E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2011
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Lichtenstein yöntemi (prolen yama tekniği) ile kasık fıtığı tamiri
Lichtenstein tension-free mesh herniorrhaphy
Aziz Ocakoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.37132  Sayfalar 57 - 59

2.
Nazofarenks kanseri lokal nüksünde stereotaktik radyoterapi
Stereotactic radiotherapy in locally recurrent nasopharyngeal cancer
Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Naciye Özşeker, Mihriban Koçak Erdoğan, Şule Karabulut Gül, Atınç Aksu, Beyhan Ceylaner Bıçakcı, Ahmet Fatih Oruç
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.65882  Sayfalar 60 - 64

3.
Erişkin acil servisinde psikiyatri dışı hekimlerce konulan psikiyatrik ön tanıların değerlendirilmesi
The evaluation of psychiatric pre-diagnoses diagnosed by non-psychiatric doctors in an adult emergency service
Bülent Bahçeci, Hülya Güveli, Gökhan Kandemir, Murat Aslan, Ayşe Köroğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.15013  Sayfalar 65 - 69

4.
Hemoptizi nedeniyle hastaneye yatan olgularda etyolojik dağılım ve hemoptizi özellikleri arasındaki ilişki
The relationship between the etiologic distribution and characteristics of hemoptysis in patients hospitalized due to hemoptysis
Serap Diktaş, Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Gülşen Sara, Benan Çağlayan
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.80775  Sayfalar 70 - 74

OLGU SUNUMU
5.
Göbek bakımı amacıyla kullanılan %70'lik alkole bağlı cilt yanığı gelişen iki term yenidoğan olgusu
Skin burn in two term newborn due to Use of 70% alcohol for umbilical care: Case report
İbrahim Şilfeler, Mikayir Genenş, Yekta Canbak, Salih Güler, Ruken Işık, Rabia Konukoğlu, Fugen Pekün
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.42275  Sayfalar 75 - 78

6.
Diş çekimine sekonder gelişen septik pulmoner emboli
Septic pulmonary embolism secondary to tooth extraction
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.23855  Sayfalar 79 - 83

7.
Tekralayıcı gebelik kolestazı: Olgu sunumu
Recurrent intrahepatic cholestasis of pregnancy: Case report
Hasniye Çelik Acıoğlu, Oluş Api, Abdulkadır Turgut, Orhan Unal
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.82621  Sayfalar 84 - 88

8.
Metastatik paragangliom olgusunda tedavi yaklaşımı: Olgu sunumu
Treatment approach of metastatic paraganglioma: Case report
Kemal Ekici, Alpaslan Mayadağlı, Şule Karabulut Gül, Zedef Özdemir, Ahmet Fatih Oruç, Sibel Kayahan, Beyhan Ceylaner Bıçakcı
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.15010  Sayfalar 89 - 93

9.
Kistik ekinokokkozis: Aile enfeksiyonu
Cystic echinococcosis: Family infection
Tülin Durgun Yetim, İbrahim Yetim, Işıl Davarcı
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.63325  Sayfalar 94 - 98

10.
Prostatın primer transizyonel hücreli karsinomu
Primary transitional cell carcinoma of the prostate
Akif Türk, Kadir Demir, Hasan Aslan, Osman Çelik, Mehmet Kutlu Demirkol, Aydın Özgül
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.29290  Sayfalar 99 - 101

DERLEME
11.
Tüberkülozun radyolojik manifestasyonları için yeni kavramlar
New concepts for radiologic manifestations of tuberculosis
Vefik Arıca, Seçil Günher Arıca, İlyas Yolbaş, Ersin Şükrü Erden
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.64325  Sayfalar 102 - 111
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale