E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 21 (1)
Cilt: 21  Sayı: 1 - 2010
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Karın ve ekstremite cerrahisi uygulanan olgularda preoperatif pulmoner değerlendirme ile postoperatif pulmoner komplikasyonların ilişkisi
Relationship between preoperative evaluation and postoperative pulmonary complications in cases undergoing abdominal and extremity surgery
Ali Fidan, Benan Çağlayan, Banu Salepçi, Ülkü Aka Aktürk, Demet Turan, Gülşen Saraç, Nesrin Kıral
Sayfalar 1 - 16

2.
Açık cerrahi girişimlerde dorsal lumbotomi ve flank insizyonu
Comparison of dorsal lumbotomy and flank incision in open surgery procedures
Abdulmuttalip Şimşek, Levent Özcan, Ömer Kurt, Osman Köse, Yusuf İlbey, Emin Özbek, Yavuz Önol
Sayfalar 17 - 21

3.
Çocuk tonsillektomilerinde bipolar koter diseksiyon ve klasik diseksiyon tekniklerinin karşılaştırılması
Comparison between bipolar cautery dissection and classic dissection techniques in pediatric tonsillectomy
Mahmut Özkırış
Sayfalar 22 - 27

4.
Tıp fakültesi çocuk acil ünitesine gönderilen cerrahi olmayan hastaların nakil şartlarının değerlendirilmesi
Evaluation of transport conditions of non-surgical patients referred to the pediatric emergency unit of a medical faculty
Murat Tutanç, Vefik Arıca, Fatmagül Başarslan, Seçil Günher Arıca, Ali Karakuş, İbrahim Şilfeler, Mehmet Tayip Arslan, Servet Yel, Halil Kocamaz, Kenan Haspolat, Mehmet Boşnak
Sayfalar 28 - 32

OLGU SUNUMU
5.
Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği: Olgu sunumu
Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency: Case report
Hakan Erkal, Elif Atar Gaygusuz, Yaman Özyurt, Feriha Temizel
Sayfalar 33 - 36

6.
Üveitle birlikte tekrarlayan spontan hifema: Olgu sunumu
Recurrent spontaneous hyphema with uveitis: Case report
Mehmet Orçun Akdemir, Ümit Aykan, Baran Kandemir
Sayfalar 37 - 40

7.
Tüp torakostomi sonrası gelişen reekspansiyonel akciğer ödemi: Olgu sunumu
Reexpansion pulmonary edema developed after application of tube thoracostomy: Case report
Tamer Kuzucuoğlu, Elif Atar, İzzet Alatlı, Emel Maylı Dal
Sayfalar 41 - 44

8.
Atipik prezentasyonlu brusellozis olgusu: Akut hepatit
Unusual presentation of brucella case: Acute hepatitis
Vefik Arıca, Seçil Günher Arıca, İbrahim Şilfeler, Hatice Onur, Mehmet Tanır
Sayfalar 45 - 48

DERLEME
9.
Probiyotikler
Probiotics
Yavuz Yeşilova, Bilal Sula, Engin Yavuz, Derya Uçmak
Sayfalar 49 - 56
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale