E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2017
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
2015-2016 Influenza Sezonunda Ağır İnfluenza/Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Yatış Gerektiren Hastaların Klinik Seyri ve Etkenleri
Etiology and Clinical Course of Patients with Severe Influenza/Acute Respiratory Infection Requiring Hospitalization During the 2015-2016 Influenza Season
Ayşe Batırel, Semih Korkut, Recep Demirhan, Ayşe Karaaslan, Banu Eler Çevik, Sevda Şener Cömert, Engin Ersin Şimşek
doi: 10.14744/scie.2017.07108  Sayfalar 161 - 167

2.
Elli Beş Yaş Altı ve Üstü Yaş Gruplarında Akciğer Kanserlerinin Özellikleri Farklı Mıdır?
Do Characteristics of Lung Cancer Differ Between the Age Groups of Under and Over 55 Years of Age?
Coşkun Doğan, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Seda Beyhan Sağmen, Sevda Şener Cömert, Banu Salepçi
doi: 10.14744/scie.2017.99608  Sayfalar 168 - 174

3.
Real-Time PCR Yöntemiyle HPV Çalışılan Hasta Grubunda Yüksek Risk HPV Prevalansı, Tipleri ve Eş Zamanlı Yapılan Servikal Sıvı Bazlı Sitoloji ile HPV Uyumu
Prevalence of High-Risk Human Papilloma Virus and Identification of Type Using Real-Time Polymerase Chain Reaction Analysis and Liquid-Based Cytology
Nagehan Özdemir Barışık, Sevinç Hallaç Keser, Aylin Ege Gül, Engin Ersin Şimşek, Hanife Gülnihal Özdemir
doi: 10.14744/scie.2017.552640  Sayfalar 175 - 180

4.
Subakromiyal Sıkışma Sendromu ile Karıştırılabilen Pektoralis Minör Sendromu
Pectoralis Minor Syndrome Miscible with Subacromial Impingement Syndrome
Deniz Palamar, İlknur Aktaş, Kenan Akgün
doi: 10.14744/scie.2017.44154  Sayfalar 181 - 183

5.
Retina Ven Dal ve Santral Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Gelişen Gözlerde Tek Doz İntravitreal Bevacizumab Tedavisinin Kısa Dönem Sonuçları
Short-Term Results After Single-Dose Intravitreal Bevacizumab Treatment for Macular Edema Secondary to Central and Branch Retinal Vein Occlusions
Taha Ayyıldız, Ayşe Yeşim Aydın Oral, Ümit Çallı, Osman Şalkacı, Baran Kandemir, Yusuf Özertürk
doi: 10.14744/scie.2017.20688  Sayfalar 184 - 189

6.
Hastanede Doğum Yapan Kadınların Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Geleneksel Uygulamaları
Traditional Health Practices Concerning Pregnancy, Bırth, and the Postpartum Period of Women Giving Birth in the Hospital
Nazan Karahan, Reyhan Aydın, Dürdane Yılmaz Güven, Ali Ramazan Benli, Nimet Billge Kalkan
doi: 10.14744/scie.2017.33042  Sayfalar 190 - 198

7.
Prekanseröz ve Kanseröz Deri Lezyonlarının Sıklığı: Geriye Dönük Çok Merkezli Çalışma
The Incidence of Precancerous and Cancerous Skin Lesions: A Retrospective Multicenter Study
Berna Aksoy, Aslı Tatlıparmak, Funda Tamer, Can Ergin, Erol Koç
doi: 10.14744/scie.2017.14633  Sayfalar 199 - 203

8.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi Kullanım Durumuna Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Affecting the Use of the Central Physician Appointment System
Selma Pekgör, Mehmet Ali Eryılmaz, İbrahim Solak, Ahmet Pekgör, Hümeyra Yaka, İbrahim Fuat Kayıhan Kaya, Dilek Korkusuz, Seher Mercan, Koray Bolatkale, Mehmet Koç
doi: 10.14744/scie.2017.36855  Sayfalar 204 - 211

9.
İnfertilitenin Kadının Psikososyal Yapısı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
An Evaluation of the Psychosocial Status of Infertile Women
Ferhat Ekinci, Bige Tuncel, Arzu Uzuner, Ali Doğukan Anğın, Demet Merder Çoşkun, Önder Sakin, Muzaffer Seyhan Çıkman, Engin Ersin Şimşek
doi: 10.14744/scie.2017.830070  Sayfalar 212 - 216

10.
Bir Rehabilitasyon Hastanesinde İnmeli Hastalara Bakım Veren Bireylerde Anksiyete, Depresyon ve Tükenmişlik Düzeyleri
Anxiety, Depression, and Burnout Levels in Stroke Patient Caregivers at a Rehabilitation Hospital
Aylin Sarı
doi: 10.14744/scie.2017.75046  Sayfalar 217 - 223

11.
Nadir Tanı Alan Retrorektal Tümörler: Tek Merkezli Kliniğin Tecrübesi
The Rarely Diagnosed Retrorectal Tumor: Experience of a Single Center
Önder Altın, Selçuk Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
doi: 10.14744/scie.2017.24633  Sayfalar 224 - 227

OLGU SERISI
12.
Fasiyal Arter Perforatör Flep ile Orta Yüz Bölgesi Defektlerinin Onarımı: Literatürün Gözden Geçirilmesi
Reconstruction of Midface Defects with the Facial Artery Perforator Flap: A Review of the Literature
Murat Sarıcı, Ahmet Adnan Cırık, Gaye Taylan Filinte, Tunç Tunçbilek
doi: 10.14744/scie.2017.19480  Sayfalar 228 - 231

OLGU SUNUMU
13.
Senkron Multipl Primer Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi: İki Olgu Sunumu
Surgical Treatment of Synchronous Multiple Primary Lung Cancer: Report of Two Cases
Recep Demirhan, Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Dilek Ece, Fatma Tuğba Özlü
doi: 10.14744/scie.2017.42714  Sayfalar 232 - 236

14.
Plazmodium Vivax’ın Tetiklediği Nörolojik Bulgular: Santral Sinir Sistemi İdyopatik Enflamatuvar Demiyelinizan Hastalığı/Multipl Skleroz
Plasmodium Vivax-Precipitated Neurological Symptoms: Central Nervous System Idiopathic Inflammatory Demyelinating Disease/Multiple Sclerosis
Ahmet Kasım Kılıç, Öznur Ak, Muhammed Yakın, Yasemin Nadir, Serdar Özer
doi: 10.14744/scie.2017.37233  Sayfalar 237 - 240

15.
Diyafragma Hernisi ve Obstrüktif Uyku Apsesi Olan Hastada Anestezi: Olgu Sunumu
Anesthesia in a Patient with Diaphragmatic Hernia and Obstructive Sleep Apnea: Case Report
Feriha Temizel, Tamer Kuzucuoğlu, Gülten Arslan, Serkan Uçkun, Banu Eler Çevik, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2017.52714  Sayfalar 241 - 244

16.
Grisel Sendromunda Cerrahi Tedavi: Pediyatrik Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Surgical Treatment of Grisel Syndrome: A Pediatric Case Report and Review of the Literature
Ali Börekci, Erhan Çelikoğlu
doi: 10.14744/scie.2017.68442  Sayfalar 245 - 248

LookUs & Online Makale