E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 1992
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
ÇOCUKLARDAKİ EKSTRENSEK ASTMANIN İMMUNOTERAPİSİNDE EV TOZU AKARLARI (D. PTERONYSSİNUS, D. FARİNAE)'NİN SPESİFİK İGG4'LERLE DEĞERLENDİRİLMESİ (ÖN RAPOR)
THE EVALUATION OF THE IMMUNOTHERAPY OF HOUSE DUST MITES WITH SPESIFIC IGG4 IN EXTRENSEC ASTHMA OF CHILDREN
Leyla Tural, Mualla Ayyıldız
Sayfalar 286 - 288

2.
HEPATİT B AŞILARINA KARŞI OLUŞAN İMMUN CEVABIN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE IMMUN RESPONSE DUE TO HEPATITIS B VACCINES
Güler Yayli, Doğan Erkirli, Volkan Dündar, Emin Karagül
Sayfalar 289 - 291

3.
BAKTERİYEL VE VİRAL MENENJİTLERDE ESH, KANTİTATİF SERUM CRP VE PREALBUMİN, BOS CRP VE PREALBUMİN DEĞERLERİ
ESR AND QUANTITATIVE CRP AND PREALBUMIN VALUES IN SERUM AND CSF IN BACTERIAL AND VIRAL MENINGITIS
Ahmet Özgüner, Zümbül Atasoy, Meral İnalhan, Gülnur Tokuç, Nadir Girit
Sayfalar 292 - 295

4.
İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ UYGULAMASINDA KULLANILAN MALZEMENİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF MATERIALS IN FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY
Tayfun Yücel, Mustafa Gülmen, Orhan Şan, Nusret Erdoğan
Sayfalar 296 - 298

5.
GLOKOMLULARDA GÖRMENİN POTENTİAL ACUİTY METER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
VISUAL ACUITY EVALUATION WITH THE PAM IN GLAUCOMA PATIENTS
Ahmet İçağasioğlu, Anıl Kubaloğlu, Hülya Yüksel, Beril Sayar Küçümen, Ömer Faruk Yılmaz
Sayfalar 299 - 300

6.
0-2 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ASEMPTOMATİK HBS AG VE ÇOCUK KLİNİKLERİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRÜS SEROPREVALANSI
ASYMPTOMATIC HBS AG IN CHILDREN 0-2 YEARS OF AGE AND SEROPREVALANCE OF HEPATITIS B VIRUS IN THE PEDIATRIC CLINICS PERSONNEL
Namık K Durmaz, Yasemin Ekmekçioğlu, Nevin Bozbora, Ayten Çağatay
Sayfalar 301 - 305

LookUs & Online Makale