E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 32 (3)
Cilt: 32  Sayı: 3 - 2021
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - IX

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
İnaktive COVID-19 aşısı (CoronaVac) olan sağlık çalışanlarında SARS CoV-2 Spike proteine karşı gelişen antikorların saptanması ve değerlendirilmesi
Detection and Evaluation of Antibodies to SARS CoV-2 Spike Protein in Healthcare Workers After Inactivated COVID-19 (CoronaVac) Vaccination
Serap Demir Tekol, Mehmet Mustafa Altıntaş, Erdal Yılmaz, Kemal Saracoğlu, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2021.94899  Sayfalar 217 - 222

3.
COVID-19 Nedeniyle Hastaneye Yatan Hastaların Mortalite Tahmininde Hangisi Daha İyi: CURB-65 Skoruna Karşı Hekimlerin Gestaltı
Which is Better in Predicting Mortality in Patients Hospitalized for COVID-19: CURB-65 Score Versus Physicians’ Gestalt
Sarper Yılmaz, Erdal Yılmaz
doi: 10.14744/scie.2021.94840  Sayfalar 223 - 227

4.
COVID-19 Çağında Acil Durumlara Girişimsel Bronkoskopik Yaklaşım
Interventional Bronchoscopic Approach to Emergent/Urgent Situations in the Era of Covid-19
Efsun Gonca Ugur Chousein, Mehmet Akif Ozgul, Demet Turan, Ekrem Seyhan, Erdogan Cetinkaya
doi: 10.14744/scie.2021.70037  Sayfalar 228 - 234

5.
Geriatrik Hastalarda Kabul Öncesi Hidroksiklorokin Tedavisinin COVID-19 ile İlişkili Yoğun Bakım Takibi Üzerine Etkisi
The Effect of Pre-admission Hydroxychloroquine Treatment on COVID-19-Related Intensive Care Follow-up in Geriatric Patients
Fulya Çiyiltepe, Ayten Saracoglu, Yeliz Bilir, Elif Bombacı, Kemal Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2021.89847  Sayfalar 235 - 240

6.
Birinci Doz Coronavirus Aşısı Olduktan Sonra COVID-19 Enfeksiyonu Görülen Sağlık Çalışanlarının Özellikleri
Characteristics of the Healthcare Workers Infected with the COVID-19 Virus After Receiving the First Dose of Coronavirus Vaccine
Erdal Yilmaz, Rohat Ak, Nihat Müjdat Hökenek, Mehmet Mustafa Altıntaş, Ayse Batirel, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2021.89106  Sayfalar 241 - 244

7.
Hastanede Yatarak Tedavi Gören SARS-Cov-2 ile Enfekte Hastalarda Komorbite Sıklığının Hastalığın Ağırlığı ve Prognozu Üzerine Etkisi
The Effect of Comorbid Disease on the Severity and Prognosis of Patients Hospitalized with SARS Cov-2 Infection
Nesrin Kıral, Ali Fidan, Ersin Demirer, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Sevda Şener Cömert
doi: 10.14744/scie.2021.35467  Sayfalar 245 - 252

8.
Göğüs Cerrahisinde Vakum Yardımlı Kapatma (VAC) Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
Vacuum-Assisted Closure (VAC) Treatment In Thoracic Surgery: A Single-Center Experience
Hakan Işık, Merve Şengül İnan, Ersin Sapmaz, Kuthan Kavaklı, Özgün Aran, Hasan Çaylak, Sedat Gürkök
doi: 10.14744/scie.2021.60566  Sayfalar 253 - 259

9.
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Prognoz Prediktörü Olarak Nötrofil-Lenfosit Oranı: Retrospektif Bir Çalışma
Neutrophil-to-lymphocyte Ratio as a Predictor of Prognosis in Patients with Small Cell Lung Cancer: A Retrospective Study
Pinar Atagun Guney, Ilim Irmak, Umut Sabri Kasapoglu, Sibel Arinc
doi: 10.14744/scie.2021.93695  Sayfalar 260 - 267

10.
Üçüncü Ventrikül Kolloid Kistlerinin Tedavisi için Anterior İnterhemisferik Transkallozal Yaklaşım: Tek Merkezli Geriye Dönük Çalışmanın Sonuçları
Anterior Interhemispheric Transcallosal Approach for the Treatment of Colloid Cysts of the Third Ventricle: Results of a Single-Center Retrospective Study
Ali Börekci, Jülide Hazneci
doi: 10.14744/scie.2021.05826  Sayfalar 268 - 272

11.
Anevizmal Subaraknoid Kanamalı Hastalarda Resolvin D1 Düzeylerinin Sağlıklı Kontrollerdekilerle Karşılaştırılması
Comparison of Resolvin D1 Levels in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage with Those in Healthy Controls
Bekir Can Kendirlioğlu, Evren Aydoğmuş, Tufan Hicdönmez
doi: 10.14744/scie.2021.46036  Sayfalar 273 - 279

12.
Beynin Anatomik İncelemesinde T1-Ağırlıklı Flair ve T1-Ağırlıklı Spin Eko Puls Sekanslarının Karşılaştırılması
Anatomical Evaluation of the Brain Via Magnetic Resonance Imaging: T1-Weighted Flair Versus T1 Weighted Spin-Echo Pulse Sequences
Sezen Güleç Aydoğmuş, Evren Aydogmus
doi: 10.14744/scie.2021.81568  Sayfalar 280 - 287

13.
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Tiplerine Göre Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Aktivite Yeterlilik Algıları
Physical Activity Involvement and Perception of Sufficient Physical Activity Among University Students According to Personality Traits
Mehmet Ali Kurçer, Işıl Zorlu, Zeynep Erdoğan, Nehir Aslan Yüksel, Gülşah Çolak
doi: 10.14744/scie.2020.60565  Sayfalar 288 - 293

14.
Sağlık Çalışanlarında Lateks Allerjisi Farkındalığı ve Koruyucu Önlemlere Yaklaşımları
The Latex Allergy Awareness and Attitudes to Protective Measures in Healthcare Workers
Kadriye Terzioğlu, Dane Ediger, Ebru Özdemir, Raziye Tulumen Ozturk, Fatma Oflu Doğan, Gokhan Ocakoglu
doi: 10.14744/scie.2021.21548  Sayfalar 294 - 298

15.
İki Farklı Optik Biyometri Cihazının Biyometri ve Göz İçi Lens Gücü Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Biometry and Intraocular Lens Power Between Two Different Optical Biometers
Aysu Arsan, Hatice Selen Kanar, Sevda Aydın Kurna, Ulviye Kıvrak, Murat Oklar
doi: 10.14744/scie.2021.04557  Sayfalar 299 - 303

16.
Kronik Santral Seröz Koryoretinopatinin Eşik Altı Sarı Mikropulse Lazer Tedavisi Beş Yıllık Sonuçları: Tedaviye Cevapta Belirteçler Olabilir mi?
Five-Year Outcomes of Subthreshold Yellow Micropulse Laser Treatment in Chronic Central Serous Chorioretinopathy: Could it be Any Marker of Response to Treatment?
Hatice Selen Sönmez Kanar, Aysu Arsan, Aysegul Penbe, Ayse Sonmez, Yelda Ozkurt
doi: 10.14744/scie.2021.24392  Sayfalar 304 - 310

17.
Total Laparoskopik Histerektomi Deneyimi: Tersiyer Bir Merkezin Geriye Dönük Sonuçları
Total Laparoscopic Hysterectomy Experience: Retrospective Results of a Tertiary Center
Emre mat, Pınar Yıldız, Tuğba Gül Yilmaz, Elif Beyza Özer, Gulfem Basol, Didar Kurt, Elif Cansu Gundogdu, Betul Kuru, Umit Cabus, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2021.16023  Sayfalar 311 - 315

18.
Elektif Göğüs Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Analjezi Üzerine Ultrason Kılavuzlu Erektör Spina Plan Bloğunun Etkileri
The Effects of Ultrasound Guided Erector Spinae Plane Block On Postoperative Analgesia in Elective Thoracic Surgery
Onur Bukağıkıran, Tamer Kuzucuoğlu, Yucel Yuce, Fatih Dogu Geyi&775;k, Banu Cevi&775;k
doi: 10.14744/scie.2021.68926  Sayfalar 316 - 322

OLGU SUNUMU
19.
Nadir Bir Durum: Spontan Pnömomediastinum ve Pnömoraşi Birlikteliği
A Rare Situation: Coexistence of Spontaneous Pneumomediastinum and Pneumorrhachis
Mustafa Kuzucuoğlu, İlkay Albayrak
doi: 10.14744/scie.2020.46866  Sayfalar 323 - 325

LookUs & Online Makale