E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 8 (4)
Cilt: 8  Sayı: 4 - 1997
DERLEME
1.
TİP II DİABETTE BETA STİMULAN ORAL ANTİDİABETİK DROGLAR VE KULLANIM ENDİKASYONLARI
Birsel Kavaklı, Didem Kılıç, Mahmut Gümüş
Sayfalar 660 - 665
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
REKÜRREN GEBELİK KAYIPLARINDA KONVANSİYONEL CERRAHİNİN YERİ
Serap Yaltı, Vedat Dayıcıoğlu
Sayfalar 666 - 668
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
KRONİK TEKRARLAYICI TONSİLLOFARENJİT ETYOLOJİSİNİN SAPTANMASINDA HEKİM-HASTA-LABORATUVAR İLİŞKİSİ
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
İlhan Taş, Demet Kaya, Çetin Kaleli
Sayfalar 669 - 670
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
GASTROİNTESTİNAL TÜBERKÜLOZ
Oya Uygur-bayramiçli
Sayfalar 671 - 674
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale