E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 1993
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
BÖBREK TAŞI-OSTEOPOROZ İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN KIDNEY STONES AND OSTEOPOROSIS
Mesut Ünsal, Orhan Ünal, Sedat Varol
Sayfalar 345 - 348

2.
MENENJİTLİ HASTALARDA BEYİN-OMURİLİK SIVISI ALFA-1-ANTİTRİPSİN DEĞERLERİ
CEREBROSPINAL ALPHA1 ANTITRYPSIN LEVELS IN PATIENTS WITH MENINGITIS
Nadir Girit, Gülnur Tokuç, Ahmet Özgüner, Serdar Özer
Sayfalar 349 - 351

3.
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE İNTRAVENÖZ STREPTOKİNAZ UYGULAMASI VE ÖNEMİ
INTRAVENOUS STREPTOKINASE ADMINISTRATION AND ITS IMPORTANCE IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Birsel Kavaklı, Özgür Şamilgil, Ali Yayla, Selahattin Ertürk
Sayfalar 352 - 356

4.
İSTANBUL'DA HİV-1 ENFEKSİYONU
HIV-1 INFECTION IN ISTANBUL
O Şadi Yenen, Güler Yayli, Fahri Aslantürk, Suat Selçuk, Selim Badur
Sayfalar 357 - 359

5.
AKUT BRONŞİOLİT TEDAVİSİNDE SALBUTAMOL VE METİL PREDNİSOLON'UN YERİ
THE USE OF METHYLPREDNISOLONE AND SALBUTAMOL IN ACUTE BRONCHIOLITIS
Şükrü T Cura, Gülnur Tokuç, Ahmet Özgüner, Yasemin Ekmekçioğlu, Kamil Esmer
Sayfalar 360 - 365

6.
TRAVMATİK DİYAFRAGMA YARALANMALARI
TRAUMATIC INJURIES OF THE DIAPHRAGM
Yıldırım Gülhan, Zeki Memiş, Ayhan Çevik, Necmi Kurt, Mustafa Gülmen
Sayfalar 366 - 368

LookUs & Online Makale