parametrelerinin Ciddi Hiperbilirubinemiyi Ön Görmedeki Yeri
The Role of Cord Blood Gas Parameters in Prediction of Significant Hyperbilirubinemia among Healthy Term Newborns
Enes Güneş, Didem Arman, Nursu Kara, Serdar Comert
doi: 10.14744/scie.2022.08931  Sayfalar 54 - 58

12.
Çok Merkezli Çalışma: COVID-19 Pandemisinin Cerrahi Prosedürler Üzerine Etkisi
Multicenter Study: Impact of COVID-19 Pandemic on Surgical Procedures
Murat Alkan, Erhan Aysan, Metin Yeşiltaş, Sami Açar, Metin Kement, Okan Ok, Ufuk Oguz Idiz, Adnan Özpek, Selçuk Kaya, Hasan Fehmi Küçük, Ahmet Başkent
doi: 10.14744/scie.2022.29963  Sayfalar 59 - 64

13.
Pandemi Sürecinde COVID-19 Korkusu ile Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması
Comparison of COVID-19 Fear and Dietary Habits During the Pandemic
Muhammed Fatih Baran, Selma Pekgör, Mehmet Ali Eryılmaz
doi: 10.14744/scie.2022.46667  Sayfalar 65 - 72

14.
Ebeveynlerin Aşılama Konusundaki Tutumları
Parents’ Attitudes to Vaccination
Ayşe Karaaslan, Engin Ersin Şimşek, Ceren Çetin, Ebru Şenol, Yasemin Akın
doi: 10.14744/scie.2022.14890  Sayfalar 73 - 77

15.
Canlı Karaciğer Verici Adaylarında Bilgisayarlı Tomografi Karşılaştırması ile Klinik ve Laboratuvar Parametreleri Kullanılarak Hepatik Steatozun Değerlendirilmesi
Assessment of Hepatic Steatosis Using Clinical and Laboratory Parameters with Computed Tomography Comparison in Living Liver Donor Candidates
Talha Sarıgöz, Deniz Yavuz Baskiran
doi: 10.14744/scie.2022.54037  Sayfalar 78 - 84

16.
COVID-19 Pandemi Sürecinde Aile Hekimliği Uygulaması ve Yönetiminin Değerlendirilmesi: İki İl Örneği
Evaluation of the Practice and Management of Family Medicine During the COVID-19 Pandemic: Two Provinces Sample
Kazım Baş
doi: 10.14744/scie.2022.46504  Sayfalar 85 - 90

17.
12 Yıllık Süreçte 37 Çocukta Trakeostomi Tecrübelerimiz: Retrospektif Çalışma
Tracheostomy Experiences in 37 Children during 12 Years: A Retrospective Study
Olga Devrim Ayvaz, Ayşenur Celayir, Muhammed Hamidullah Çakmak
doi: 10.14744/scie.2023.44452  Sayfalar 91 - 96

DERLEME
18.
Aşı Tereddüdü ve COVID-19
Vaccine Hesitancy and COVID-19
Muhammed Cihat Özata, Öner Özdemir
doi: 10.14744/scie.2022.62134  Sayfalar 97 - 102

LookUs & Online Makale