E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - 2003
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Elektif Sezaryen Operasyonlarında İntratekal Bupivakain+Fentanil Uygulamasının Maternal Ve Neonatal Etkileri
The Effects Of Intrathecal Bupivacaine And Fentanyl On Maternal And Neonatal In Elective Cesarean Section Operations
Tamer Kuzucuoğlu, Özlem Sezen, Gülten Arslan, İbrahim Büyükkömürcü, Ayşenur Boztepe, Zuhal Arıkan
Sayfalar 1 - 4

2.
Planlı Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisi Ve İntraoküler Lens Yerleştirilmesinin (Pekke-İol) Kornea Kalınlığına Etkisi
The Effect Of Planned Extracapsular Cataract Extraction Followed By Intraocular Lens Implantation (Pecce-Iol) Procedure On The Corneal Thickness
Ali İhsan İncesu
Sayfalar 5 - 7

3.
Sekonder Peritonitlerde Metronidazol İle İntraperitoneal Lavajın Komplikasyonlar Üzerine Olan Etkisi
The Effect Of Metronidazole And Intraperitoneal Lavage On The Complications In Secondary Peritonitis Cases
Cengiz Volkan Menteş, Ayhan Erdemir, Tarık Gandi Çinçin, Gülay Dalkılıç, Erhan Tuncay, Selahattin Vural
Sayfalar 8 - 10

4.
Hastanemiz Çocuk Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri
The Sociodemographic Features Of The Patients That Admitted To The Pediatric Clinics Of Our Hospital
Özlem Bostan, Sedat Öktem, Gülnur Tokuç, Fatma Narter, Engin Tutar, Nadir Girit, Kamil Esmer
Sayfalar 11 - 14

5.
Diabetes Mellituslu Olgularda Total Antioksidan Status Ve Süperoksid Dismutaz Düzeyleri
Total Antioksidan Status And The Level Of Superoksid Dismutase In The Patients With Deabetes Mellitus
Işık Türkalp, Süreyya Şahinoğlu, Didem Özkazanç
Sayfalar 15 - 19

6.
Malign Mezotelyoma Vakalarında Yüksek Doz Metotreksat Uygulamasının Etkinliği
Efficacy Of High Doses Methotraxate In Malign Mesothelioma
Özlem Nuray Sever, Mahmut Gümüş, Haluk Sargın, Yener Koç, Taflan Salepçi, Ali Yayla
Sayfalar 20 - 22

7.
Erişkin Psoriazis Vulgaris Hastalarında Serum Lipid Profili
Serum Lipid Profiles In Adult Patients With Psoriasis Vulgaris
Özer Arıcan
Sayfalar 23 - 26

8.
Akut Miyokard Enfarktüslü Ve Sağlıklı Olgularda Ck-Mb Aktivite Ve Kütle Ölçümü Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Ck-Mb Isoenzyme Determinaton With Immunoinhibition-Activity And Mass Assays In Healthy Controls And Patients With Acute Myocardial Infarction
İnci Küçükercan, Özlem Çakır, Gülşen Tokdemir, Gülcan Baloğlu, Asuman Orçun
Sayfalar 27 - 29

9.
Apendektomilerin Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Demographic Features Of Appendectomies
Selahattin Vural, Erhan Tuncay, Feyyaz Onuray, Tarık Gandi Çinçin
Sayfalar 30 - 31

10.
Çocuk Önkol Çift Kırıklarının Tedavisinde Konservatif Ve Cerrahi Yöntemlerin Karşılaştırılması
A Comparative Study Of The Conservative And Surgical Methods In The Treatment Of Pediatric Forearm Fractures
Güven Bulut, Metin Külünk, Önder Ofluoğlu, Fatih İnci, Muzaffer Yıldız
Sayfalar 32 - 36

11.
Kanserli Çocukların Ve Ailelerinin Psikososyal Sorunları
Psychosocial Problems Of Children With Cancer And Their Families
Nadir Girit, Gülnur Tokuç, Sedat Öktem, Ayşe Gülay Erman, Cem Deniz
Sayfalar 37 - 40

OLGU SUNUMU
12.
Retina Dekolmanı Cerrahisini Takiben Gelişen Restriktif Tropya: Olgu Sunumu
Restrictive Tropias Following Retinal Detachment Surgery: Case Report
Titap Yazıcıoğlu, Yusuf Özertürk, Nevzat Gültekin,, Serhun Tacer
Sayfalar 41 - 43

13.
Elde Çok Sayıda Parmak Kaybı İle Sonuçlanan Yaralanmalarda Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu
Surgical Approach To The Hand Injuries With Multiple Digital Amputations: Case Report
Fatih Parmaksızoğlu, Tahsin Beyzadeoğlu
Sayfalar 44 - 46

14.
Dev Prostat Adenomu: Bir Olgu Sunumu
Giant Prostatic Adenoma: A Case Report
Yusuf Özlem İlbey, Mustafa Bülbül, Selami Albayrak
Sayfalar 47 - 48

15.
Bir Lomber Diskektomi Olgusunda Epidural Anestezi: Olgu Sunumu
Epidural Anesthesia In A Case Of Lumbar Discectomy: Case Report
Buket Kocaman, Abdülkadir Oruç, Ayşenur Boztepe, İbrahim Büyükkömürcü, Hüseyin Özkan, Zuhal Arıkan
Sayfalar 49 - 51

16.
Larinksin Supraglottik Yerleşimli Spindle Hücreli Karsinomu
Spindle Cell Carcinoma Of The Supraglottic Larynx
Arif Şanlı, Sedat Aydın, Cenk Evren, Nagehan Özdemir Barışık
Sayfalar 52 - 53

17.
Yabancı Cisim İle Penetran Batın Yaralanması: Olgu Sunumu
Penetrating Abdominal Injury With A Foreign Body: Case Report
Selahattin Vural, Feyyaz Onuray, Gülay Dalkılıç, Erhan Tuncay, Turgay Erginel, Tarık Gandi Çinçin, Ergin Olcay
Sayfalar 54 - 55

DERLEME
18.
Yoğun Bakım Ünitesinde Sedasyon
Yoğun Bakım Ünitesinde Sedasyon
Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan
Sayfalar 56 - 59
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Gözlük Muayenesinde Önemli Noktalar
Gözlük Muayenesinde Önemli Noktalar
Kadri Mustafa Orağlı
Sayfalar 60 - 64
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Graves oftalmopatisine yaklaşım, tedavi ve takip prensipleri
Management of Graves ophtalmopathy, principles of treatment and follow-up
Haluk Sargın
Sayfalar 65 - 69
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale