E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2013
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Spinal anestezi uygulanan sezaryen seksiyolarda levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin etkileri
The effects of addition of fentanyl or morphine to levobupivacaine in spinal anesthesia for cesarean section
Müjge Hatun, Gülten Arslan, Feriha Temizel, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, Yaman Özyurt, Tamer Kuzucuoğlu, Zuhal Arıkan
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.90377  Sayfalar 73 - 81

2.
Topikal göz ilaçlarının dikkatsiz kullanımı sonucu oluşan mekanik oküler yüzey yaralanmaları
Mechanical ocular surface injuries caused by careless handling of topical agents
Faik Oruçoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.56833  Sayfalar 82 - 86

3.
Peptik ülser ve gastrit saptanan hastalarda Helicobacter pylori sıklığı
The frequency of Helicobacter pylori in patients diagnosed with peptic ulcer and gastritis
Emre Emre, Emel Ahıshalı, Can Dolapçıoğlu, Şahika Sümer Emre, Sevinç Hallaç Keser, Reşat Dabak, Oya Uygur Bayramiçli
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.77045  Sayfalar 87 - 92

4.
Enürezis tanısı alan çocuklarda sosyodemografik faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of sociodemographic factors among children with enuresis
Gamze Özgürhan, Betül Sezgin, Meryem Benzer, Elif Ünver Korğalı, Nedim Samancı
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.92300  Sayfalar 93 - 96

5.
Fibromyalji sendromlu kadın hastalarda hepatit B ve C seroprevalansı
Seroprevalence of hepatitis B and C among women with fibromyalgia syndrome
Ümit Seçil Demirdal, Hasan Toktaş, Alper Ulaşlı, Tuna Demirdal
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.56873  Sayfalar 97 - 102

6.
Diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçları
Results of phacoemulsification surgery in diabetic and non-diabetic patient groups
Leyla Yavuz, Süleyman Kugu, İhsan Yılmaz, Yücel Öztürk, Yusuf Özertürk
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.08831  Sayfalar 103 - 106

7.
Serebral palsili çocuklarda femoral iç rotasyon artışının diz kinetik ve kinematiğine etkisi
The impact of increased femoral anteversion on knee kinetics and kinematics in children with cerebral palsy
Kubilay Beng, Osman Lapçın, Sebahat Aydil, Yunus Atıcı, Sami Sökücü, Yavuz Selim Kabukçuoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.54366  Sayfalar 107 - 109

OLGU SUNUMU
8.
Künt travma sonucu gelişen diyafram yaralanması
Diaphragm injury following blunt trauma
Levent Alpay, İlhan Ocakçıoğlu, Talha Doğruyol, Tunç Laçin, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.47113  Sayfalar 110 - 113

9.
Nadir görülen karın duvarı endometriyozisleri: Sekiz olgu
Rarely seen abdominal wall endometriosis: Eight cases
Mehmet Eser, Aylin Acar, Selçuk Göktaş, Yunus Emre Altuntaş, Ali Emre Atıcı, Muhammed Fikri Kündeş, Sedat Tan, Nuri Okkabaz, Mustafa Öncel
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.59140  Sayfalar 114 - 117

10.
Hafif zincir miyelomu
Light chain myeloma
Pınar Kutlutürk Özdemir, Seydahmet Akın, Erman Özdemir, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.60352  Sayfalar 118 - 121

11.
Senkron mesane, prostat ve iki taraflı böbrek tümörü: Olgu sunumu
Synchronous bladder, prostate and bilateral kidney tumors: A case report
Mehmet Kutlu Demirkol, Gökhan Faydacı, Osman Çelik, Çağatay Tosun, Akif Türk, Aydın Özgül
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.03274  Sayfalar 122 - 125

12.
Akciğere metastaz yapan ve VATS lobektomi ile tedavi edilen malign melanom olgusu
A case of pulmonary metastasized malignant melanoma treated with VATS lobectomy
Levent Alpay, İlhan Ocakçıoğlu, Ferda Aksoy, İrfan Yalçınkaya
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.54695  Sayfalar 126 - 129

DERLEME
13.
Duktal karsinoma in situ
Ductal carcinoma in situ
Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Alpaslan Mayadağlı
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.57442  Sayfalar 130 - 135

14.
Sağlık turizmi açısından Türkiye'nin durumu
Health tourism situation in Turkey
Salih Haluk Özsarı, Özlem Karatana
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335  Sayfalar 136 - 144

LookUs & Online Makale