E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 5 (4)
Cilt: 5  Sayı: 4 - 1994
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
85 KARACİĞER HİDATİK KİST OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE REVIEW OF 85 CASES WITH HEPATIC HYDATIC CYSTS
Hakan Ahmet Acar, Selahattin Vural, Turgay Erginel, Müjdat Özbek, Kerem Erksoy, Ergin Olcay
Sayfalar 496 - 499

OLGU SUNUMU
2.
BİR OLGU NEDENİYLE REYE VE REYE-LIKE SENDROMLAR
REYE AND REYE-LIKE SYNDROMES: A CASE REPORT
Ertuğrul Eryılmaz, Yasemin Ekmekçioğlu, Esra Karasulu, Ahmet Özgüner
Sayfalar 500 - 502

3.
PANKREAS VE DUODENUM YARALANMASI NEDENİYLE YAPILAN PANKREATİKODUODENEKTOMİ
PANCREATICODUODENECTOMY PERFORMED FOR PANCREATICO-DUODENAL INJURY
Zeki Memiş, Necmi Kurt, Yıldırım Gülhan, Mehmet Yıldırım, Kemal Kasar, Mustafa Gülmen
Sayfalar 503 - 505

4.
OVERİN ÇİFT TARAFLI LİPİD HÜCRELİ TÜMÖRÜ
BILATERAL LIPID CELL TUMOUR
Nimet Karadayı, Atilla Ulusal, Güray Kılıç, Sibel Şensu
Sayfalar 506 - 507

5.
GONADAL ANDROJEN RESEPTÖRÜ POZİTİF BİR ANDROJEN İNSENSİTİVİTE SENDROMU OLGUSU
A CASE OF ANDROGENINSENSITIVITY SYNDROME WITH GONADAL ANDROGEN RECEPTOR POSITIVE
Orhan Ünal, Umur Kuyumcuoğlu, Nezih Hekim, Dilek Kuyumcuoğlu, Fuat Demirci
Sayfalar 508 - 510

6.
KARINİÇİ BÜYÜK DAMARLARIN ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI
GUNSHOT WOUNDS OF INTRAABDOMINAL MAJOR VESSELS
Zeki Çavuşoğlu, Turgay Erginel, Aydın Özgül, Kerem Erksoy, Kahraman Onur, Ergin Olcay
Sayfalar 511 - 513

DERLEME
7.
DİABET VE CERRAHİ
Birsel Kavaklı, Yasemin A Ekmekçioğlu, Koray Tuncer
Sayfalar 514 - 519
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale