E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - 2006
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Glottik Larenks Kanserlerinde Tedavi Sonuçlarımız Ve Komplikasyonları
Our Treatment Results And Complıcatıons In Glottıc Laryngeal Cancer
Birsen Yücel, Kubilay İnanç, Özlem Maral, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Ahmet Uyanoğlu, A.fırat Şişman, Oktay İncekara
Sayfalar 117 - 122

2.
Retinal Venöz Okluzif Hastalıklarda Psödoeksfoliasyon
Pseudoexfolıatıon In Eyes Wıth Retınal Venous Occlusıve Dıseases
Onur Karadağ, Arda Kayman Güveli, Şülay Eraslan, Arzu Taşkıran Çömez, Burçak Erdoğan, Ömer Kamil Doğan
Sayfalar 123 - 126

3.
Primer İmmün Yetmezlikli Olguların Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of The Cases Wıth Prımary Immunodefıcıency
Gülay Çiler Erdağ, Hazım Alper Gürsu, Ayça Vitrinel, Tuğba Giray, Ayça Gül, Yasemin Akın
Sayfalar 127 - 131

4.
Endometriyum Kanserli Hastalarda Genel Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörler
The Prognostıc Factors Influencıng The Overall Survıval In Patıents Wıth Endometrıal Cancer
Birsen Yücel, A.fırat Şişman, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Öznur Aksakal, Kubilay İnanç, Oktay İncekara
Sayfalar 132 - 136

OLGU SUNUMU
5.
Hidatik Kist İle Karışan Kistik Lenfanjiyomatozis: Olgu Sunumu
Cystıc Lymphangıomatosıs Mımıckıng Hydatıd Cyst: Case Report
Gülay Dalkılıç, Nimet Süslü, Sibel Şensu, Aylin Ege Gül, Turgay Erginel, Engin Baştürk, Ali Alıcı, Selahattin Vural
Sayfalar 137 - 140

6.
Crohn Hastalığına Bağlı Enterokutan Fistüllü Üç Olgunun Analizi
The Analysıs Of Three Patıents Wıth Enterocutaneous Fıstulas Due To Crohn’s Dısease
Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Hüseyin Ekinci, Mehmet Erdem Öztürk, Mustafa Gülmen
Sayfalar 141 - 146

7.
Protein S Eksikliği Olan Hastada Elektif Histerektomide Genel Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
Anesthetıc Management Of A Patıent Wıth Proteın S Defıcıency In Electıve Hysterectomy: Case Report
Hakan Erkal, Oktay Özdinç, Yaman Özyurt, Hüsnü Süslü, Zuhal Arıkan
Sayfalar 147 - 149

8.
Pulmoner Sekestrasyonlar: Olgu Sunumu
Pulmonary Sequestratıon: Case Report
Recep Demirhan, İrfan Sancaklı, Dilek Yavuzer, Tamer Kuzucuoğlu
Sayfalar 150 - 155

DERLEME
9.
Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Tamer Kuzucuoğlu, Hacer Yeter, Şenay Korkmaz, Özlem Yetişgen, Zuhal Arıkan
Sayfalar 156 - 161
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Göğüs Cerrahisinde Videotorakoskopinin Yeri
Göğüs Cerrahisinde Videotorakoskopinin Yeri
Recep Demirhan
Sayfalar 162 - 165
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale