E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - 2006
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Endometriyum Karsinomunda Ameliyat Sonrası Radyoterapi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluatıon Of The Postoperatıve Radıotherapy Results In Endometrıum Carcınoma
Makbule Doğan Eren, Şule Karabulut Gül, Mihriban Koçak, Ahmet Fatih Oruç, Erkan Göcen, Alpaslan Mayadağlı
Sayfalar 59 - 63

2.
Künt Karın Travmalı Solid Organ Yaralanmalarında Konservatif Yaklaşılan Hastaların Değerlendirilmesi
The Analysıs Of The Patıents Who Treated Conservatıvely Wıth Solıd Organ Injury After Blunt Abdomınal Trauma
Kadir Koray Baş, Mehmet Altıntaş, Ayhan Çevik, Nejdet Bildik, Gülay Dalkılıç, Hüseyin Ekinci, Mustafa Gülmen
Sayfalar 64 - 71

3.
Fakoemülsifikasyon Sonrası Tedavide Deksametazon Alkol İle Desonid Disodyum Fosfatın Karşılaştırılması
The Comparıson Of Dexametasone Alcohol And Desonıde Dısodıum Phosphate In The Treatment After Phacoemulsıfıcatıon
Erol Çoşkun, Ekrem Kurnaz, Burak Özdemir, Kazım Erol, Nihal Aşık, Musa Çapkın, Fikret Ünal, Yusuf Özertürk
Sayfalar 72 - 76

4.
Erişkin Femur Cisim Kırıklarında Sınırlı Açık Redüksiyon İle Antegrad Kilitli İntramedüller Çivileme Uygulamasının Sonuçları
The Results Of Adult Femur Fractures Whıch Treated Wıth Antegrade Lockıng Naıl Mını Open Reductıon Technıque
Gökhan Bülent Sever, Serhat Gafur Karaca, Muhsin Dursun, Volkan Gürkan, Sinan Karaca
Sayfalar 77 - 81

5.
Akciğer Kanserlerinde Rezeksiyon Sonuçlarımız: Ardışık 45 Hastanın Değerlendirilmesi
Our Resectıon Outcome In Lung Cancer: Evaluatıon Of 45 Consequentıal Patıents
Recep Demirhan, Alpaslan Mayadağlı, İrfan Sancaklı, Nagehan Özdemir, Mahmut Gümüş, Cem Parlak, Nesrin Kıral, Feriha Temizel, Bülent Arman
Sayfalar 82 - 88

OLGU SUNUMU
6.
Memenin Primer Skuamöz Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
Prımary Squamous Cell Carcınoma Of The Breast: A Case Report
Aylin Ege Gül, Coşkun Yıldız, Gülay Dalkılıç, Sevinç Hallaç Keser, Yunus Gül, Nimet Karadayı
Sayfalar 89 - 92

7.
Apseleşme İle Giden Komplike Karaciğer Kist Hidatiği
Complıcated Lıver Hydatıd Cyst Wıth Abscess Formatıon
Fazlı Cem Gezen, Selahattin Vural, Barış Tüzün, Nimet Süslü, Feyyaz Onuray, Gülay Dalkılıç, Tolgay Akın, Orhan Şad
Sayfalar 93 - 96

8.
Hıv/Aıds’li Hastada Kronik İshal Nedeni Olarak “Shıgella Sonneı”
“Shıgella Sonneı” Causıng Chronıc Dıarrhea In A Patıent Wıth Hıv/Aıds
Kadriye Kart Yaşar, Şemsinur Karabela, Gönül Şengöz, Özcan Nazlıcan
Sayfalar 97 - 100

9.
Mivakuryum Sonrası Gelişen Uzamış Nöromusküler Blok
Mıvacurıum Induced Prolonged Neuromuscular Block
Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Gülten Arslan, Hüslü Süslü, Zuhal Arıkan
Sayfalar 101 - 103

10.
İdiopatik Granülomatöz Mastit: Olgu Sunumu
Idıopathıc Granulomatous Mastıtıs: Case Report
Gülay Dalkılıç, Aylin Ege Gül, Hakan Acar, Engin Baştürk, Cem Gezen, Selahattin Vural
Sayfalar 104 - 106

DERLEME
11.
Kanserli Hastalarda Palyatif Bakım ve İlkeleri
Kanserli Hastalarda Palyatif Bakım ve İlkeleri
Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel, Tuğba Güler, Müjge Yücekaya, Gülten Arslan, Zuhal Arıkan
Sayfalar 107 - 110
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
Recep Demirhan, Reşat Dabak, Songül Mangan
Sayfalar 111 - 116
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale