E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 1992
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİYE BAĞLI İNTRASEREBRAL KANAMALAR
INTRACEREBRAL HEMORRHAGES DUE TO CEREBRAL AMLYOID ANGIOPATHY
Sevinç Aktan, Canan Aykut, Önder Us
Sayfalar 306 - 307

2.
PENETRAN KERATOPLASTİLERDE POTANSİYEL GÖRMENİN PAM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
POTENTIAL VISUAL ACUITY EVALUATION WITH POTENTIAL ACUITY METER IN PENETRATING KERATOPLASTY
Anıl Kubaloğlu, Ahmet İçagasioğlu, Beril Sayar Küçümen, Özlem Akaydın, Ömer Faruk Yılmaz
Sayfalar 308 - 310

3.
HAFİF VE ORTA ŞİDDETLİ HİPERTANSİYONDA AMLODİPİNİN ETKİLERİ
THE PLACE OF AMLODIPIN IN MILD AND MODERATE HYPERTENSION TREATMENT
Rahmi Irmak, Birsel Kavaklı, Ferdanes Mutlu, Ali Yayla
Sayfalar 311 - 313

4.
KAYAK YARALANMALARI, NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ
THE REASONS AND PREVENTION OF SKI INJURIES
Bilge Aykurt, Muzaffer Aykurt
Sayfalar 314 - 318

5.
GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIKLAR: 154 OLGU ANALİZİ
CLINICAL EVALUATION OF 154 CASES WITH GESTATIONAL TROPHOBLASTIC DISEASE
Sadiye Eren, Fuat Demirci, Mehmet Uludoğan, Muhittin Göç, Kenan Sofuoğlu
Sayfalar 319 - 321

6.
ALT ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLU KADINLARDA TEK DOZ OFLOXACİN TEDAVİSİ
SINGLE DOSE OFLOXACIN TREATMENT IN WOMEN WITH LOWER URINARY TRACT INFECTION
Deniz Ersev, Özdal Dillioğlugil, Ferruh Şimşek, Uğur Kuyumcuoğlu, Atıf Akdaş
Sayfalar 322 - 324

OLGU SUNUMU
7.
LUXATİO ERECTA (GLENOHUMERAL EKLEMİN İNFERİOR ÇIKIĞI)
LUXATIO ERECTA
Ayhan Baran, Muzaffer Yıldız, Güven Bulut, Akif Teköz, Halil Uçaktürk
Sayfalar 325 - 326

LookUs & Online Makale