E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 1990
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
İKİYÜZ ALTMIŞDÖRT FROZEN SECTION OLGUSUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Figen Söylemezoğlu, Aydın Sav, Sevgi Küllü, Ayşe Ersev, Çiğdem Ataizi
Sayfalar 133 - 136

2.
RİSKLİ HASTALARDA YUKARI BATIN VE AŞAĞI BATIN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ SIRASINDA VEYA POSTOPERATİF GELİŞEN PULMONER VE KARDİOVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR
Zühal Arıkan, Melihan Geliş, Lokman Eldem, Aydın Özgül
Sayfalar 137 - 141

3.
TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA KUDUZ HASTALIĞI VE MARMARA BÖLGESİNDEKİ KUDUZ ÇALIŞMALARI
THE RABIES IN TURKEY AND EUROPE
Arıkan Gürel
Sayfalar 142 - 151

4.
SALBUTAMOL ROTA İNHALER VE SALBUTAMOL İNHALASYON ABROSOLÜNÜN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ ASTMA BRONŞİALE HASTALARI ÜZERİNDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA
Yaşar Yılmazkaya, Fevzi Güneş, Füsun Değirmencioğlu, Asiye İnan, Mübeccel Akman
Sayfalar 151 - 152

5.
42 AKUT HEPATİT B İNFEKSİYONLU OLGUDA DELTA ANTİKORU SIKLIĞI
Serdar Özer
Sayfalar 153 - 154

6.
ÇOCUK SİNÜZİTLERİNDE SOLUNUM YOLU PROBLEMLERİ
Hasan Candan, Ethem Poyrazoğlu, Ziya Mete, Adnan Başer, Haluk Özkarakaş, Erol Kışlaoğlu
Sayfalar 155 - 156

7.
EKLEMLERİN YUMUŞAK DOKU TRAVMALARINDA ULTRASONLA AKTİF TEDAVİ PROGRAMI
ACTIVE THERAPY PROGRAMME WITH ULTRASOUND ON SOFT TISSUE JOINT INJURIES
Bilge Aykurt, Muzaffer Aykurt
Sayfalar 157 - 161

8.
İYON SELEKTİF ELEKTROD İLE SERUMDA SODYUM VE POTASYUM TAYİNİ-FLAME FOTOMETRİSİ İLE KIYASLANMASI
Işık Türkalp, Ekrem Erbiz
Sayfalar 162 - 166

OLGU SUNUMU
9.
PENETRAN KALP YARALANMALARINDA; HIZLI TANI VE TEDAVİNİN ÖNEMİ (ÜÇ OLGU)
Fuat İpekçi, Faik Çelik, Ergin Olcay, Altınok Öz, Lokman Eldem, Şahin Barut
Sayfalar 167 - 169

10.
NADİR BİR HASTALIK; CAROLİ SENDROMU (BİR OLGU SUNULMASI)
A Oğuz Oran, Erdal Akgün, Durmuş Şendağ
Sayfalar 170 - 172

11.
YÜKSEK VOLTAJLI ELEKTRİK AKIMI İLE YANAN EKSTREMİTELERDE ENERJİK YAKLAŞIM
Erol Kışlaoğlu, Nevzat Doğan, Kunter Balkanlı
Sayfalar 173 - 175

DERLEME
12.
HALÜSİNASYONLAR
Salih Yaşar Özden
Sayfalar 176 - 182
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Gebelik ve laktasyonda ilaçlar
Drugs during pregnancy and lactation
Sadullah Bulut, Orhon Ergin
Sayfalar 183 - 188
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
DİKİŞ MATERYALLERİ VE BAKTERİ TUTMA ÖZELLİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Deniz Şelimen
Sayfalar 189 - 190

LookUs & Online Makale