E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Editör

Prof. Dr. Recep DEMİRHAN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Yardımcı Editörler

Prof. Dr. Fatih TARHAN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Istanbul, Türkiye
Prof. Dr. Ayşe BATIREL
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Özcan KESKİN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Gaye FİLİNTE
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Kemal Tolga SARAÇOĞLU
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Kemal Tolga SARAÇOĞLU
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu

Aleš ROZMAN
Golnik Klinik Üniversitesi, Ljubljana Tıp Fakültesi, Golnik, Slovenya
Daniela GODOROJA
Carol Davila Tıp ve Eczacılık Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bükreş, Romanya
Davor STAMENOVIC
St. Vincentius Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Karlsruhe, Almanya
Gregor Jan KOCHER
Bern Üniversite Hastanesi, Genel Göğüs Cerrahisi Bölümü, Bern, İsviçre
Homayoun ZARGAR
Melbourne Üniversitesi, Üroloji Bölümü, Melbourne, Avustralya
İlhan İNCİ
Zürih Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi, İsviçre
Ismet SULJEVİC
Saraybosna Üniversite Klinik Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Saraybosna, Bosna Hersek
Jihad KAOUK
Glickman Üroloji ve Böbrek Enstitüsü, Üroloji Anabilim Dalı, Cleveland Clinic, OH, ABD
Massimiliano SORBELLO
Azienda Ospedaliero - Üniversite Hastanesi Policlinico - Vittorio Emanuele, Anestezi ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, Katanya, İtalya
Riccardo AUTORINO
Virginia Commonwealth Üniversitesi, Üroloji Bölümü, Richmond, VA, ABD
Sabine NABECKER
Bern Üniversite Hastanesi, Anesteziyoloji ve Ağrı Tedavisi Anabilim Dalı, Inselspital, İsviçre
Spasoje POPEVİC
Sırbistan Pulmonoloji Klinik Merkezi Hastanesi, Girişimsel Pulmonoloji Ünitesi Bronkoskopi Bölümü, Belgrad, Sırbistan
Tomasz GASZYNSKİ
Lodz Tıp Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Lodz, Polonya

Ulusal Danışmanlar Kurulu

Doç. Dr. Adnan DAĞÇINAR 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Ahmet KALE
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Ahmet ÖCAL
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul

Prof. Dr. Ali MERT
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Alpaslan MAYADAĞLI
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, İstanbul

Doç. Dr. Altuğ KOŞAR
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul

Doç. Dr. Asuman ORÇUN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. Ateş KARATEKE
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları, İstanbul

Prof. Dr. Ayça VİTRİNEL
Yeditepe Üniv Tıp Fak, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Doç. Dr. Ayşe Yeşim AYDIN ORAL
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Aysu KARATAY ARSAN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Ayten SARAÇOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Banu ELER ÇEVİK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Banu ÖZEN BARUT
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Benan ÇAĞLAYAN
Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Berrin TELATAR
İstanbul Bilim Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

Doç. Dr. Bilal ERYILDIRIM
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Bülent SATAR
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara

Doç. Dr. Bülent YAŞAR 
Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (İç Hastalıkları Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Doç. Dr. Çağatay OYSU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Celalettin İbrahim KOCATÜRK
Liv Hospital, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Cem Cahit BARIŞIK
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Cem FIÇICIOĞLU
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Cengiz GEMİCİ
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. Cumhur YEĞEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Dilşat TÜRKDOĞAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Pediatri Bölümü, İstanbul

Doç. Dr. Ekrem ORBAY
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

Uz. Dr. Elif BOMBACI
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. Emrah ŞENEL
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Engin Ersin ŞİMŞEK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

Doç. Dr. Esin KORKUT
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Doç. Dr. Fatih GÜLŞEN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Fatih TARHAN 
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Uzm. Dr. Fatma KAYA NARTER
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kartal Pediatri Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Gaye FİLİNTE
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YAPRAK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Gülen HATEMİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Doç. Dr. Güntülü AK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir

Doç. Dr. Güven BULUT
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Hanefi Yekta GÜRLER 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Prof. Dr. Hasan Fehmi KÜÇÜK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Haydar SUR
Üsküdar Sağlık Bilimleri Fakültesi (Dekan), İstanbul

Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin ÇETİN 
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

Doç. Dr. Hülya ILIKSU GÖZÜ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. İhsan KARAMAN
Medistate Kavacık Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. İlknur AKTAŞ 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. İsmail CİNEL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. İsmet TAMER
İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Kaan GİDEROĞLU
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU 
İstanbul İl Saglık Müdürü, İstanbul

Prof. Dr. Kemal Tolga SARAÇOĞLU
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Istanbul

Prof. Dr. Levent CANSEVER
Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ
Medeniyet Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Tıp Fakültesi, İstanbul

Doç. Dr. Mehmet Emin KALKAN
Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Mehmet Veli DEDEOĞLU 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Doç. Dr. Mehmet YANARTAŞ
Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Mesut ŞEKER
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Murat DEMİRTAŞ 
Siyami Ersek Göğüs Hastalıkları ve Kardiyovasküler Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştrma Hastanesi Halk Sağlığı, İstanbul 

Doç. Dr. Nagehan ÖZDEMİR BARIŞIK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. Nejdet BİLDİK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Nejdet SAĞLAM
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Nesrin KIRAL
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Oktay AKÇA
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Orhan ÜNAL
Yeditepe Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul

Prof. Dr. Özcan KESKİN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Recep DEMİRHAN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Doç. Dr. Reşat DABAK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. Salih PEKMEZCİ 
Florence Nightingale Hastaneleri, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Selami ALBAYRAK
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Selin Gamze SÜMEN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı ve Hiperbarik Tıp Kliniği, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Semih KORKUT
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, İstanbul

Doç. Dr. Semra BİLAÇEROĞLU
İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Doç. Dr. Serdar CÖMERT
Süleymaniye Kadın ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. Sergülen ONAN DERVİŞOĞLU
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Şenol TURAN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Doç. Dr. Şirin YAŞAR 
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Süleyman GÖRPELİOĞLU
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Ankara

Prof. Dr. Tamer BAYSAL
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul

Uzm. Dr. Tamer KUZUCUOĞLU
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Tayfun AKÖZ
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Tufan HİÇDÖNMEZ
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Volkan BAYSUNGUR
Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Yasemin AKIN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kartal Pediatri Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Zekayi KUTLUBAY
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Zerrin BİCİK BAHÇEBAŞI
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Ziya ŞİMŞEK
Kayseri Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kayseri

Doç. Dr. Zuhal KARAKURT
Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Prof. Dr. Halil Yalçın YÜKSEL
Antalya Eğitim ve Araştrma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Antalya

Prof. Dr. Mehmet Kaan KIRALİ
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Mehmet Vefik YAZICIOĞLU
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale