E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
En Çok İndirilen Makaleler - SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Heterotopik ossifikasyon ve tedavi yaklaşımı
Heterotopic ossification and treatment approach
Alpaslan Mayadağlı, Güven Bulut, Kemal Ekici
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.52533   2012; 23 - 1 | Sayfalar 49 - 55

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Önemi Belirlenemeyen Atipik Skuamöz Hücrelerle Sekiz Yıllık Deneyim ve Küçük Sitolojik Anomalilerinin Klinik Önemi
Clinical Significance of Minor Cytological Abnormalities and Eight Years of Experience with Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance
Önder Sakin, Bülent Kars, Kadir Güzelmeriç, Orhan Ünal
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.06978   2016; 27 - 1 | Sayfalar 21 - 28

DERLEME
3.
Duktal karsinoma in situ
Ductal carcinoma in situ
Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Alpaslan Mayadağlı
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.57442   2013; 24 - 2 | Sayfalar 130 - 135

4.
Sağlık turizmi açısından Türkiye'nin durumu
Health tourism situation in Turkey
Salih Haluk Özsarı, Özlem Karatana
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335   2013; 24 - 2 | Sayfalar 136 - 144

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Glioblastome multiformede tedavi seçenekleri ve yaşam sürelerine etkileri
Treatment options and effects of survival in glioblastoma multiforme
Ali Yılmaz, Filiz Altuğ, Engin Düz, Bayram Çırak
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.26818   2012; 23 - 1 | Sayfalar 25 - 29

DERLEME
6.
Metastatik kemik tümörlerine yaklaşım
Management of metastatic bone tumors
Alpaslan Mayadağlı, Güven Bulut, Kemal Ekici
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.82787   2011; 22 - 1 | Sayfalar 49 - 55
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Premenopozal ve Postmenopozal Obez Kadınlarda Seks Hormonları, SHBG Düzeyi ve İnsülin Direnci Arasında İlişki
Correlation Between Sex Hormones, SHBG Levels, and Insulin Resistance in Premenopausal and Postmenopausal Obese Women
Tülay Karabayraktar, Şule Temizkan, Buket Tekin, Sakin Tekin, Mehmet Menke, Asuman Kaptanağası, Mehmet Sargın
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.75508   2015; 26 - 2 | Sayfalar 132 - 138

OLGU SUNUMU
8.
Gebeliğin Intrahepatik Kolestazı: Olgu Serisi
Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: Case Series
Burcu Artunc, Nagehan Ikiz
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.28190   2015; 26 - 1 | Sayfalar 75 - 79

9.
Nöroleptik Malign Sendrom
Neuroleptic Malignant Syndrome
Seydahmet Akın, Muhammet Emin Erdem, Semih Keçici, Ercan Ergin, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.14227   2015; 26 - 1 | Sayfalar 59 - 62

10.
Genç hastalarda kolon kanserinin ilk bulgusu olarak akut apandisit
Acut appendicitis as first sign of colon cancer in young patients
Necmi Kurt, Hasan Ediz Sıkar, Cemile Kurt, Mehmet Eser, Hüseyin Uzun, Salim Balin, Selçuk Göktaş, Mehmet Gökçeimam
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.57070   2011; 22 - 1 | Sayfalar 38 - 41

11.
Ölümcül dozda demir zehirlenmesi: Olgu sunumu
Iron poisoning in lethal dose: Case report
İbrahim Cansaran Tanıdır, İbrahim Şilfeler, Yeşim Acar, Alper Kaçar, Fugen Pekün
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.32559   2012; 23 - 2 | Sayfalar 99 - 102

12.
Hafif zincir miyelomu
Light chain myeloma
Pınar Kutlutürk Özdemir, Seydahmet Akın, Erman Özdemir, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.60352   2013; 24 - 2 | Sayfalar 118 - 121

13.
Whipple Prosedürü Sonrası Nadir Görülen Bir Mortalite Nedeni, Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu: Olgu Sunumu
A Rare Cause of Mortality Following Whipple Procedure-Inappropritate Antidiuretic Hormone Secretion: A Case Report
Yiğit Düzköylü, Oğuz Koç, Yavuz Selim Sarı, Güngör Üzüm, Hasan Bektaş, Vahit Tunalı
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.16362   2015; 26 - 2 | Sayfalar 188 - 192

DERLEME
14.
Baş-Yüz Fibröz Displazileri
Craniofacial Fibrous Dysplasia
Hüseyin Baki Yılmaz, Sevtap Akbulut, Mehmet Gökhan Demir, Kayhan Başak
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.46794   2016; 27 - 1 | Sayfalar 91 - 96

15.
Tüberkülin cilt testi uygulanması ve yorumlanması
Application and interpretation of tuberculin skin test
Vefik Arıca, Seçil Gunher Arıca, İbrahim Şilfeler, Cahit Özer
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.79847   2013; 24 - 3 | Sayfalar 201 - 207

16.
Tüberkülozun radyolojik manifestasyonları için yeni kavramlar
New concepts for radiologic manifestations of tuberculosis
Vefik Arıca, Seçil Günher Arıca, İlyas Yolbaş, Ersin Şükrü Erden
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.64325   2011; 22 - 2 | Sayfalar 102 - 111
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
17.
Kraniyal ve servikal dermatom tutulumlu Ramsay Hunt Sendromu olgusu
Ramsay Hunt Syndrome with cranial and cervical dermatomal involvement: Case report
Fazilet Hız, Dilek Bozkurt, Saffet Meral Çınar, Meltem Can
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.76768   2012; 23 - 3 | Sayfalar 143 - 146

18.
Metastatik akciğer kanserini taklit eden kist hidatik olgusu
A case of hydatid cyst mimicking metastatic lung cancer
Tülin Durgun Yetim, Ayşen Taslak Şengül, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.80764   2013; 24 - 1 | Sayfalar 64 - 67

19.
Psödo Bartter sendromu: Bir olgu sunumu
Pseudo Bartter syndrome: A case report
Mesut Okur, Ayşenur Otlu, Dursun Ali Şenses
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.42650   2011; 22 - 1 | Sayfalar 42 - 44

ARAŞTIRMA MAKALESI
20.
İki Yıllık Periyot İçinde El-Ayak-Ağız Hastalığı Olan Çocukların Değerlendirilmesi
Evaluation of Children With Hand-Foot-Mouth Disease in a Two-Year Period
Meltem Uğraş, Öznur Küçük, Suat Biçer, Defne Çöl, Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ, Zerrin Yalvaç, Burcu Yüce, Ayça Vitrinel
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.48568   2014; 25 - 1 | Sayfalar 34 - 38

LookUs & Online Makale