E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2015
1.
Kapak ve Künye
Cover
Keah 2015–1
Sayfa I

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
IVF Sikluslarında HCG Günü Progesteron Seviyesinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi
Impact of HCG Day Progesteron Levels on IVF Outcome
Zehra Sema Özkan, Ekrem Sapmaz, Mustafa Ekinci, Hüseyin Timurkan
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.35693  Sayfalar 1 - 6

3.
Gelişimsel kalça displazisinde Pavlik bandajı ile tedavinin başarısını etkileyen faktörlerin kısa süreli takiple değerlendirilmesi
Evaluation with short-term follow-up of the factors affecting the success of Pavlik harness treatment for developmental dysplasia of the hip
Seyit Ali Gümüştaş, Güven Bulut, Mehmet Müfit Orak, Talat Çağırmaz, Tolga Onay, Halil İbrahim Bekler
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.19480  Sayfalar 7 - 12

4.
Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Karotis İntima Media Kalınlığı İlişkisi
The Association Between Non-Alcholic Fatty Liver Disease With Carotid Intima Media Thickness
Abdulkadir Kırvar, Teslime Ayaz, Tugba Durakoğlugil, Serap Baydur Şahin, Osman Zikrullah Şahin, Emre Durakoğlugil
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.13284  Sayfalar 13 - 18

5.
Keratokonusta Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Corneal Collagen Cross-Linking for Treatment of Keratoconus
Nadir Koçkar, Banu Acar, Alev Koçkar, Tahir Kansu Bozkurt
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.24085  Sayfalar 19 - 24

6.
İşitme engelli kişilerde statik dengeyi etkileyen faktörlerin incelenmesi
Investigation of the factors effecting static balance in deaf subjects
Ali Kitiş, Nihal Büker, K. Emre Eren, Hakan Aydın
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.06926  Sayfalar 25 - 30

7.
Böbrek Tümörlerini Taklit Eden Ksantogranülamatöz Pyelonefrit Olgularının Analizi
Xanthogranulamatous Pyelonephritis Cases Mimicking Renal Tumors
Akif Türk, Ahmet Selimoğlu, Kadir Demir, Hasan Aslan, Osman Çelik, Mustafa Yücel Boz, Murat Tuncer, Aydın Özgül
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.59365  Sayfalar 31 - 34

8.
Deksametazon-Haloperidol ve Deksametazon-Metoklopramid Kombinasyonlarının Ameliyat Sonrası Bulantı ve Kusma Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Evaluation of Dexamethasone-Haloperidol and Dexamethasone-Metoclopramide for the Treatment of Post-operative Nausea and Vomiting
Tahsin Şimşek, Osman Ekinci, Gülşen Bosna, Dilek Subaşı, Asu Özgültekin, Berna Terzioğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.97658  Sayfalar 35 - 41

9.
Erkeklerde Meme Kanseri ve Tedavi Özellikleri
Breast Cancer in Men and Treatment Characteristics
Öztun Temelli, Cemal Ekici, Kemal Ekici
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.92653  Sayfalar 42 - 46

10.
Travma Dışı Hastalıklarda Laparoskopik ve Açık Splenektominin Karşılaştırılması
Comparison of Open and Laparoscopic Splenectomy for Nontraumatic Diseases
Sedat Tan, Selçuk Kılınç, Ayça Tan, Eyüp Kebapçı, Cezmi Karaca, Mustafa Ölmez, Mehmet Görgün
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.38981  Sayfalar 47 - 53

11.
Psödoeksfoliasyon Sendromlu Olgularda Katarakt Cerrahisi Sonuçları
The Results of Cataract Surgery in Patients With Pseudoexfoliation Syndrome
Sibel Öskan, Sinan Çalışkan, Özlen Rodop Özgür
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.46514  Sayfalar 54 - 58

OLGU SUNUMU
12.
Nöroleptik Malign Sendrom
Neuroleptic Malignant Syndrome
Seydahmet Akın, Muhammet Emin Erdem, Semih Keçici, Ercan Ergin, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.14227  Sayfalar 59 - 62

13.
Midenin Burkitt Lenfoma Olgusu
A Case of Stomach Burkitt Lymphoma
Kemal Ekici, Muhammed Emin Erdem, Gülcan Şahin, Alpaslan Mayadağlı, Seydahmet Akın, Nagehan Özdemir Barışık, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.34392  Sayfalar 63 - 66

14.
Gebelik Luteoması: Olgu Sunumu
Luteoma of Pregnancy: A Case Report
Selma Şengiz Erhan, Aylin Ege Gül, Sevinç Hallaç Keser, Hüseyin Ekici, Ayşe Nimet Karadayı
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.25593  Sayfalar 67 - 70

15.
Abdominal Angina ve Kilo Kaybı ile Başvuran Takayasu Arteriti Olgusu
A Case of Takayasu’s Arteritis Presenting With Abdominal Angina and Weight Loss
Muhammet Emin Erdem, Semih Keçici, Seydahmet Akın, Didem Kılıç Aydın, Nesibe Vardı, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.94547  Sayfalar 71 - 74

16.
Gebeliğin Intrahepatik Kolestazı: Olgu Serisi
Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: Case Series
Burcu Artunc, Nagehan Ikiz
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.28190  Sayfalar 75 - 79

17.
Kaudal Regresyon Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Caudal Regression Syndrome: A Case Report
Ali Karaman, Hatip Aydın, Bilge Geçkinli
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.60320  Sayfalar 80 - 82

18.
İnguinal Kitle Ayırıcı Tanısında Nuck Kanal Hidroseli
Hydrocele of the Canal of Nuck in the Differential Diagnosis for Inguinal Masses
Aybala Agac Ay, Bülent Halaçlar, Ahmet Ay, Ozan Turgut
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.86648  Sayfalar 83 - 85

19.
Tansiyon Pnömotoraksı Taklit Edebilen Dev Bül: Olgu Sunumu
A Giant Bulla Which May Mimic Tension Pneumothorax: A Case Report
Erkan Akar, Tarık Candan
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.80148  Sayfalar 86 - 88

20.
İliyak Kanat Yerleşimli Osteokondrom: Olgu Sunumu
Solitary Osteochondroma of the Ilium: A Case Report
Serdar Yılmaz, Yunus Demirtaş, Murat Gülçek, Alper Deveci, Ahmet Özgür Yıldırım, Özdamar Fuad Öken, Sualp Turan, Ahmet Uçaner
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.26779  Sayfalar 89 - 93

21.
Preeklampsiye Bağlı Gelişen Fokal Segmental Glomeruloskleroz
Focal Segmental Glomerulosclerosis Secondary to Preeclampsia
Burcu Artunc, Kemal Sarsmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.16769  Sayfalar 94 - 96

LookUs & Online Makale