E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Amaç & Kapsam

Amaç & Kapsam

Southern Clinics of Istanbul Eurasia (SCIE) (önceki adı, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bilimsel açık erişimli yayın organıdır (içeriğe www.scie.online web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir). Her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında dört sayı yayınlanmaktadır. Yayın dili İngilizcedir, sadece İngilizce makale kabul edilmektedir.

Derginin amacı, tüm tıbbi dallarda yürütülen üst seviyedeki klinik ve deneysel çalışmaları, en son araştırma bulgularını içeren incelemeleri, nadir ve olguları içeren sunumları ve editöre mektupları yayınlamaktır.

Dergide makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için dış veya iç bağımsız hakemlerle çift-kör hakemli değerlendirme yapılmaktadır.

Derginin hedef kitlesi, tüm tıp branşlarında, akademisyenler ve ilgili sağlık alanlarında profesyonellerdir.

Derginin yayın politikası ve süreçleri Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Medikal Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Avrupa Birliği Derneği Bilim Editörleri (European Association of Science Editors-EASE) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) yönergelerini takip eder.

SCIE, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CINAHL, GALE, DOAJ ve Türkiye Atıf Dizininde indekslenmektedir. Bu dergi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından finanse edilmektedir.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, derginin adı ve markası ile tüm içeriğin telif hakkı sahibidir. İçeriğin herhangi bir kısmı sadece dergiye referans verilerek (atıf yapılarak) kullanılabilir.

Diğer tüm kullanımlar için izinler derginin yazı işlerinden alınmalıdır.

Editör: Recep DEMİRHAN
Adres: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Denizer Cad., No: 1, 34865 Cevizli, İstanbul
Tel: 0 216 441 39 00 ( 23 311 )
Tel 2 0 216 458 30 00 ( 23 311 )
E-mail: [email protected]

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale