E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2017
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sıçanlarda Böbrek Dokusunda Farklı Fraksiyon Şemalarında Uygulanan 12 Gy Radyoterapinin Yarattığı Akut Etkilerin Histopatolojik Olarak İncelenmesi
Acute Histopathological Response of Renal Tissues After Varied Fractionated Abdominal 12 Gy Irradiation In Rats
Hakan Akdere
doi: 10.14744/scie.2017.93276  Sayfalar 77 - 81

2.
Tiroid İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Önemi Belirsiz Atipi: Malignite Risk Faktörleri ve Patolojik Değerlendirme
Atypia of Undetermined Significance in Thyroid Fine-Needle Aspiration Cytology: Pathological Evaluation and Risk Factors for Malignancy
Şafak Akın, Nafiye Helvacı, Neşe Çınar, Sevgen Önder, Miyase Bayraktar
doi: 10.14744/scie.2017.54926  Sayfalar 82 - 86

3.
Patolojik Meme Başı Akıntılı Hastaların Tanı ve Tedavisinde Majör Duktal Eksizyon ile Minimal İnvaziv Mikroduktektomi’nin Karşılaştırılması
Comparative Analysis of Minimally Invasive Microductectomy Versus Major Duct Excision in the Diagnosis and Treatment of Patients with Pathological Nipple Discharge
Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Metin Kement, Muhammet Fikri Kündeş, Mehmet Eser, Ersin Gündoğan, Levent Kaptanoğlu, Nejdet Bildik
doi: 10.14744/scie.2017.10846  Sayfalar 87 - 92

4.
Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Steroid Tedavisinin Kemik ve Göz Üzerine Olan Etkileri
The Effects of Steroid Therapy on Bone and Eyes in Children with Nephrotic Syndrome
Serap Genç Yüzüak, Bülent Ataş
doi: 10.14744/scie.2017.59862  Sayfalar 93 - 98

5.
Polikistik Over Sendromlu Hastalarda İnsülin Direnci ve Selenoprotein P İlişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Insulin Resistance and Selenoprotein P in Patients with Polycystic Ovary Syndrome
Ayşenur Özderya, İbrahim Yılmaz, Şevin Demir, Şule Temizkan, Mehmet Sargın, Mehmet Ali Ustaoğlu, Kadriye Aydın
doi: 10.14744/scie.2017.87597  Sayfalar 99 - 104

6.
Akciğer Tümörlerinde Histolojik Alt Tiplendirme: Hedefe Yönelik Tedaviler ile Güncelleşen Bir Sorun
Histological Subtyping of Lung Carcinomas: From the Targeted Therapy Perspective
Dilek Ece, Yasemin Özlük, Pınar Fırat, Dilek Yılmazbayhan
doi: 10.14744/scie.2017.65872  Sayfalar 105 - 110

7.
Depresyon Hastalarında Obsesif İnanışların, İntihar Düşüncesi ve Biyolojik Ritmle İlişkisi
Relationship Between Obsessive Beliefs, Suicidal Ideation, and Biological Rhythm in Patients with Depressive Disorder
Meltem Puşuroğlu, Bülent Bahçeci, Fatmagül Helvacı Çelik, Kader Semra Karataş, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.14744/scie.2017.05925  Sayfalar 111 - 116

8.
Sosyo-demografik Özelliklerin Kronik Hastalık ve Ameliyat Sıklığına Etkisi: Konya Örneği
Effects of Sociodemographic Characteristics, Chronic Disease, and Surgery Frequency: Konya Sample
Mehmet Ali Eryılmaz, Selma Pekgör, Nergis Aksoy, Recep Demirgül, Ömer Karahan
doi: 10.14744/scie.2017.45548  Sayfalar 117 - 123

9.
Baş-Boyun ve Klavikula Altı Yerleşimli Defektlerde Pektoralis Majör Kasının Torakoakromiyal Arter Tabanlı Ada Flebi Olarak Kullanımı
The Use of the Pectoralis Major Muscle As An Island Flap on the Thoracoacromial Artery in Defects of the Head-Neck and Infraclavicular Area
Hakan Şirinoğlu, Gökhan Temiz, Arda Akgün, Ali Cem Akpınar, Gaye Taylan Filinte, Nebil Yeşiloğlu, Mehmet Bozkurt
doi: 10.14744/scie.2016.02223  Sayfalar 124 - 129

10.
Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Olan Olgularda Monokanaliküler ve Bikanaliküler Silikon Tüp Entübasyon Sonuçları
Monocanalicular and Bicanalicular Silicone Tube Intubation Results in Patients With Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction
Özlen Rodop Özgür, Berkay Akmaz, Baran Kandemir, Ümit Çallı, Yusuf Özertürk
doi: 10.14744/scie.2016.58265  Sayfalar 130 - 134

OLGU SUNUMU
11.
Akciğerin Nadir Görülen Bir Tümörü: Sarkomatoid Karsinom
A Rare Tumor of the Lung: Sarcomatoid Carcinoma
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Banu Salepçi, Seda Beyhan Sağmen, Ali Fidan, Şermin Kökten Çoban
doi: 10.14744/scie.2017.27482  Sayfalar 135 - 138

12.
Aberran Sağ Subklavian Arter Anevrizması: İki Olgu Sunumu
Aberrant Right Subclavian Artery Aneurysm: A Presentation of Two Cases
Ömer Özçağlayan, Tuğba İlkem Özçağlayan, Mücahit Doğru, Bozkurt Gülek
doi: 10.14744/scie.2017.50375  Sayfalar 139 - 142

13.
Primer Serebral Kist Hidatik Hastalığında Acil Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Emergency Surgical Treatment in Primary Cerebral Hydatid Cyst: A Case Report and Review of the Literature
Alp Karaaslan, Ali Börekci
doi: 10.14744/scie.2017.09797  Sayfalar 143 - 146

14.
Senkronize Akut Apandisit, Çekum Divertikül Perforasyonu ve Sağ Kolon Serrated Adenomu: Nadir Bir Rastlantısal Bulgu
Synchronous Acute Appendicitis, Perforated Cecal Diverticulitis and Serrated Adenoma of Right-Sided Colon: An Uncommon Incidental Finding
Metin Yalaza, Mehmet Tolga Kafadar, Ahmet Türkan, Gürkan Geğirmencioğlu, Özgür Akgül
doi: 10.14744/scie.2017.76486  Sayfalar 147 - 150

15.
Deri Metastazları İle Bulgu Veren İki Meme Kanseri Olgusu
Two Cases of Breast Cancer Presenting Primarily with Skin Metastasis
Ezgi Aktaş Karabay, Aslı Aksu Çerman, İlknur Kıvanç Altunay, Özben Yalçın
doi: 10.14744/scie.2017.54771  Sayfalar 151 - 154

16.
Metakarpofalengeal Eklemde Görülen Sinovyal Osteokondromatozis: Bir Olgu Sunumu
Synovial Osteocondromatosis in Metacarpophalengeal Joint: A Case Report
Çiğdem Arifoğlu Karaman, Aylin Sarı, Ali Eroğlu
doi: 10.14744/scie.2017.25744  Sayfalar 155 - 158

EDITÖRE MEKTUP
17.
Posterior Servikal Bölgede Pilomatriksoma
Pilomatrixoma of the Posterior Cervical Region
Sedat Aydın, Mehmet Gökhan Demir, Muhammet Ali Özçelik, Sevinç Hallaç Keser
doi: 10.14744/scie.2017.36043  Sayfalar 159 - 160
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale