E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 33 (3)
Cilt: 33  Sayı: 3 - 2022
1.
Front Matter 2022-3
Front Matter 2022-3

Sayfalar I - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen COVID-19 Hastalarında Erken Dönemde Mortalite Prediksiyon Yöntemlerinin Kıyaslanması
Comparison of Early Mortality Prediction Methods for COVID-19 Patients Admitted to the Intensive Care Unit
Ummahan Dalkılınç Hökenek, Jülide Sayın Kart, Halil Alışkan, Erdal Yilmaz, Gülten Arslan, Kemal Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2022.26539  Sayfalar 219 - 224

3.
Kistik Fibroziste Aday Listeleme ve Akciğer Nakli: Türkiye’den Tek Merkez Deneyimi
Candidate Listing and Lung Transplantation in Cystic Fibrosis: A Single-Center Experience from Turkey
Muhammet Ali Beyoğlu, Mehmet Furkan Şahin, Sinan Türkkan, Erdal Yekeler
doi: 10.14744/scie.2022.34635  Sayfalar 225 - 230

4.
Ankilozan Spondilit Hastalarında Hastalık Süresi, Aktivitesi Ve Tedavi Sürecinin Santral Sensitizasyon Üzerine Etkisi
Effect of Disease Duration and Activity and the Treatment Process on Central Sensitization in Patients with Ankylosing Spondylitis
Emel Güler, Alper Doğancı, Esra Gültürk, Hanzade Aybuke Unal, Sami Hizmetli
doi: 10.14744/scie.2022.27880  Sayfalar 231 - 236

5.
Suriye’nin Kuzeybatısında Pandemi Acilden Yatırılan COVID-19 Hastalarının Değerlendirilmesi
Can 4C Score Predict Mortality due to COVID-19 Pneumonia in Syria? An Observational Study
Bahadır Karaca, Burak Çeli&775;k
doi: 10.14744/scie.2022.18199  Sayfalar 237 - 244

6.
Kolorektal Kanser Hastalarında Emosyon Düzenleme ve Şefkat Korkusunun Depresyon ve Anksiyete Üzerindeki Rolü
Role of Emotion Regulation and Fear of Compassion on Depression and Anxiety in Patients with Colorectal Cancer
Ozge Kilic, Ibrahim Halil Ozata, Merve Yalcinay Inan, Yasemin Dikmen, Tutku Tufekci, Orhan Agcaoglu, Kemal Kuscu, Emre Balık
doi: 10.14744/scie.2022.69926  Sayfalar 245 - 252

7.
Çocukluk Çağındaki Konjenital Miyastenik Sendromların Farklı Yüzleri
Different Aspects of Congenital Myasthenic Syndromes in Childhood
Mahmut Aslan, Serkan Kirik
doi: 10.14744/scie.2022.48285  Sayfalar 253 - 256

8.
Acil Serviste Akut Pankreatitte ED-SAS Skorlama Sisteminin Mortalite Prediksiyon Yeteneğinin Araştırılması
Investigation of the Predictive Ability of the ED-SAS Scoring System on Mortality for Acute Pancreatitis at the Emergency Department
Mehmet Kemal Emem, Rohat Ak, Mazlum Kılıç
doi: 10.14744/scie.2022.56689  Sayfalar 257 - 261

9.
Tip 2 Diyabet Hastalarında Kardiyovasküler Riski Önlemede Güncel Lipid Tedavi Hedeflerine Ulaşma Oranlarının Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
Success Rate in Achieving Guideline Targets for Lipid Parameters for Atherosclerotic Cardiovascular Risk Prevention in Patients with Type 2 Diabetes mellitus: A Retrospective Analysis
Hande Erman
doi: 10.14744/scie.2022.46034  Sayfalar 262 - 269

10.
COVID-19 Hastalarında Mortaliteye Etki Eden Plevral Komplikasyonların Değerlendirilmesi
Evaluation of Pleural Complications Affecting Mortality in COVID-19 Patients
Suleyman Anil Akboga, Anil Gokce, Merve Hatipoglu, Aysegul Inci Sezen, Yucel Akkas, Deniz Erdem, Bulent Kocer
doi: 10.14744/scie.2022.69345  Sayfalar 270 - 276

11.
Tiroid Cerrahisi Üzerine En Çok Atıf Alan ilk 100 Makalenin (2010'DAN BERİ): Bibliometrik Analizi
Tiroid Cerrahisi Üzerine En Çok Atıf Alan ilk 100 Makalenin (2010’DAN BERİ): Bibliometrik Analizi
Yasin Tosun, Ozan Akıncı, Ömer Faruk İnanç, Gizem Akcakoca
doi: 10.14744/scie.2022.99266  Sayfalar 277 - 280

12.
Elektrikli Skuter Kazaları Nedeniyle Acil Servise Başvuran Hastalarının İncelenmesi
Examination of Emergency Department Patients Involved in E-Scooter Related Accidents
Sarper Yılmaz, Gürkan Akman, izzet Ustaalioğlu, Mazlum Kılıç, Mehmet Kemal Emem
doi: 10.14744/scie.2022.25901  Sayfalar 281 - 285

13.
Türk Toplumunda Metabolik Sendrom Tanısı İçin Bel Çevresi Sınırları
Waist Circumference Limits for the Diagnosis of Metabolic Syndrome in Turkish Society
Yıldız İpek, Güzin Zeren Ozturk, Ferdi Karagöz, Dede Sit
doi: 10.14744/scie.2021.23500  Sayfalar 286 - 291

14.
Son Dönem Böbrek Yetersizliğinde Majör Toraks Cerrahisi Uygulamalarımız: 16 Olgunun Analizi
Our Major Thoracic Surgery Practices in End-Stage Renal Disease: Analysis of 16 Cases
Talha Doğruyol, Selime Kahraman, Berk Çimenoğlu, Mesut Buz, Attila Özdemir, Fatih Doğu Geyik, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2022.77527  Sayfalar 292 - 297

15.
Çocuklarda Abdominal Tüberkülozlu Olguların Değerlendirilmesi: Türkiyede Tek Merkezden 10 Yıllık Deneyim
Evaluation of Cases with Abdominal Tuberculosis in Children: Ten Years of Experience from a Single Center in Turkey
Ümmühan Çay, Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Derya Alabaz
doi: 10.14744/scie.2021.76093  Sayfalar 298 - 303

16.
Pankreatikoduodenektomi Yapılan Hastalarda Ameliyat Öncesi Bilyer Stentlemenin Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
Effect of Preoperative Biliary Stenting on Postoperative Complications in Patients Undergoing Pancreaticoduodenectomy
Mehmet Velidedeoglu, Ozan Akıncı, Başar Can Turgut, Yasemin Pekmezci, Bilgul Mete, Osman Şimşek, Kaya Saribeyoglu, Salih Pekmezci
doi: 10.14744/scie.2021.59144  Sayfalar 304 - 309

17.
Akciğer Nakli Sonrası Dönemde 1-, 3- ve 6- Dakikalık Yürüme Testlerinin Karşılaştırılması
Comparison of 1-, 3-, and 6-Minute Walk Tests in the Post-lung Transplant Period
Pınar Atagün Güney, Murat Ersin Çardak, Ayşe Nigar Halis, Sevinç Çıtak, Ertan Sarıbaş, Mustafa Vayvada, Erdal Taşçı
doi: 10.14744/scie.2022.09216  Sayfalar 310 - 315

18.
Serum Cortisol May Serve as a Novel Predictor of Hospital Length of Stay for COVID-19 Patients
Serum Kortizol, COVID-19 Hastaları İçin Hastanede Yatış Süresini Tahmin Etmek İçin Yeni Bir Belirteç Olabilir
Fatih Türker, Süleyman Ahbab, Betül Çavuşoğlu, Atay Can Kula, Raife Dilhan Alçelik, Hayriye Esra Ataoglu
doi: 10.14744/scie.2022.93446  Sayfalar 316 - 319

19.
Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyon Sonrası Görülen Akciğer Hasarında Progesteronun Koruyucu Rolü
Protective Role of Progesterone on Lung Injury Induced by Ischemia Reperfusion of the Lower Limbs
Esin Ak, Şehkar Oktay, Dilek Özbeyli, Aleyna Muhan, Koray Ak
doi: 10.14744/scie.2022.57873  Sayfalar 320 - 325

20.
Rezeke Edilmiş Ampuller ve Pankreas Başı Karsinomlarının Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi
Comparison of Resected Ampullary and Pancreatic Head Carcinomas: A Single-Center Experience
Tuğba Başoğlu, Nazım Can Demircan, Rukiye Arıkan, Tuğba Akın Telli, Selver Işık, Alper Yaşar, Abdussamet Çelebi, Özlem Ercelep, Faysal Dane, Perran Fulden Yumuk
doi: 10.14744/scie.2022.95815  Sayfalar 326 - 330

DERLEME
21.
Kök Hücre Tedavisinin COVID-19'da Kullanımı
Use of Stem Cell Therapy in COVID-19
Mustafa Törehan Aslan, Mustafa Törehan Aslan, Öner Özdemir, İlke Özer Aslan
doi: 10.14744/scie.2022.26086  Sayfalar 331 - 335

OLGU SUNUMU
22.
Dev Kitle Görünümünde Primer Akciğer Fibrosarkomu: Nadir Bir Olgu Sunumu
Primary Pulmonary Fibrosarcoma in Giant Mass Appearance: A Rare Case Report
Selime Kahraman, Attila Özdemir, Talha Dogruyol, Mesut Buz, Berk Cimenoglu, Gonca Geçmen, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2022.53179  Sayfalar 336 - 340

LookUs & Online Makale