E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 1996
OLGU SUNUMU
1.
POTTER'S SEQUENCE: OTOPSİ OLGUSU
POTTER'S SEQUENCE: AUTOPSY FINDINGS
Bedia Örnek, Yasemin A Ekmekçioğlu, Nusret Erdoğan, Ömer Erdoğan, Gülnur Tokuç
Sayfalar 600 - 603

2.
MEME KANSERİNDE HİPOFİZ BEZİ METASTAZI OLGUSU
PITUITARY GLAND METASTASES IN BREAST CANCER
Osman Kozluca, Makbule Eren
Sayfalar 604 - 605

3.
İNVAZİV ASPERGİLLOZİS: OTOPSİ OLGUSU
A CASE OF INVASIVE ASPERGILLOSIS: AUTOPSY FINDINGS
Nusret Erdoğan, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Ömer Erdoğan
Sayfalar 606 - 609

4.
VON HİPPEL LINDAU HASTALIĞI BİR OLGU TAKDİMİ VE LİTERATÜR TARAMASI
VON HIPPEL LINDAU DISEASE: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Sedat Dalbayrak, Osman Kozluca, Haluk Özsaraç, Aytuğ Genç, Cem Uza, Erdal Akgün
Sayfalar 610 - 612

LookUs & Online Makale