E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - 2001
OLGU SUNUMU
1.
LİTYUM NEFROTOKSİSİTESİ NEDENİ İLE İKİ OLGU SUNUMU
TWO CASE REPORT BECAUSE OF LITHIUM NEPHROTOXICITY
Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Haluk Sargın, Mesut Şeker, Birsel Kavaklı, Ali Yayla
Sayfalar 85 - 86

2.
NADİR RASTLANAN HENOCH-SCHONLEİN PURPURASI OLGULARI
RARE SEEN HENOCH-SCHONLEIN PURPURA CASES
Müferret Ergüven, Handan Yüksel Güngör, Murat Anıl, Korhan Yılmaz, Sevil Özçay
Sayfalar 87 - 88

3.
KONJENİTAL BİLATERAL PERİSİLVİAN SENDROM: KLİNİK VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
CONGENITAL BILATERAL PERISYLVIAN SYNDROME: CLINICAL AND MRI FEATURES
Ülgen Kökeş, Zuhal Yapıcı, Engin Deniz, Mefkure Eraksoy
Sayfalar 89 - 92

4.
KARDİYAK ANJİYOSARKOMDA KEMOTERAPÎ
CHEMOTHERAPY IN CARDIAC ANGIOSARCOMA
Altay Martı, Zerrin Özgen, Orhan Kızılkaya, Alpaslan Mayadağlı, Cengiz Gemici
Sayfalar 93 - 95

5.
AT NALI BÖBREK ANOMALİSİ İLE BİRLİKTE FABRY HASTALIĞI VAKASI
A CASE REPORT OF FABRY DISEASE WITH HORSESHOE KIDNEY
Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Haluk Sargın, Mesut Şeker, Murat Özışık, Ali Yayla
Sayfalar 96 - 97

6.
METASTATİK EKRİN POROKARSİNOM
METASTATIC ECCRINE POROCARCINOM
Alpaslan Mayadağlı, Altay Martı, Alper Özkan, Sevgi Özden, Nagehan Özdemir Barışık
Sayfalar 98 - 101

7.
POSTPARTUM PRİMER PELVİK PERİTONİT: BİR OLGU SUNUMU
POSTPARTUM PRIMARY PELVIC PERITONITIS: A CASE REPORT
Oluş Api, H Seyhani Kalender, Orhan Ünal, Cem Turan
Sayfalar 102 - 104

8.
BİLATERAL DEPLASE KOT KIRIKLI HASTAYA PRONE POZİSYONUNDA ANESTEZİ YAKLAŞIMI
ANAESTHESIA PRACTISE IN A PATIENT WITH MULTIPLE DISPLACED BILATERAL RIB FRACTURES IN THE PRONE POSITION
İbrahim Büyükkömürcü, Deniz Doğu, Recep Demirhan, Selda İtez, Mehmet Otuzbir, Serhan Çolakoğlu, Zuhal Arıkan
Sayfalar 105 - 107

9.
TANI GÜÇLÜĞÜ ARZEDEN PAROSTEAL OSTEOSARKOM OLGUSU
PAROSTEAL OSTEOSARCOMA PRESENTING DIFFICULTY IN DIAGNOSIS, CASE REPORT
Ender Sarıoğlu, Önder Ofluoğlu, Güven Bulut, Nimet Karadayı, Muzaffer Yıldız
Sayfalar 108 - 110

10.
SUBMANDİBULER TÜKRÜK BEZİ HEMANJİYOMU
SALIVARY GLAND HAEMANGIOMA
Temel Coşkuner, Ozan Seymen Sezen, Mehmet Eken, Birsel Tutuş, Şeref Ünver
Sayfalar 111 - 113

11.
DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMUN MİKROPAPİLLER VARYANTI
MICROPAPILLARY VARIANT OF TRANSITIONAL CELL CARCINOMA
Sibel Şensu, Nagehan Özdemir Barışık, Aylin Ege Gül, Nilüfer Onak Kandemir, Mete Ergen
Sayfalar 114 - 115

DERLEME
12.
ÖLÜM ÖNCESİ HASTA BAKIMI
Ülkü Türk, Recep Alp
Sayfalar 116 - 119
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Nonkardiyak cerrahi uygulanacak kardiyak hastalardaki perioperatif risk faktörlerinin belirlenmesi
Assessment of perioperative risk factors in the cardiac patients needing noncardiac surgical procedures
Hatem Doğu, Deniz Doğu
Sayfalar 120 - 125

LookUs & Online Makale