E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2012
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Topikal anesteziklerin neden olduğu toksik keratopati ve tedavisi
Toxic keratopathy secondary to topical anesthetic and its management
Nesrin Tutaş Günaydın, Baran Kandemir, Leyla Yavuz, Cem Selvi
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.16013  Sayfalar 113 - 118

2.
Periferdeki bir devlet hastanesinde tedavi edilen pnömotoraks olguları: 11 yıllık sonuçlar
Pneumothorax cases treated at a peripheral state hospital: 11-year results
Hatice Eryiğit, İlhan Akaslan
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.16056  Sayfalar 119 - 122

3.
Benign, premalign ve malign prostat lezyonlarında Ki-67, bcl-2 ve c-erbB2 belirteçlerinin önemi
Significance of Ki-67, bcl2 and c-erbB2 markers in benign, premalign and malign prostatic lesions
İlyas Sayar, İbrahim Gelincik, Aliseydi Bozkurt, İrfan Bayram
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.14471  Sayfalar 123 - 129

4.
Ortopedi ve travmatoloji hastalarının bağımsızlık ve depresyon düzeylerinin hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyi üzerine etkisi
The effects of independence and depression level on patients satisfaction with nursing care in orthopedic and traumatology patients
Sevgi Koç, Nihal Büker, Raziye Şavkın, Esat Kıter
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.49092  Sayfalar 130 - 136

5.
Desme soymalı otomatize endotelyal keratoplasti ameliyatı sonrası keratometrik değerlerdeki değişiklikler
Keratometric values change after Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty
Oğuzhan Genç, Anıl Kubaloğlu, Alime Sefer Güneş, Tuba Kabataş Çınar, Nurullah Bulut, Pınar Sorgun Evcili, Abdulkadir Ort
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.43926  Sayfalar 137 - 142

OLGU SUNUMU
6.
Kraniyal ve servikal dermatom tutulumlu Ramsay Hunt Sendromu olgusu
Ramsay Hunt Syndrome with cranial and cervical dermatomal involvement: Case report
Fazilet Hız, Dilek Bozkurt, Saffet Meral Çınar, Meltem Can
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.76768  Sayfalar 143 - 146

7.
Mesanenin primer küçük hücreli karsinomu: Olgu sunumu
Primary small cell carcinoma of the bladder: Case report
Kemal Ekici, Alpaslan Mayadağlı, Akif Türk, Cihangir Ali Çetinel, Mustafa Boz, Ahmet Selimoğlu, Şermin Kökten
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.84755  Sayfalar 147 - 150

8.
Üzerinde allerjik kontakt dermatit gelişen bir büllöz pemfigoid olgusu
An allergic contact dermatitis developing in a bullous pemphigoid case
Demet Çiçek, Rahime İnci, Bengü Çobanoğlu, Selma Bakar Dertlioğlu, İbrahim Kökçam
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.92603  Sayfalar 151 - 154

9.
Dev torasik lipomun nöromusküler yapılara basısı
Compressing neuromuscular bundles by giant thoracic lipoma
Hatice Eryiğit, Recep Demirhan, Kadir Burak Özer
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.13540  Sayfalar 155 - 157

10.
Pamidronat infüzyonu ile tedavi edilen D vitamini zehirlenmesi
Vitamin D entoxication treated with pamidronate infusion
Murat Tutanç, Servet Yel, Ayfer Gözü, Aydın Ece, Mehmet Boşnak
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.87587  Sayfalar 158 - 160

LookUs & Online Makale