E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - 2010
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
İskemik serebrovasküler hastalıkta düzenli antihipertansif ilaç kullanımı ile hastaların eğitim düzeyleri arasındaki ilişki
The relation between regular antihypertensive drug use and education level of patients in ischemic cerebrovascular disease
Ömer Karadaş, Hakan Levent Gül
Sayfalar 113 - 116

2.
Yirmi dört yaş ve altındaki gebelere glukoz tarama testi yapılmalı mıdır?
Schould glucose screening test be done in pregnant women 24 years and under?
Dilek Benk Şilfeler, Atilla Karateke, Erhan Kuyucu, Burcu Artunç, Bora Taşpınar
Sayfalar 117 - 121

3.
Tonsillektomi ve adenotonsillektomi örneklerinin histopatolojik incelemesi: Üç yıllık takip sonuçlarımız
The histopathological results of tonsillectomy and adenotonsillectomy specimens: 3-year follow-up results
Mahmut Özkırış, Cemil Mutlu, Mehtap Kala
Sayfalar 122 - 126

4.
Van ilindeki çok eşlilik oranları ve etkileyen faktörler: Kesitsel çalışma
Polygamy rates and the affecting factors in Van: A cross-sectional study
Sebahat Gücük, Seçil Günher Arıca, Zafer Akan, Vefik Arıca, Servet Alkan
Sayfalar 127 - 133

OLGU SUNUMU
5.
Sık rastlanmayan geçici fasiyal paralizi sebebi: İdiopatik Tolosa-Hunt sendromu
An unusual cause of transient facial nerve paralysis: Idiopathic Tolosa-Hunt syndrome
Sedat Aydın, Emin Ayduran, Arif Şanlı, Fatma Kulalı
Sayfalar 134 - 137

6.
Piyoderma gangrenozum benzeri lezyonlarla seyreden Behçet olgusu
A Behcet’s case wıth lesions resembling pyoderma gangrenosum
Demet Çiçek, Rahime İnci, Bengü Çobanoğlu, Selma Bakar Dertlioğlu, İbrahim Kökçam
Sayfalar 138 - 142

7.
Nüks hemanjioperisitomada tedavi seçenekleri: Olgu sunumu
Treatment options for recurrent hemangioperiyctoma: Case report
Mihriban Koçak, Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Zedef Özdemir, Naciye Özşeker, Atınç Aksu
Sayfalar 141 - 146

8.
Güçlendirilmiş tüp ile desatürasyon: Olgu sunumu
Desaturation with reinforced endotracheal tube: Case report
Hakan Erkal, Betül Ayaz, İlker İtal, Aygün Altınel
Sayfalar 147 - 150

9.
Skalp metastazı gösteren glioblastome multiforme: Olgu sunumu
Scalp metastasis of glioblastome multiforme: Case report
Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Atınç Aksu, Dilek Yavuzer, Mesut Yılmaz
Sayfalar 151 - 155

10.
Tip 1 diabetes mellituslu bir çocukta Kartagener sendromu: Olgu sunumu
Kartagener's syndrome in a child with type 1 diabetes mellitus: Case report
Vefik Arıca, Hanifi Bayaroğulları, Murat Tutanç, Seçil Arıca, İbrahim Şilfeler, Ali Türkay, Tayip Memet Arslan, Rasim Yanmaz
Sayfalar 156 - 160

11.
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2010 yılı XXI. cilt hakem dizini
Reviwer indeks of Journal of Kartal Training and Research Hospital, Volume XXI of 2010

Sayfa 168
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale